Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ: "Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 200 ΧΡΟΝΙΑ - ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 
Η επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας της Νέας Ελλάδος, των διακοσίων ετών, καταδεικνύει την επιθυμία των Ελλήνων να κυβερνηθούν κατά δημοκρατικό τρόπο, εντός του ελευθέρου κράτους, που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν από την αρχή του απελευθερωτικού αγώνος. Η επιθυμία τους αυτή εκφράζεται και στην συλλογική μνήμη του Έθνους, καθ’ όλη την διάρκεια της μακροχρονίου δουλείας. Αυτό διακήρυτταν οι επαναστατήσαντες Έλληνες, με την ανακήρυξη της Α’ Ελληνικής Δημοκρατίας την 1η Ιανουαρίου 1822 με το Σύνταγμα της Επιδαύρου και στην συνέχεια με την ανασύνταξη με το Σύνταγμα της 3ης Ιουνίου 1927 της Β’ Ελληνικής Δημοκρατίας και την παγίωση με τα Συντάγματα της 7ης Ιουνίου 1973 και της 9ης Ιουνίου 1975 της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας.
Και αυτά παρά την παρεμβολή περιόδων αμφισβητήσεως της πολιτικής εξουσίας και αναζητήσεως νέας εκάστοτε νομιμοποιήσεως, καθώς και με την παρεμβολή αυταρχικών περιόδων διακυβερνήσεως ή μοναρχικών καθεστώτων, που επιβεβαιώνουν όμως μια αναμφισβήτητη ιστορική διαπίστωση: Ότι στην κυρίαρχη μορφή οργανώσεως της ελληνικής κοινωνίας σε Πολιτική Κοινωνία, η μορφή πολιτεύματος είναι η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Ας σημειωθεί, ότι κατά περιόδους που συνέβη Αρχηγός του Ελληνικού Κράτους να μην είναι αιρετός, αλλά κληρονομικός Άρχων (1844-1862, 1864-1924 και 1935-1973), παρά τον χαρακτηρισμό ως βασιλευομένης Δημοκρατίας, το πολίτευμα ήταν της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
Η Ανάμνηση στην συλλογική συνείδηση του λαού, ως θεμελιακού συστατικού της Πολιτείας, του υποδείγματος των πόλεων της αρχαίας Ελλάδος και κατ’ εξοχήν των Αθηνών, με το προπολιτειακό σύστημα της άμεσης Δημοκρατίας ή της κυβερνήσεως των κυβερνωμένων.


https://www.hellasbooks.gr/

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΦΩΣ ΣΤΟ “ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ” 13-12-1967 ἔως 14-8-1974 ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΙ ΟΣΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ - Από τίς ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ τοῦ Ἰωάννου Χρ. Γιαννάκενα τό νέο έργο τοῦ Μάνου Ν. Χατζηδάκη


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ἡ παροῦσα ἐργασία ἔχει ὡς ἀντικειμενικό σκοπό νά ἀσκήση ἐποικοδομητική κριτική στήν ἐργασία τοῦ κ. Ἀλέξη Παπαχελᾶ «ΕΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 1967-1974: Ὁ Ἰωαννίδης καί ἡ παγίδα τῆς Κύπρου - Τά πετρέλαια στό Αἰγαῖο - Ὁ ρόλος τῶν Ἀμερικανῶν» (ἐκδόσεις Μεταίχμιο, 2021).

Τό ἔργο καθοδηγεῖται ἱστορικά -ἀλλά καί ἐπιλεκτικά- μέσα ἀπό τά ἀμερικανικά ἀρχεῖα με ἀποτέλεσμα συχνά μία συρραφή γεγονότων. Δέν διασταυρώνει τίς πληροφορίες, δέν συνδυάζει πηγές, περιορίζεται σέ μερικές συνεντεύξεις πού ἔλαβε ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας, ἀγνοώντας πλῆθος ἄλλων μαρτυριῶν, πηγῶν καί βασικῆς βιβλιογραφίας. Ἤδη ἀπό τό ἐξώφυλλο καί τόν πρόλογο, εἶναι ἀσαφές τό κεντρικό θέμα τοῦ βιβλίου. Ρητορικά ἀσχολεῖται μέ τήν περίοδο 1967-1974 ἀποπειρώμενο νά ἀποτελέση συνέχεια τοῦ βιβλίου «Ὁ βιασμός τῆς ἐλληνικῆς δημοκρατίας, ὁ ἀμερικανικός παράγων 1947-1967». Ὅμως ή περίοδος 1967-1973 καλύπτει μόλις τό 1/3 τοῦ βιβλίου ἐνῶ τά ἄλλα 2/3 ἀφοροῦν τό 1974 καί κυρίως τά γεγονότα τοῦ Ἰούλίου - Αὐγούστου 1974.

Τά πρῶτα 4 κεφάλαια ἐπιχειροῦν νά καλύψουν ὁλόκληρη τήν 5ετία ἀπό 13-12-1967 ἕως 24-11-1973 (ἐποχή Γ. Παπαδοπούλου) σέ μόλις 200 ἀπό τίς 630 σελίδες του βιβλίου. Ἡ περίοδος καλύπτεται ἐπιδερμικά καί μέ καταφανή βιασύνη. Σέ αὐτά, τό ἔργο πάσχει ἀπό ἐντυπωσιακή ἄγνοια ἱστορικῶν γεγονότων. Ἡ χρήση τῶν ἀμερικανικῶν ἀρχείων εἶναι ἀποσπασματική ἤ μέ ἐπιλεκτικές “περιλήψεις” μέ μάλλον μεροληπτική διάθεση. Γίνεται ἐπίσης παράβλεψη βασικῆς βιβλιογραφίας καί πηγῶν. Συνέπεια εἶναι, ἡ ἔρευνα τοῦ κ. Παπαχελᾶ, ἐλάχιστα νά ἐπιτυγχάνει νά διαφωτίση τήν ἱστορία τῆς περιόδου ἐκείνης.

Τά ὑπόλοιπα 6 κεφάλαια ἐπιχειροῦν νά καλύψουν τήν περίοδο ἀπό 25-11-1973 ἕως 14-8-1974 (ἀπό τήν ἀνατροπή Γ. Παπαδοπούλου μεχρι τήν β’ τουρκική εἰσβολή), μέ πιό ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα σέ μαρτυρίες, πηγές, γεγονότα καί ἀνέκδοτα ντοκουμέντα. Παρ’ ὄλες τίς ἐλλείψεις, ὄντως ἐπιτυγχάνει νά ρίψη κάποιες νέες ἀκτίνες φωτός στό  «σκοτεινό δωμάτιο».

Ἐν ὁλίγοις, τό βιβλίο δέν προσφέρει σχεδόν τίποτα γιά τήν περίοδο 1967-1973 ἐνῶ προσφέρει ἀρκετά γιά τό 1973-1974. Θά μποροῦσε βέβαια ὁ Ἀλέξης Παπαχελᾶς νά ἐκδόση δύο τόμους: Ἕναν γιά τήν περίοδο 1967-1973, καί ἕναν γιά τήν περίοδο 1973-74. Δέν τό θέλησε. Πρόκειται καταφανῶς γιά χαμένη εὐκαιρία.

Ἡ παρούσα ἐργασία ἐξετάζει χωριστά τίς ἀνωτέρω περιόδους (1967-1973 & 1973-1974). Καί -κεφάλαιο πρός κεφάλαιο- ἐπισημαίνει τά σωστά καί τά λάθη, διερευνά ὅσα γράφει καί ὅσα δεν γράφει καί καταλήγει σέ συμπεράσματα. Δέν ἔρχεται ἀπαραίτητα νά ἐπικρίνη, ἀλλά κυρίως νά συμπληρώση:

Ἀποκαλύπτει ἄγνωστα ἱστορικά γεγονότα τά ὁποῖα δέν ἀναφέρονται, ὅπως: ἡ στάση Παπαδοπούλου στήν κρίση τῆς Ἰορδανίας (Σεπτ. 1970), ἡ ἑλληνοαμερικανική κρίση (Αὔγ. 1971), ἡ παραίτηση ἀπό τήν δωρεᾶν βοήθεια (Ἰαν. 1973), οἱ ἐνδοκυπριακές συνομιλίες (1972-73), τό ἄγνωστο Συμβούλιο Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας (Ὀκτ. 1973), ὁ ἀπόρρητος σχεδιασμός πολιτικοποιήσεως καί ἐκλογῶν (Νοέμβρ. 1973), ἄγνωστες πτυχές τοῦ καθεστώτος Ἰωαννίδη, οἱ κινήσεις ἐπανόδου τοῦ Γ. Παπαδόπουλου κ.ἄ.

Συμπληρώνει ἡμιτελεῖς ἀποκαλύψεις ὅπως: οἱ συνομιλίες Παπαδοπουλου - Agnew (Σεπτ. 1971), ὁ ἐλλιμενισμός τοῦ 6ου στόλου (1972-73), ἡ κρίση μέ τόν Μακάριο (Φεβρ. 1972), οἱ προτάσεις Κ. Καραμανλῆ πρός Παπαδόπουλο (1969), Μακαρέζο καί Ἰωαννίδη (1973-1974) ἡ ἀγορά F4E, ὑποβρυχίων καί πυραυλακάτων (1972), ἡ ἀλήθεια γιά τήν ὑφαλοκρηπίδα καί τά πετρέλαια τοῦ Αἰγαίου (1969-1974), τό ἀπόρρητο σχέδιο ἐπεκτάσεως στά 12 ν. μ. (Ὀκτ. 1973), γεγονότα τῆς κυβερνήσεως Μαρκεζίνη, ἄγνωστα παρασκήνια τῆς εισβολῆς κ.ἄ.

Διαφωτίζει σκοτεινές πτυχές πού δέν ἀναλύονται ἐπαρκῶς, ὅπως: ἡ ἀπόπειρα κατά τοῦ Μακαρίου καί ἡ δολοφονία Γιωρκάτζη (1970), ἡ κάθοδος τοῦ Γ. Γρίβα στήν Κύπρο (1971), ἡ ἀπόρριψη τῆς “διπλῆς ἑνώσεως” σέ Βρεταννία καί Τουρκία (1971), ἡ ἀλήθεια γιά τό “ματαιωθέν πραξικόπημα” (1972), τά σχέδια ἀμύνης Κύπρου (ΑΦΡΟΔΙΤΗ ’73), ἡ στάση στόν πόλεμο τοῦ Yom Kippur, ἡ δράση τοῦ Ἰωαννίδη στήν Κύπρο, τό παρασκήνιο τῆς λύσεως Καραμανλῆ καί τοῦ ΑΤΤΙΛΑ II, ἡ ἀλήθεια γιά τήν ἐπιστράτευση κ.ἄ.

Πηγές τῆς παρούσας ἐργασίας εἶναι:

α) Τά ἀποχαρακτηρισμένα ἔγγραφα καί ἀρχεῖα τῶν ΗΠΑ: «USA Foreign Relations 1964-1968 Volume XVI», «Foreign Relations of the United States 1969-1972 Volume XXIX» και «Foreign Relations of the United States Volume XXX 1973-1976». Τά ἀρχεῖα αὐτά μελετήθηκαν καί ἔγινε παραβολή τους μέ τήν ἐπιλογή τους καί τίς μεταφράσεις πού γίνονται στό ἔργο τοῦ κ. Παπαχελᾶ!  

β) Επιστημονικές διατριβές πού ἀπεκάλυψαν πρωτογενῆ ἀρχεῖα καί ἔγγραφα τοῦ Ι.Α.Υ.Ε. (Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν) τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., τῆς Βρεταννίας κ.λπ.

γ) Ἀπόρρητα κυβερνητικά ἔγγραφα τῆς Προεδρίας, τοῦ ΥΠ.ΕΞ., τῆς Κ.Υ.Π., τοῦ Α.Ε.Δ., τοῦ Γ.Ε.Ε.Φ. κ.ἄ. πού παραχωρήθηκαν στόν συγγραφέα ἀπό στελέχη τοῦ καθεστῶτος καί βρίσκονται στό ἀρχεῖο του.

δ) Ἡ σχετική βιβλιογραφία ἀλλά καί οἱ πρωτογενεῖς μαρτυρίες πρωθυπουργῶν, στελεχῶν, διπλωματῶν, ἀρχηγῶν ἐπιτελείων κ.λπ. πού ἀγνοήθηκαν ἀπό τό βιβλίο τοῦ κ. Παπαχελᾶ.

Παρά τήν ἀξιόλογη προσπάθειά του, τό «σκοτεινό δωμάτιο» στό ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ Ἀλέξης Παπαχελᾶς, δέν φωτίσθηκε ἐπαρκῶς. Μέ τήν ἔκδοση αὐτή ἐπιδιώκουμε νά ρίξουμε τό ἀπαραίτητο «Φῶς στό “Σκοτεινό Δωμάτιο”»…


 1.Στό ἔργο μας «Ἡ Ἐξωτερική Πολιτική 21-4-1967 ἕως 24-11-1973: Ἄμυνα & Διπλωματία ἐπί Γ. Παπαδοπούλου» (ἐκδόσεις Πελασγός, 2020), στά κεφάλαια «Οἱ σχέσεις μέ τίς ΗΠΑ» καί «Ἑλλάς, Τουρκία καί Κυπριακό» εἴχαμε ἤδη μεταφράσει καί ἀποκαλύψει τά σημαντικότερα ἀπό αὐτά.

 

https://www.epok1973.com/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

TO ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 1992 ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ''Η ΓΡΑΠΤΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΕΙΣ ΤΗΣ'' ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 
email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Ελλάδα 1992. Εσχάτη ώρα. Τα οχυρά καταρρέουν το ένα μετά το άλλο. Η πολυμέτωπη επίθεση των οπαδών του Σκότους σ' όλη της την αγριότητα ενάντια στή μοναδική ακτίνα του Φωτός που απέμεινε σ΄ αυτή τήν τραγική γωνιά του κόσμου.
Κάθε εκδήλωση της ζωής μας έχει διαβρωθεί ή έχει πέσει στά χέρια σχημάτων καί κινήσεων πού εμπνέονται και κατευθύνονται από την Υπονόμευση. Υπό το πρόσχημα του προοδευτισμού και του νεωτερισμού διεξάγεται το λαθρεμπόριο των μεγαλυτέρων  παραποιήσεων : Παραχάραξη, αλλοίωση και αποσιώπηση της Ιστορίας μας, εκβαρβάρωση και ισοπέδωση της Ελληνικής Γλώσσας, ευτελισμός του Σχολείου, εξιδανίκευση των μαζών και αποθέωση του περιθωρίου, αποσκορακισμός των ιδανικών και χλευασμός κάθε αξίας.
Η Υπονόμευση εξαπέλυσε την επίθεση της μετά από ιδεολογική προπαρασκευή τουλάχιστον 100 ετών. Σ΄ αυτόν τόν τόπο, οι λίγες και απομονωμένες πνευματικές αντιστάσεις τώρα μόλις αρχίζουν να συνειδητοποιούν τόν επί θύραις όλεθρο, γιατί απλούστατα επί χρόνια η Υπονόμευση αποσυνέθετε τα ιδεολογικά και πνευματικά τους ερείσματα.
Όμως η Ιστορία διδάσκει ότι ελάχιστοι άξιοι αρκούν να συντρίψουν τούς πολλούς ανάξιους μέ μόνη τήν πίστη στήν αγνοημένη Δύναμή τους που δέν είναι άλλη από τό Ελληνικό Πνεύμα.Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ, Ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 
email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

«Τό παρόν βιβλίο τοῦ ἱστορικοῦ καί φίλου Ἰωάννη Β. Ἀθανασόπουλου καταπιάνεται μέ ἕνα μεῖζον θέμα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς πατρίδας μας, τό Μακεδονικό. Ὁ συγγραφέας ἐπικεντρώνεται στό πολιτικό παρασκήνιο πού ὑπῆρξε ἀρχικά ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μέχρι καί τήν ἐπικύρωσή της ἀπό τό ἑλληνικό κοινοβούλιο. Στή συνέχεια ὁ κ. Ἀθανασόπουλος ἐπιστρέφει πίσω στίς ρίζες τοῦ προβλήματος, τό ὁποῖο ξεκίνησε στό τρίτο μισό τοῦ 19ου αἰώνα μέ τήν Βουλγαρική ἐξαρχία καί τόν Μακεδονικό ἀγώνα. Ἔπειτα, στρέφεται στή γνώμη πού εἶχε διατυπώσει ἐπίσημα ἡ ἀριστερά στήν Ἑλλάδα στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰώνα, ἀλλά καί κατά τήν διάρκεια τῆς κατοχῆς καί τοῦ ἑλληνικοῦ ἐμφυλίου. Φυσικά, αὐτή τήν ἄποψη ἐξακολουθεῖ νά φέρει ὥς καί σήμερα, ὅπως ἀπέδειξαν τά γεγονότα. Τέλος, ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τήν ἐπικρατοῦσα ἄποψη τῆς σύγχρονης ἱστοριογραφίας, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό αὐτή τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ» .
Λέκκας Π. Σωτήριος, Ἱστορικός
καί
«Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀποτελεῖ ἐθνική ἧττα γιά τήν Ἑλλάδα ἀφοῦ μέ τήν ὑπογραφή καί τήν κύρωσή της ἱκανοποιεῖ τήν ἐμμονή τῶν Σκοπίων νά ὑπεξαιρέσουν τό ὄνομα Μακεδονία μέ ἔννοια ἐθνική. Τό πρόβλημα μέ τό γειτονικό κράτος ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι εἶναι ἕνα κράτος πολυεθνικό μέ ἀκαθόριστη ἐθνική ταυτότητα ὅπου δεσπόζει τό σλαβικό στοιχεῖο, μία ἔντονη ἐθνοτική ἀλβανική μειονότητα καί σύμφυρμα ἄλλων ἐθνοφυλετικῶν ὁμάδων. Ἑπομένως, τό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» δέν μπορεῖ νά χαρακτηρίζει τούς κατοικούς τῶν Σκοπίων ἐθνικά ἀφοῦ οἱ Μακεδόνες βρίσκονται ἀπό τήν ἄλλη μεριά τῶν συνόρων καί δέν ταυτίζονται ἱστορικά, πολιτισμικά, γλωσσικά καί φυλετικά μέ τούς Σκοπιανούς ἀλλά μέ τούς Ἕλληνες»
Στέλιος Ἀναγνωστόπουλος, Ἱστορικός


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

ΝΕΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΟΥΣΙΒΙΤΣ - ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ (ΔΥΣΤΥΧΩΣ) ΒΙΒΛΙΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΧΙΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΧΑΡΗ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 
email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Το ανά χείρας εργόχειρο, αποτελεί ένα, εκτάκτως ειρημένο, συμπίλημα επιμέρους δημοσιευμένων άρθρων, εις τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τα οποία άπτονται της κρίσιμου περιόδου εκρήξεως της επιμάχου πανδημίας δια των οποίων, αναδεικνύεται η συλλήβδην και συντεταγμένη Κρατική άσκηση Θεσμικής βίας, προς την αυτόχρημα κατάδηλη παραβίαση των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, με συνέπεια να εγκαινιαστεί εφεξής, η νεοπαγής τάξη πραγμάτων, ενός "αντεστραμμένου", της κοινής λογικής, κόσμου, όπου η πανδημία "φετιχοποιείται", η αντίθετη δε άποψη διώκεται απηνώς, οι θεσμοί καταβαραθρώνονται παραχρήμα, υποκαθιστάμενοι πλήρως και στανικώς, από την φαιά προπαγάνδα, ορισμένων εκ των συστημικών μέσων μαζικής ενημερώσεως, τα οποία φωτίζουν δολίως, ορισμένες πτυχές (ιατρικές, νομικές, πολιτικές) του όλου ακανθώδους ζητήματος περί της πανδημίας, ενσπείροντας εσκεμμένα τοιουτοτρόπως, τρόμο φόβο και ανησυχία, εις τον κόσμο, δια την αντιμετώπισή της -πανδημίας-, με αποτέλεσμα, η δημοκρατία μας, μετά ταύτα και κατά ταύτα, να υποσκάπτεται πλέον εκ βάθρων, δια της στυγνής επιγενόμενης τιμωρίας, οιουδήποτε τολμά να αρθρώσει διαφορετική, ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, επιστημονική άποψη, η οποία παρεκκλίνει και απάδει της αυθεντικής, καθεστωτικής, δεσπόζουσας κρατούσας, απόψεως του παντοδύναμου οιονεί "Σιδηρούν Παραπετάσματος".
Η "θρησκεία της πολιτικής ορθότητας" εν ονόματι, της ασυμμέτρου απειλής, της οιονεί "Σταυροφορίας" της πανδημίας, ως την σύγχρονη, καινοφανή μορφή, της πάλαι ποτέ προκρούστειας Ιεράς Εξέτασης του Μεσαίωνα, η οποία κατά τρόπο ολοκληρωτικό, ποινικοποιεί το φρόνημα, εξουδετερώνει τον αντιφρονούντα με το μειωτικό στίγμα του αδαούς ή με την μετέλευση του ανυπερθέτως, επιλήψιμου αξιολογικού χαρακτηρισμού του "συνωμοσιολόγου", τιτρώσκοντας ούτως βαναύσως την προσωπικότητα του εκάστοτε πολίτη, κατατείνει, αφενός εις το να νομιμοποιήσει στρεβλώς, εις το συλλογικό υποσυνείδητο της μάζας, τον ως άνω προρρηθέντα παραλογισμό του "ανεστραμμένου κόσμου" ως μία ομαλή "κανονικότητα", δημιουργώντας τεχνηέντως, το κίβδηλο άλλοθι μίας μόνιμης κατάστασης ανάγκης, περί της διηνεκούς αναστολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και εξ ετέρου να πατάξει τους, "εγκληματίες σκέψεως και συνείδησης", πολίτες, εξοστρακίζοντάς τους, ως τρομοκράτες και επικίνδυνους δια την δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Συνελόντι ειπείν, καθίσταται αδήριτη η ανάγκη άπαντες, το γε νυν έχον, να νήφουμε και να γρηγορούμε, φρικτωρούντες περί της ακεραιότητας της αλήθειας, ως εκ τούτου αιτιωδώς ενταύθα παραθέτω, εν είδει κατακλείδας, το εξής:
"Είναι αβέβαιο που με αναμένει ο θάνατος, ας τον αναμένουμε παντού. Η προμελέτη του θανάτου, είναι προμελέτη της Ελευθερίας. Όποιος έμαθε να πεθαίνει, ξέμαθε να είναι δούλος. Η γνώση του θανάτου μας απελευθερώνει από κάθε υποτέλεια και εξαναγκασμό". (Μισέλ ντε Μονταίν, από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ "Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ". Η ΠΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ "ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ" ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 
email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Η γενιά μας έχει παράξενη μοίρα. Η ανθρωπότητα δείχνει νάχη ειρηνεύση κάτω από την σωφρονιστική σκιά της ατομικής βόμβας. Ο μεγάλος θερμός πόλεμος φαίνεται απίθανος. Και όμως. Περνούμε ολόκληρη την ζωή μας σ' ένα χαράκωμα. Αθέατο αλλά υπαρκτό.
Ο αιώνας μας είναι η εποχή του διαρκούς πολέμου. Αυτός ο πολέμιος είναι η θλιβερή εφεύρεσις του κόσμου μας. Πίσω από τις ακινητοποιημένες στρατιές, τους "παγωμένους" πυραύλους, τους λιμενισμένους στόλους, απλώνεται ένα απέραντο "δεύτερο μέτωπο". Εκεί, μαίνεται ο συνεχής πόλεμος. Ένας πόλεμος αλλόκοτος. Τα μέτωπά του βρίσκονται πουθενά και παντού. Οι εχθροί δεν φορούν στολές, δεν έχουν σημαίες, δεν μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Συχνά, είναι ομόγλωσσοι, γείτονες, συνάδελφοι, συγγενείς. Πεδία μαχών τα εργοστάσια, οι δρόμοι, τα σχολεία, οι αίθουσες των κινηματογράφων, τα λεωφορεία, τα καφενεία. Στον παράδοξο αυτόν πόλεμο κύρια όπλα δεν είναι οι σφαίρες και οι οβίδες. Τις αντικαθιστούν οι ιδέες και τα συναισθήματα. Άμεσοι στόχοι δεν είναι πολιτείες και εδαφικά σημεία. Είναι η ψυχή και το μυαλό του ανθρώπου.
Ο κόσμος μας δεν έχει πόλεμο. Και μολαταύτα η γενιά μας δεν ζη εν ειρήνη. Η Ιστορία της έγραψε να γίνη το πεδίο της πιο εκτεταμένης εφαρμογής ενός νέου πολέμου: του "Πολιτικού Πολέμου".  

Περιεχόμενα

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ
Η ΠΛΥΣΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ https://www.hellasbooks.gr/

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1920 - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 
email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 
Η νεα προσφορά των εκδόσεων "Πελασγός" προς τους φίλους του καλού ιστορικού βιβλίου. Στην ουσία ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ δημοσιέυεται τέτοια έρευνα που περιέχει αποκαλυπτικές λεπτομέρειες και πτυχές των καθοριστικών εκείνων εκλογών πού έγιναν ενώ η ΕΛΛΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ.

Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους, τά σημαντικά γεγονότα πού ἐπηρέασαν καθοριστικά τήν πορεία τῶν πραγμάτων στήν Πατρίδα μας ἔχουν προκύψει ἀπό τίς ἀποφάσεις πού λήφθηκαν ἀπό Ἕλληνες ἀλλά καί τόν ἐξωγενῆ παράγοντα, τόν ὁποῖο δέν πρέπει νά παραγνωρίζουμε. Τό βιβλίο αὐτό ἀναφέρεται στίς ἐκλογές πού ἔκανε ὁ Ἐ. Βενιζέλος τήν 1η Νοεμβρίου 1920, τίς ἀποφάσεις πού πῆραν οἱ Ἕλληνες σέ αὐτές τίς ἐκλογές, καθώς καί τίς ἀντιδράσεις ἐξωγενῶν παραγόντων. Σκοπός τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι: • Νά περιγράψει καί νά ἀναλύσει τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν πού ἔγιναν τόν Νοέμβριο του 1920. Κατά τή γνώμη μου, οἱ ἐκλογές αὐτές εἶναι οἱ σπουδαιότερες, διότι τό ἀποτέλεσμα αὐτῶν διαμόρφωσε τήν σημερινή Ἑλλάδα τόσο γεωγραφικά ὅσο καί ἐθνολογικά. Ἀξίζει συνεπῶς τόν κόπο νά γίνει μία ἐπιστροφή στό παρελθόν γιά νά γνωρίσουμε τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες τοῦ 1920. • Νά διαλύσει πολλούς μύθους καί ἀνακρίβειες πού ὑπάρχουν γύρω ἀπό τίς ἐκλογές αὐτές ὅπως: Οἱ ψῆφοι πού πῆραν οἱ Φιλελεύθεροι ἦταν περισσότερες ἀπό αὐτές τῆς Ἡνωμένης Ἀντιπολίτευσης ἀλλά τό ἐκλογικό σύστημα ἀλλοίωσε τά ἀποτελέσματα, ἄποψη πού ἐκφράζει ὁ Ἀ. Παπαναστασίου. Ἡ δημοσιοποίηση τῆς ἀπόψεως τοῦ Ἐ. Βενιζέλου ἀλλά καί τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων γιά τό ποιός κέρδισε τίς ἐκλογές καί μέ ποιό ποσοστό. Ἡ Ἡνωμένη Ἀντιπολίτευση κατέβηκε στίς ἐκλογές μέ σύνθημα τήν ἀποστράτευση. Ὁ Ἐ. Βενιζέλος ἔκανε τίς ἐκλογές ἐνῶ γνώριζε ὅτι θά τίς χάσει. Ἡ συμμετοχή τῶν μουσουλμάνων καί τῶν Ἰσραηλιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἔκρινε τίς ἐκλογές. Τό ΣΕΚΕ (ἀριστερά) ψήφισε τήν Ἡνωμένη Ἀντιπολίτευση. Ἔτσι ἡ Ἡνωμένη Ἀντιπολίτευση καί μέ τίς ψήφους τῆς ἀριστερᾶς κέρδισε τίς ἐκλογές. Νά ἀποδείξει ὅτι ἡ μή ἀκύρωση τῶν ψήφων τῶν στρατευμένων στή Θράκη καί τή Μικρά Ἀσία δέν θά ἄλλαζε τό τελικό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν, ὅμως θά ἐκλέγονταν βουλευτής ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. 
 

Περιεχόμενα

Πρόλογος του συγγραφέα
Ορολογία
- Από τον Ιούνιο του 1914 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1920
- Το εκλογικό σύστημα εκλογών που έγιναν την 31η Μαΐου 1915 και την 1η Νοεμβρίου 1920
- Εκλογικές περιφέρειες - αριθμός βουλευτών
- Διαδικασία ψηφοφορίας και εκλογή βουλευτών
- Εκλογικοί κατάλογοι
- Οι Εκλογές της 31ης Μαΐου 1915
- Η κάμψη της πολεμικής αρετής των Ελλήνων
- Οι συνθήκες των Σεβρών
- Το κλίμα πριν τις εκλογές του 1920
- Ο τύπος στον εθνικό διχασμό και στις εκλογές του 1920
- Η Στρατηγική του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920
- Η Στρατηγική της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης στις εκλογές του 1920
- Κόμματα και υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογές του 1920
- Υποψήφιοι κόμματος Φιλελευθέρων
- Υποψήφιοι Ηνωμένης Αντιπολίτευσης
- Υποψήφιοι ΣΕΚΕ
- Τοπικοί Συνδυασμοί
- Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι
- Προεκλογικά προγράμματα κομμάτων και τύπος
- Πρόγραμμα κόμματος Φιλελευθέρων
- Πρόγραμμα Ηνωμένης Αντιπολίτευσης
- Πρόγραμμα ΣΕΚΕ
- Ο τύπος την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές
- Δηλώσεις του υφυπουργού εξωτερικών της Αγγλίας και των πρεσβευτών Αγγλίας και Γαλλίας στην Αθήνα, εναντίον της επανόδου του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα
Ο Θάνατος του βασιλέως Αλεξάνδρου (1893-1920)
- Αποτελέσματα των εκλογών του 1920
- Εκτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Ε. Βενιζέλο
- Ανάλυση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας των εκλογικών περιφερειών
- Τα αποτελέσματα των εκλογών του Νοεμβρίου 1920 κατά τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου
- Συμπεράσματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών. - Εκτίμηση ποσοστών κομμάτων
- Ακύρωση της ψήφου στρατευμένων στη Θράκη και την Μικρά Ασία
- Δύναμη κομμάτων κατά την εκλογή προέδρου της Βουλής
- Αίτια ήττας του Ε. Βενιζέλου στις εκλογές του 1920
- Το δημοψήφισμα επαναφοράς του βασιλέως Κωνσταντίνου
- Διακοίνωση Μεγάλων Δυνάμεων
- Αντιδράσεις του τύπου για το δημοψήφισμα
- Δηλώσεις του βασιλέως Κωνσταντίνου αμέσως μετά το δημοψήφισμα
- Τα γεγονότα αμέσως μετά το δημοψήφισμα
- Σχόλια διεθνούς τύπου
- Τι πιθανόν να έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος αν είχε κερδίσει τις εκλογές του 1920
- Δημήτριος Γούναρης (1867-1922)
Συμπεράσματα
Σκέψεις - Επίλογος
Παράρτημα. (Διαδικασία υπολογισμού επιπλέον φιλελευθέρων βουλευτών αν λαμβάνονταν υπόψη οι ψήφοι των στρατευμένων)
Βιβλιογραφία

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΘΟΥΝ ΠΟΤΕ - ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Τότε στα παιδικά μου μάτια όλα ήταν ωραία, όλα μπερδεύονταν στην μνήμη μου, ιστορίες αληθινές με παραμύθια. Πού να καταλάβει ένα παιδί το νόημα, που να καταλάβει ένα παιδί τον μεγάλο πόνο της προσφυγιάς. Τ πάντα στη σκέψη του είναι γύρω από το παιχνίδι την αγκαλιά και το παραμύθι.
Αλήθεια, μύθος ή ιστορία αναρωτιόμουν σαν άκουγα την μητέρα μου να μου διηγείται ιστορίες.
Έκλαιγα μαζί της γελούσα μαζί της μα δεν καταλάβαινα το βάθος αυτής της διήγησης, ρωτούσα ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση, πίστευα ότι ήταν παραμύθι, δεν ήξερα τι είναι πόλεμος, προσφυγιά, πείνα, ξεριζωμός.
Τον ξεριζωμό τον παρομοίαζα με τα αγριόχορτα που βγάζαμε από τον κήπο, την φωτιά, με την φωτιά του κλείδωνα του Άη Γιάννη, τον πόλεμο με το κρυφτό και το κυνηγητό τότε κλέφτες και αστυνόμοι που έπαιζα, την πείνα με την νηστεία του Πάσχα. Η προσφυγιά ήταν άγνωστη λέξη για μένα.
[Ένα απόσπασμα από το βιβλίο] 

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣΒΟΛΗ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

"Ουδείς στέργει άγγελον κακών επών", λέγει ο μάντης Τειρεσίας στον τύραννο Οιδίποδα. Εν τούτοις, κατά την ψύχραιμη, νηφάλια και ορθολογική εκτίμησιν του γράφοντος, ερειδομένη επί μακράς και προσεκτικής μελέτης του ζητήματος από του έτους 1991 και μετέπειτα, είναι απολύτως βέβαιον ότι, εντός διαστήματος μόλις μίας 25ετίας, μέχρι του έτους 2040, η Ελλάς δεν θα είναι πλέον η χώρα των Ελλήνων (φιλοξενούσα ίσως και ένα εύλογον και αφομοιώσιμον αριθμόν αλλοδαπών μεταναστών - εάν και εφ' όσον η ιδία το επιθυμεί, φυσικά!). Τουναντίον, η Πατρίδα μας θα έχει μεταλλαχθεί σε μίαν πλειονοψηφικώς αφροασιατικήν (κατά μέγα μέρος δε και μουσουλμανικήν) χώραν. Η Ελλάς του 2040 θα είναι μία πολυεθνική, πολυγλωσσική, πολυθρησκευτική, "πολυπολιτισμική" χώρα, ένα ουδετεροεθνές (οιονεί) κρατικόν μόρφωμα, κείμενον στην περιφέρειαν της Ευραβίας, κάπου στο βάθος ενός από τους ομόκεντρους κύκλους της (εν τω μεταξύ διαλυθησομένης) "Ε.Ε." - μεταξύ Μεγάλης Αλβανίας και Μεγάλης Τουρκίας. Η Μεγάλη Αντικατάστασις θα έχει περατωθεί... 


Περιεχόμενα

Η Εθνοπολιτική Αναδιάταξις ως Στρατηγική και Πολιτική Επιλογής της Υπερεθνικής Ελίτ των Βρυξελλών
Η συνενοχή του ελλαδικού ολιγαρχικού καθεστώτος
Η κατασκευή της "Ευραβίας"
Η Σύνοδος του Στρασβούργου
Η προαποφασισθείσα μετεμφύτευσις του Ισλάμ στην Ευρώπη
Το Σεμινάριον της Ενετίας. Η κατασκευή του ευρωϊσλαμικού παρελθόντος
Το Συμπόσιον του Αμβούργου. Ηθικός-ψυχολογικός αφοπλισμός της Ευρώπης
Αποδόμησις Συμβόλων: Γρανάδα
Οι Διασκέψεις Βαρκελώνης και Δαμασκού. Μάχη κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μη ανοχής
Η επίσημος ομολογία του 2003: Ο Ισλαμικός Εποικισμός απόλυτος προτεραιότης
Οργουελλική Καινογλώσσα. Εξαφάνισις της Ευρώπης και του Ευρωπαίου Ανθρώπου. Η επιμειξία ως εργαλείον πολιτικής. Δικαίωσις Bronstein (Trotzski) και Coudenhove-Kalergi
Η Εισβολή και ο Εποικισμός ως Ασύμμετρος Απειλή
Η Εθνοπολιτική Εξέγερσις στην Γαλλία. Η έκρηξις
Η εξαιρετική βιαιότης μιας μη πολιτικής εξεγέρσεως
Κοινωνιολογικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της εξεγέρσεως
Στρατηγική και Αντικειμενικός Σκοπός. Πολιτισμική και Εδαφική Αυτονομία. Πολιτική ερμηνεία
Η Διασπορά Φόβου ως Στρατηγική της Ισλαμικής Επεκτάσεως
Ισλαμικός Εποικισμός και βίαιος Αντισημιτισμός
Η αποτυχία των πολυπολιτισμικών πειραμάτων και η Απειλή κατά της Εσωτερικής Ασφαλείας στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
Συγκάλυψις αποτυχίας
Τα όρια της εξαγοράς νομιμοφροσύνης
Η Τρομοκρατία κατά των γυναικών. Ο βιασμός ως όπλον
Το τίμημα της ανοχής: Οι Σκανδιναυϊκές Χώρες
Το τίμημα της ανοχής: Οι Κάτω Χώρες
Η περίπτωσις των ΗΠΑ
Χρονικόν ενός προαναγγελθέντος τέλους: Εξισλαμισμός της Ευρώπης
Το τέλος του Εθνικού Κράτους των Ελλήνων: Κοσσοβοποίησις, Βοσνιοποίησις, Λιβανοποίησις
Παράρτημα Χαρτών και Πινάκων
Βιβλιογραφία

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ - ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ι.ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Δυστυχώς, η αδικία που υπέστη ο βορειοηπειρωτικός ελληνισμός από τις τότε Μεγάλες Δυνάμεις μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους έχει συνέπειες που διαρκούν έως και σήμερα. Οι Βορειοηπειρώτες είναι από τους ελάχιστους πολίτες της Ευρώπης, των οποίων ακόμη και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα (γλώσσης, εκπαιδεύσεως, θρησκευτικής λατρείας, ιδιοκτησίας κ.ά.) καταπατούνται από το επίσημο κράτος εντός του οποίου διαβιούν. Μετά την κατάρρευση των καθεστώτων υπαρκτού σοσιαλισμού, η Αλβανία διήλθε από μία μεταβατική περίοδο προσαρμογής και σήμερα είναι πλέον μέλος πολλών διεθνών οργανισμών, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης (από το 1995), το ΝΑΤΟ (από το 2009) κ.ά. και με την αμέριστη συνδρομή της Ελλάδος, ενώ είναι υποψήφιο μέλος προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολαταύτα, τα Τίρανα επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες (πρακτική αδυναμία, οικονομική δυσπραγία κ.ά.) για να μην εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους προς τους Βορειοηπειρώτες, από τα πρώτα έτη της συστάσεως του αλβανικού κράτους.
Συχνά, η Αθήνα δεν μερίμνησε όσο έπρεπε για την προστασία των Βορειοηπειρωτών. Εν τούτοις, αυτοί διατρανώνουν συνεχώς την πίστη τους στην μητέρα-Ελλάδα και διακηρύσσουν την ελληνικότητά τους. Αυτό πιστοποιείται από δεκάδες έγγραφα, τα οποία έχουν συνταχθεί, αλλά και από συνεχείς δηλώσεις των εκπροσώπων τους. Έως σήμερα, όλα αυτά ήταν διάσπαρτα σε διάφορα έντυπα, βιβλία, άρθρα ή ακόμη και αρχεία, δίχως να έχει επιχειρηθεί η συγκέντρωσή τους σε ένα ευσύνοπτο, χρηστικό και ενιαίο κείμενο. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το παρόν βιβλίο, το οποίο εμπεριέχει μία ιστορική αναδρομή του ζητήματος. Αυτή εμπλουτίζεται από πολλές πρωτογενείς πηγές (οι οποίες παρατίθενται δίχως να αλλοιωθεί η ορθογραφία ή η σύνταξή τους) προκειμένου να καταδειχθεί η αξιοπιστία των γραφομένων. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνώστηκαν δεκάδες βιβλία και άρθρα, τα οποία παρατίθενται λεπτομερώς, προκειμένου ο αναγνώστης να ανατρέξει για να βρει περισσότερα στοιχεία.
Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα πολυετούς ερεύνης και μελέτης διαφόρων αρχείων στην Αθήνα και την Ήπειρο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Υποστρατήγου ε.α. Βασ. Παπαθανασίου
Εισαγωγικό σημείωμα
Κεφάλαιο 1
Ο ελληνικός χαρακτήρας της Ηπείρου στο διάβα της ιστορίας
Κεφάλαιο 2
Ο Α' Βαλκανικός Πόλεμος
Κεφάλαιο 3
Οι ημέρες του αγώνα
Κεφάλαιο 4
Η Αυτόνομος Πολιτεία της Βορείου Ηπείρου
Κεφάλαιο 5
Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Μεσοπόλεμος
Κεφάλαιο 6
Από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως σήμερα
Επίλογος
Παράρτημα
Πηγές (δημοσιευμένες - αδημοσίευτες)
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
Βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέως

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 1913-1924 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Το προμελετημένο έγκλημα εις βάρος των χριστιανών της Μικρας Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυρίων, δεν έχει όμοιό του μέσα στην ιστορία.Υπήρξε ο μεγαλύτερος διωγμός εις βάρος των χριστιανών κατά τους είκοσι αιώνες της ιστορίας του χριστιανισμού. Οι χριστιανοί των περιοχών αυτών κυνηγήθηκαν και εξοντώθηκαν σαν να μην ήταν άνθρωποι. Και το μοναδικό τους έγκλημα: ότι ήταν χριστιανοί.
Η "πολιτισμένη" ανθρωπότητα κώφευε ακούοντας τα σπαρακτικά ουρλιαχτά του πόνου τους, διότι την ενδιέφεραν μόνο οι εμπορικές δοσοληψίες τις οποίες είχε με τους δολοφόνους και τα οικονομικά οφέλη τα οποία προσδοκούσε από αυτούς.
Η Ελλάς στάθηκε ανίκανη να βοηθήσει τους καταδιωκόμενους. Διηρημένη από τα αιώνια πολιτικά της πάθη και στερημένη από αληθινούς συμμάχους απέτυχε να απελευθερώσει τους αδελφούς της και το μόνο το οποίο τής απέμεινε στο τέλος, ήταν να υπογράψει τη συνθήκη η οποία παρέγραφε όλα τα δικαιώματά τους. Τη δε συνθήκη, τη γνωστή συνθήκη της Λωζάννης, κατά πάγια συνήθειά της, η Τουρκία ουδέποτε τη σεβάσθηκε, διότι συνθήκες υπογράφει αποκλειστικώς και μόνον για να τις παραβιάζει. 

Περιεχόμενα

1. Πρόλογος του καθηγητού και προέδρου του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Θωμα Αντ. Ιωαννίδη
2. Πρόλογος του συγγραφέως
3. Κεφ.Α'. Πώς ζούσαν οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολικής Θράκης και της Μικρας Ασίας πριν τους διωγμούς
4. Κεφ.Β'. Η πρώτη φάση του προμελετημένου ειδεχθούς εγκλήματος
5. Κεφ.Γ'. Η μεθόδευση της σφαγής των Αρμενίων
6. Κεφ.Δ'. Η σφαγή των Ασσυρίων
7. Κεφ.Ε'. Λήξη Α' Παγκοσμίου Πολέμου, άνοδος Κεμάλ στην εξουσία και συνέχιση των διωγμών
8. Κεφ.Στ'. Σαράντα Έλληνες διανοούμενοι απευθύνουν έκκληση προς την διεθνή κοινότητα
9. Κεφ.Ζ'. Πολιτικές διεργασίες και μικρασιατική εκστρατεία
10. Κεφ.Η'. Ο εμπρησμός, οι σφαγές και η εκκένωση της Σμύρνης
11. Κεφ.Θ'. Αγωνιστές και άγιοι κληρικοί της περιόδου των διωγμών
12. Κεφ.Ι'. Τα τουρκικά προπαγανδιστικά ψεύδη για τα αίτια της καταστροφής
13. Κεφ.ΙΑ'. Ο απολογισμός του αποτρόπαιου εγκλήματος και η ευθύνη του "πολιτισμένου" κόσμου γι' αυτό
14. Κεφ.ΙΒ'. Η συνέχιση τη ς γενοκτονίας μετά τη συνθήκη της Λωζάννης και το χρέος όλων των Ελλήνων
15. Κεφ.ΙΓ'. Εγκλήματα της Τουρκίας εις βάρος άλλων λαών και πολιτικών αντιφρονούντων από το 1923 μέχρι σήμερα
16. Συμπεράσματα
17. Βιβλιογραφία
18. Α'. Έντυπη
19. Β'. Διαδικτυακή
20. Προέλευση εικόνων
21. Περιεχόμενα

1812 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ''ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ'' ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Ο Ελληνικός Μητροπολιτικός Ιστορικός Χώρος κατέχει κρισιμωτάτην γεωστρατηγικήν θέσιν επί του Rimlanc (για να ομιλήσομε με όρους της κλασσικής Αγγλοσαξονικής Γεωπολιτικής Σχολής), ήτοι της Περιμετρικής Ζώνης ή, άλλως, της Δακτυλίου Γης, πέριξ της συμπαγούς χερσαίας ευρασιατικής μάζας - και δη στον γεωστρατηγικώς σπουδαιότατον χώρον των Στενών των Δαρδανελλίων, του Ελληνικού Αρχιπελάγους και της Χερσονήσου του Αίμου, του οποίου χώρου η μείζων γεωστρατηγική λειτουργία είναι, και οφείλει πάντοτε να είναι, από την σκοπιά των Αγγλοσαξονικών Ναυτικών Δυνάμεων, η σταθερά και διαρκής ανάσχεσις της πιθανής εξόδου/ καθόδου της Μείζονος Χερσαίας Ευρασιατικής Δυνάμεως, ήτοι της Ρωσσίας, προς τις θερμές θάλασσες, προς Νότον...
Ένεκεν της ιστορικής δικαιοσύνης οφείλει να λεχθεί ότι ήτο η Ρωσσική Αυτοκρατορία του Οίκου των Ρωμανώφ η Δύναμις εκείνη, η οποία, εξ αίτιας του Ελληνικού Ζητήματος, διέρρηξε τελικώς την Ιεράν Συμμαχίαν [...] και τροχοδρόμησε την σειράν εκείνην των διπλωματικών και στρατιωτικών ενεργειών, που τελικώς οδήγησαν εις την θετικήν (μερικώς έστω) έκβασιν της Ελληνικής Επαναστάσεως. Εν τούτοις, το εγκαθιδρυθέν καθεστώς ξένης «Προστασίας», μεθερμηνευόμενον εν τοις πράγμασιν ως διαρκής παρεμβατισμός της «Προστάτιδος Δυνάμεως» Μεγάλης Βρεταννίας -ενίοτε συνεπικουρούμενης υπό της Γαλλίας- καθώς και η τελική κατίσχυσις, εντός της ελληνικής κοινωνίας, ενός ηγεμονικού σχηματισμού με έκδηλον κομπραδορικόν χαρακτήρα έμελλε να προσδέσει το κράτος στο άρμα της αγγλικής πολιτικής [...]. Η θεμελιώδης αντίφασις της Μεγάλης Ελληνικής Επαναστάσεως υπήρξε η εδραίωσις της ηγεμονίας των Φαναριωτών, Κοτζαμπάσηδων και Κομπραδόρων και η φαλκίδευσις της Λαϊκής Κυριαρχίας μέσω της εισαγωγής κοινοβουλευτικού εποικοδομήματος δυτικού τύπου [...].
η Ελλάς του Δευτέρου Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (1832) είναι περίπτωσις, και δη τυπική, «κρατογενέσεως εν εξαρτήσει». Η κρατογένεσις εν εξαρτήσει συνεπήγετο, εκ προοιμίου, ουσιώδεις περιορισμούς της εθνικής κυριαρχίας και της αυτονομίας δράσεως του νεοσύστατου κράτους [...], ενώ συνάμα έθεσε εις κίνησιν την διεργασία στρεβλώσεως της ελληνικής κοινωνίας, οικονομίας και ιδεολογίας...