Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑ''ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ'' Η "ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ" ΤΗΣ ΚΟΦΙΝΟΥ & Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΙ ΤΗΣ "ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ" ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ  Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/
  facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ. Δ/νση Χαρ. Τρικούπη 14 (εντός της στοάς). Τηλ. παραγγελιών 210 6440021 ή 210 3628976.
Ἕνα ἀπό τά πλέον πολυσυζητημένα θέματα τοῦ “Φακέλου” τῆς Κύπρου, εἶναι τό ζήτημα τῆς λεγομένης “Μεραρχίας”. Μιᾶς μυστικῆς ἀποστολῆς ἑλλαδικῶν στρατευμάτων στήν Κύπρο, μέ τήν ἐπίσημη ὀνομασία ΕΛΔΥΚ/Μ.
Μία τεράστια παραφιλολογία πού ἔφθασε στά ὅρια τῆς “πα-ραμυθολογίας” δημιουργήθηκε γύρω ἀπό τό θέμα. Τόνοι μελά-νης καταναλώθηκαν γιά τήν ὑποτιθέμενη «Μεραρχία Παπανδρέου ἡ ὁποία θωράκισε τήν Κύπρο» καί τήν ὁποία δῆθεν «ἀπέσυρε ὁ Παπαδόπουλος ἀφήνωντας τήν Κύπρο ἀμυντικά ἀθωράκιστη»…
Βασισμένοι στήν ἄγνοια ἤ ἡμιμάθεια τῶν περισσοτέρων, οἱ μυθοπλάστες ἔπλασαν ἀκόμη ἕναν “μεταπολιτευτικό μῦθο”, πού θά δικαιολογοῦσε τήν ἀπαράδεκτη ἀδράνεια τῶν διαδόχων τοῦ Γ. Παπαδοπούλου κατά τήν εἰσβολή τοῦ 1974.
Ποιά ὅμως εἶναι ἡ ἀλήθεια, πού κρύβεται ἐπιμελῶς πίσω ἀπό τόν “μῦθο”; Ἡ παρούσα ἱστορική μελέτη θά ρίξη ”ἄπλετο φῶς” στά πραγματικά γεγονότα γιά τήν ἀποστολή, τήν χρησιμότητα, τόν ρόλο καί τήν ἀνάκλησι τῆς “Μεραρχίας”.
Μέ συντριπτικά καί ἀδημοσίευτα στοιχεῖα, ὁ ἀναγνώστης θά ἀπαντήση ἐπιτέλους σέ ἐρωτήματα, ὅπως:
● Πῶς ἡ Κύπρος ὁδηγήθηκε τό 1964 στήν “πράσινη γραμμή”, τούς τουρκικούς “θύλακες” καί οὐσιαστικά στήν de facto διχοτόμησί της;
● Τί ἦταν ἡ πολιτική “αὐτοδυνάμου ἀμύνης”, πῶς συγκροτήθηκε ἡ Ἐθνική Φρουρά καί τί σφάλματα ἔγιναν στήν συγκρότησί της;
● Ποιός, γιατί καί πῶς ἔστειλε τήν ΕΛΔΥΚ/Μ στήν Κύπρο; Ποιά ἦταν ἡ πραγματική δύναμί της καί ποιά τά στρατηγικά πλε-ονεκτήματα καί μειονεκτήματά της;
● Ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια γιά τήν Συνάντησι τοῦ Ἕβρου τόν Σε-πτέμβριο τοῦ 1967; Καί πῶς χάθηκε ἡ μεγάλη εὐκαιρία γιά Ἕνωσι τῆς Κύπρου μέ τήν Ἑλλάδα;
● Ποιοί καί πῶς κατασκεύασαν τήν “προβοκάτσια” τῆς Κοφίνου τόν Νοέμβριο τοῦ 1967; Ποῦ ἀποσκοποῦσε; Ποιός ἦταν ὁ ρολος τοῦ τότε Βασιλέως, τοῦ Κ. Καραμανλῆ καί τοῦ Μακαρίου;
● Πῶς ὀργανώθηκε τό σχέδιο “Γρόνθος”; Καί ποιός ὁ ρόλος τοῦ Γ. Παπαδοπούλου, τοῦ Γρ. Σπαντιδάκη, τοῦ Γ. Γρίβα καί τοῦ… Ρ. Ντενκτάς;
● Πότε ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος ἀνεφώνησε: ”Πόλεμος μέ Ἀρχιστράτηγο τόν Βασιλέα” καί ποιά ἡ στάσις τοῦ τότε Βασιλέως καί τοῦ Μακαρίου στό τουρκικό “τελεσίγραφο”;
● Ποιά ἦταν ἀναλυτικά καί σέ ὅλα τά μέτωπα ἡ ἀμυντική κα-τάστασις τῆς Ἑλλάδος σέ περίπτωσι ἑλληνοτουρκικῆς συρράξε-ως; Καί ποιός ὁ πραγματικός στόχος τῆς Τουρκίας;
● Ποιός εὐθύνεται γιά τήν ἀνάκλησι τῆς ΕΛΔΥΚ/Μ; Πῶς καί ἀπό ποιόν ἐλήφθη ἡ ἀπόφασις τῆς ἀποσύρσεως καί ποιά ἡ ἀντί-δρασις τοῦ Γ. Παπαδοπούλου;
● Ποιά ἦταν ἡ πολιτική τοῦ Γ. Παπαδοπούλου στό Κυπριακό τό διάστημα 1968 - 1973; Πότε προμηθεύθηκε 120 ἅρματα μάχης γιά τήν Κύπρο; Σέ ποιούς ἀρνήθηκε τήν διχοτόμησι; Καί ποιό θά ἦταν τό νέο Σύνταγμα τῆς Κύπρου;
● Ποιοί ἦσαν οἱ ἐξοπλισμοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τήν πε-ρίοδο 1968 - 1973/74; Τί προέβλεπε τό “Σχέδιο Ἀμύνης Κύπρου” ΑΦΡΟΔΙΤΗ ’73; Πότε τελικά Ἑλλάς καί Κύπρος ἦσαν “ἀθωράκιστες”; Tό 1973/74 ἤ τό 1967;
● Γιατί ὁ Γ. Παπαδόπουλος ἔπρεπε νά ἀνατραπῆ, μόλις 8 μῆνες πρίν τήν τουρκική εἰσβολή; Ποιό ἦταν τό παρασκήνιο τῆς εἰσβολῆς καί τί κοινό εἶχε ἡ κρίσις τοῦ Νοεμβρίου 1967 μέ ἐκείνην τοῦ Ἰουλίου 1974;
● Ποιοί πραγματικά εὐθύνονται γιά τήν τραγωδία τῆς Κύπρου τό 1974; Πῶς ἐπί Ἰωαννίδη κατελήφθη τό 4% καί ἐπί Καραμανλῆ τό ἄλλο 34% τῆς νήσου; Καί ποιά ἡ ἀλήθεια γιά τήν Ἐπιστράτευσι τοῦ 1974;
● Πόσο διαφορετικά μπορεῖ νά εἶχαν ἐξελιχθῆ τά γεγονότα τοῦ Ἰουλίου - Αὐγούστου 1974, ἐάν ὁ Γ. Παπαδόπουλος δέν εἶχε ἀνατραπῆ; Θά εἶχε γίνη τουρκική εἰσβολή; Καί ἄν ναί, θά εἶχε πετύχη νά καταλάβη τό 38% τῆς Κύπρου;
Ἦλθε ἐπιτέλους ἡ στιγμή νά ἀποκατασταθῆ ἡ ἱστορική ἀλήθεια γιά τό ποιοί πραγματικά εὐθύνονται γιά τήν τραγωδία τῆς Κύπρου. Ἡ ἀλήθεια πού θά διδάξη τίς μελλοντικές γενεές πού κληρονομοῦν τό χρέος ὄχι μόνο γιά τήν ἀπελευθέρωσι, ἀλλά καί γιά τήν ἐνσωμάτωσι τῆς Κύπρου, κάποτε, στόν ἐθνικό κορμό…

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ "ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΝIΓHΚΕ ΣΤΟ ΣΑΓΓΑΡΙΟ". ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ