Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΤ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ''ΜΕΓΑΛΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ και ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
 Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΣκοπός του πονήματος αυτού είναι να περιγράψει τα Μεγάλα Δράματα, που προκάλεσε ο "Σατανάς" της Διχόνοιας των Ελλήνων, καθώς επίσης και τα Μεγάλα Θαύματα που δημιούργησε η εθνική ενότητα και η ομοψυχία των Ελλήνων καθόλη τη διαδρομή της Ιστορίας μας.
Ειδικότερα μετά την επεξήγηση των εννοιών διχόνοιας και ομόνοιας για το χαρακτήρα των Ελλήνων, περιγράφονται συνοπτικά τα ακόλουθα:
- Το Μεγάλο θαύμα των νικών των ενωμένων Ελλήνων κατά τούς Περσικούς Πολέμους, που οδήγησε στη συνέχεια στον "Χρυσό Αιώνα", καθώς επίσης η Μεγάλη τραγωδία του Πελοποννησιακού Πολέμου, που κατέστρεψε την Ελλάδα.
- Ο Μακεδονικός Ελληνισμός, που με το Μέγα Αλέξανδρο οδήγησε τους Έλληνες στην ολοκληρωτική καταστροφή της Περσικής αυτοκρατορίας, διαδίδοντας τον Ελληνικό πολιτισμό στην Οικουμένη, τη διαίρεση στη συνέχεια της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου στους επιγόνους, οι οποίοι με τις εμφύλιες συγκρούσεις τους την κατέστησαν βορά στην Ρωμαϊκή κυριαρχία.
- Η παρακμή και η πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας που οδήγησε στην Τουρκοκρατία και το Μεγάλο θαύμα, μετά από 400 περίπου χρόνια, της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που ανέβασε και πάλι την Ελλάδα στη σκηνή της Ιστορίας.
- Η Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13 με το διπλασιασμό της Ελλάδας, ο Εθνικός Διχασμός 1914-17 που μαράζωσε την Ελλάδα και η Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 που επέφερε μέγιστα δεινά στον Ελληνισμό.
- Το Έπος του 1940 που προκάλεσε τον θαυμασμό όλων σε Ανατολή και Δύση, καθώς και η καθολική Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων (1941-45) εναντίον των δυνάμεων της τριπλής κατοχής (Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων).
- Το Μεγάλο δράμα του Ένοπλου Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946-49) που προκάλεσε τη μέγιστη καταστροφή στη Χώρα μας κατά τον 20ό αιώνα.
- Η Κυπριακή τραγωδία, όπου η πολιτική του "διαίρει και βασίλευε" των Άγγλων και τα δικά μας λάθη (Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων) κατέστησαν την Κύπρο όμηρο της Τουρκίας με το 38% κατοχής του εδάφους της και 35.000 κατοχικά στρατεύματα σ' αυτήν.
- Ως Επίλογος τονίζεται η τηρητέα στάση που πρέπει να ακολουθήσουμε ως Έλληνες, για τη διατήρηση της Πατρίδας μας στο υψηλότατο βάθρο που της αξίζει.Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ (21.04.1967-24.11.1973) : ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ! ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ἡ παροῦσα μελέτη ἀποτελεῖ τό πρῶτο πλῆρες ὀνομαστικό & βιογραφικό πανόραμα, τό Who is Who τῆς ἱστορικῆς περιόδου ἀπό 21 Ἀπριλίου 1967 μέχρι 24 Νοεμβρίου 1973. Συγκεκριμένα στόν παρόν ἔργο παρατίθενται:
- Ἡ Πολιτειακή καί Πολιτική Ἡγεσία:
Ἀνώτατοι Ἄρχοντες, Ἀντιβασιλεῖς, Πρωθυπουργοί καί Ἀντιπρόεδροι Κυβερνήσεων.
- Τά Κυβερνητικά Στελέχη:
Πλῆρες βιογραφικό καί φωτογραφία γιά τούς Ὑπουργούς, Ὑφυπουργούς καί Εἰδικούς Συμβούλους Πρωθυπουργοῦ.
- Γενικοί Γραμματεῖς Ὑπουργείων - Διοικήσεις Τραπεζῶν καί Ὀργανισμῶν:
Βιογραφικά στοιχεῖα ὅλων ὅσων διετέλεσαν Γενικοί Γραμματεῖς Ὑπουργείων, Διοικητές καί Ὑποδιοικητές Τραπεζῶν καθώς καί κυριότερων Ὀργανισμῶν, ὅπως τοῦ Ε.Ο.Τ. τῆς Δ.Ε.Η. τοῦ Ο.Τ.Ε., τῶν ΕΛ.ΤΑ, τοῦ Ι.Κ.Α., τοῦ Ο.Σ.Ε., τοῦ Ε.Ι.Ρ.Τ., τῆς Υ.ΕΝ.Ε.Δ., τοῦ Ο.Α.Ε.Δ., τῆς Γ.Σ.Ε.Ε., τοῦ Ο.Λ.Π. καί ἄλλων.
- Νομάρχες & Δήμαρχοι:
Κατάλογος τῶν διατελέσαντων Νομαρχῶν καί βιογραφικά στοιχεῖα τῶν Δημάρχων Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Θεσσαλονίκης καθώς καί σέ μερικούς ἀπό τούς κυριότερους Δήμους τῆς Ἑλλάδος.
- Ἐπιτροπές συντάξεως Συντάγματος, ἀναπτυξιακῶν Προ-γραμμάτων & Κωδίκων:
Τά μέλη τῶν ἐπιτροπῶν συντάξεως τοῦ Συντάγματος 1968/73, τῆς Κεντρικῆς Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ 5ετούς Προγράμματος Οἰκονομικῆς Ἀναπτύξεως 1968 – 1972, τῆς συντάξεως τῶν Κωδίκων Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας καί Ἐργασίας κ.ο.κ.
- Συμβουλευτική Ἐπιτροπή & Περιφερειακά Συμβούλια:
Μέ βιογραφικά στοιχεῖα, ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι ἀνά Νομό καί ὅλοι οἱ ἐκλεγέντες, τά μέλη καί οἱ ἀριστίνδην ἐπιλεγέντες.
- Τά ἱδρυτικά μέλη τοῦ Ε.ΠΟ.Κ.:
Κατάλογος τοῦ προσωρινοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου του καί ὅλων τῶν Ἱδρυτικῶν Μελῶν του ἀνά Νομό.
- Στρατιωτική - Ἐκκλησιαστική & Δικαστική Ἐξουσία:
Βιογραφικό τῶν Ἀρχηγῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί Κλάδων, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί κατάλογος τῶν Μητροπολιτῶν καί τῶν Πατριαρχῶν, τά μέλη τοῦ Ἀρείου Πάγου, τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου μέ βιογραφικά στοιχεῖα.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, του Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα. Δ/νσις: Χαρ. Τρικούπη 14 Αθήναι, τηλ. 2106440021
www.hellasbooks.gr KAI acroceramo@hellasbooks.gr


Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Ο ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΙΝΑΣ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - (ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ)


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
 Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Ἔντονα καί πολλά τά συναισθήματα τοῦτο τό καλοκαίρι μέ ὅσα ἔγιναν καί συνεχίζουν νά γίνονται, στήν Κωνστα­ντινούπολη, στήν Σμύρνη καί μέ τά ἐπα­πειλούμενα στό Αἰγαῖο…

Τήν Πόλη τῶν ὀνείρων μας δέν μπορεῖ κανείς νά τήν ξεριζώσει ἀπό τό μυαλό, τήν ψυχή, τό εἶναι μας, διότι εἶναι ἀποτυπωμένη μέσα στό DNA μας.

Ἔχουμε γαλουχηθεῖ μέ τό  ποθουμενο, γενιές καί γενιές Ἑλλήνων, κυλάει στό αἷμα μας καί θά μᾶς ἀκολουθήσει καί στήν Αἰώνιο Ζωή!

Μέ τήν Ἁγιά-Σοφιά στό μυαλό μου καί πάνω σ᾽ ἕνα σχετικό ποίημά μου γιά τήν Κωνσταντινούπολη σέ ἐλεύθερο στίχο, ἀπό τό δεύτερο βιβλίο μου «Λαμπά­δες τοῦ Ἑλληνισμοῦ», Ἀθή­να, Νοέμβριος 2003, Ἐκδόσεις Πελασγός, (ἐξηντλη­μέ­νο), σκέφθηκα νά κάνω κάποιες διορθώσεις γιά τήν δεύτερη ἔκδοση. Ὁ οἶστρος καί μιά σχετικῶς λυρική καί ἐπική ἔμπνευση μέ ὁδήγησαν νά γράψω τούς ἔμ­με­τρους στί­χους πού ἀκολουθοῦν καί ἀποτε­λοῦν ἕνα μικρό ἔπος τοῦ χρονικοῦ ἐν πρῶτοις τῆς ἱδρύσεως τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καί βεβαίως τῶν δύο Ἁλώ­σεων, 1204 καί 1453.

Ἄν ἄξιζε τόν κόπο, θά τό κρίνετε ἐσεῖς. Ἦταν αὐθόρμητο καί γράφηκε μέ­σα σέ τέσσερις με­ρες. Οἱ διορθώσεις λίγες… Κυλοῦσε σάν νερό… Ἴσως γιατί αὐ­τά πού αἰσθάνεται κανείς βαθιά, δέν χρειάζονται παρά ἕνα μικρό ἔναυσμα γιά νά ἐξωτερικευθοῦν…

Γιά μένα εἶναι ὅπως σέ κάθε μου πόνημα, δείγμα γραφῆς καί κατάθεση ψυχῆς…

Σαφέστατα δέν διανοήθησα οὔτε στό ἐλάχιστο νά συγκριθῶ μέ ποιητάς πού ἔχουν ἀφήσει βαρύ ἴσκιο στήν Ἑλληνική ποίηση, οὔτε μέ τά αὐθεντικά καί πη­γαῖα Δημοτικά ποιήματα καί τραγούδια. Θεώρησα ὅμως, ὅτι τό πόνημά μου θά εἶναι πιό ὁλοκληρωμένο, ἄν περιλαμβάνει μία Ἀνθολόγηση κάποιων πολύ γνωστῶν σχετικῶν μέ τό θέμα ποιημάτων καί κάποιων πού δέν εἶναι ἴσως στό εὐρύ κοινό τόσο γνωστά, ἔχουν ὅμως γραφεῖ ἀπό ἐξαίρετους καί φημισμένους ποιητάς.

Στό Παράρτημα ἔχω παραθέσει τό ἱστορικό τῶν δύο Ἁλώσεων, γιά νά θυ­μηθοῦν οἱ μεγαλύτεροι καί νά μάθουν οἱ μικρότεροι.

Γνωρίζοντας τό ἐξαιρετικό ταλέντο τοῦ ἐκλεκτοῦ μας φίλου, ζωγράφου καί εἰκονογράφου Σπύρου Ζαχαρόπουλου, εἶχα τήν σκέψη ὅτι ναί, θά μποροῦ­σε νά ἀποτελέ­σει καί μόνη της αὐτή ἡ προσπάθεια μία ἔκδοση καί νά σταθεῖ ἀξιοπρε­πῶς, μέ τήν δική του εἰκονογράφηση.

Εὐχαριστῶ ἐκ βαθέων τόν Σπύρο γιά τήν ἐκπληκτική δουλειά του.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης τόν σύζυγό μου Γιάννη Γιαννάκενα, πού πάντα μέ στη­ρίζει καί ἐνθαρρύνει τήν δουλειά μου. Χωρίς αὐτόν δέν θά ὑπῆρχε τίποτα.

Καλή ἀνάγνωση. Σᾶς εὐχαριστῶ.

 

Πλατεία Μαβίλη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ἐλίνα Μαστέλλου - Γιαννάκενα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

         

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ….............................................................................................................. 7

ΠΡΟΛΟΓΟΣ …..................................................................................................................... 9

ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΙ ΔΥΟ ΑΛΩΣΕΙΣ

...... ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ 1204 - 1453..................................................................... 11

- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1204…..................................................................................................... 24

- Ο,ΤΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ……...................................................................................... 37

- ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 1453……..................................................................................... 42

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ..................................................................................................................... 51

ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

...... ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1201-1204).......................................................... 53

ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

...... ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1453)............................................................................... 59

 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ….……….63

 Ὁ Ἐκδικητής, Ἀνδρέα Καρκαβίτσα, ἀπό «Τά Λόγια τῆς Πλώρης»………..……;;.....65

Τό Μπαλουκλί

(Τά ψάρια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Γεωργίου Βιζυηνοῦ........................................ 69

Ὁ Δικέφαλος, Γεωργίου Δροσίνη.................................................................................... 71

Τό  Δισκοπότηρο, Ἰωάννου Πολέμη................................................................................ 73

Τό Χρυσό Δαχτυλίδι, Ἰωάννου Πολέμη.......................................................................... 75

Τῆς Ἁγιά-Σοφιᾶς, Δημοτικό............................................................................................. 77

Ἕτερες ἐκδοχές, Δημοτικά τραγούδια ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα,

Διάφορες συλλογές…………………………………………………………..….....78

Ἅλωσις Κωνσταντινουπόλεως,

Προέλευση: ἐγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ................................................................. 81

Πάρθεν ἡ Ρωμανία, Δημοτικό τοῦ Πόντου.................................................................... 83

Ἡ Ρωμανία κι ἂν πέρασεν ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο. Τὸ Πάρσιμο τῆς Πόλης,

Προέλευση: ἐγκυκλοπαίδεια ΓΙΟΒΑΝΗ................................................................. 85

Τὸ ἀνακάλημα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Δημοτικό τοῦ Πόντου.......................... 85

Θρῆνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως, Δημοτικό............................................................ 87

Τὰ Εὐζωνάκια, Δημοτικό.................................................................................................. 88

Ὁ τελευταῖος Παλαιολόγος, Γεωργίου Βιζυηνοῦ....................................................... 89

Θεόφιλος Παλαιολόγος, Κων/νου Π. Καβάφη............................................................. 93

Μαρμαρωμένε Βασιλιᾶ, Κων/νου Καρυωτάκη............................................................. 95

Θάνατος καὶ Ἀνάστασις τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου,

Ὀδυσσέα Ἐλύτη....................................................................................................... 96

Ὁ μαρμαρωμένος Βασιλιᾶς, Πυθαγόρα  Παπασταματίου........................................ 99

Μαρμαρωμένος βασιλιάς, Σταμάτη Σπανουδάκη.................................................... 100

Θά᾽ρθεις σαν αστραπή,  Σταμάτη Σπανουδάκη....................................................... 101

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................. 103Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΥ : ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ... ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ... ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΗΣΟΣ(ΒΙΝΤΕΟ)


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
 Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ... ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ...
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΝ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ. 


Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020

''ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ'' ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ : ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Φ.ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
 Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Για τον περίφημο όρο "ρατσισμός" που έχει επιβάλει στο καθημερινό λεξιλόγιό μας η παγκοσμιοποίηση, υπάρχουν αναφορές σε όλες τις ιστορικές περιόδους εκτός από την περίοδο της τουρκοκρατίας. Και αυτό γιατί τότε τα θύματα του ρατσισμού ήταν οι Χριστιανοί κάτοικοι και μόνον αυτοί. Διαρκώς αποκρύπτεται το γεγονός ότι το ισλαμικό κράτος που πήρε τη θέση του ελληνικού κράτους, δεν ενδιαφέρθηκε για την ισονομία και την ισοπολιτεία των κατοίκων του, καθώς πάντοτε αυτοί διαχωρίζονταν σε δύο τάξεις, ανάλογα με τη θρησκεία τους και η τάξη των απίστων εθεωρείτο κατά πολύ υποδεέστερη....
"Ποτέ συμφορά δεν έπληξεν έθνος, όσον έπληξεν η τουρκική δουλεία την Ελλάδα. Οι Έλληνες εσφάγησαν ή επωλήθησαν ως δούλοι ή εξηναγκάσθησαν να γίνουν μωαμεθανοί. Ο ελληνικός πληθυσμός ωλιγόστευσε πολύ. Η ελληνική γλώσσα δεν ωμιλείτο πλέον από τα εκατομμύρια των ανθρώπων της Ασίας και της Αφρικής.
Αι ελληνικαί περιουσίαι αφηρέθησαν. Τα καλύτερα και ευφορώτερα κτήματα έγιναν τουρκικά. Ο σουλτάνος τα εχάρισεν εις τους στρατιωτικούς αρχηγούς. Έπρεπε να ζουν καλά με αυτά και να διατηρούν στρατόν. Άλλα πάλιν από αυτά εδόθησαν εις τα τζαμιά και ωνομάσθησαν "βακούφια''. Εις τους Έλληνας απέμεινε να καλλιεργούν τα κτήματα των Τούρκων και να λαμβάνουν από τα εισοδήματα τα απαραίτητα διά μίαν αθλίαν ζωήν. Ημπορούσαν ακόμη να καλλιεργούν τα απόμερα και άγονα ορεινά μέρη. Αλλά και από αυτά έπρεπε να πληρώνουν την "δεκάτην".
Με "φιρμάνι" του σουλτάνου απηγορεύθη εις τους σκλάβους να φορούν πολυτελείς ενδυμασίας, να έχουν ευσταλή εμφάνισιν και αρχοντικόν παράστημα. Ολόκληρος ο Ελληνικός λαός ήτο ενδεδυμένος με χρωματιστά και ομοιόμορφα ενδύματα. Κατ' αυτόν τον τρόπον διεκρίνετο ο δούλος από τον αφέντην του.
Δικαιοσύνην ποτέ δεν εύρισκαν οι Έλληνες. Οι Τούρκοι δικασταί εδικαίωναν πάντοτε τους Τούρκους. Πολιτικά δικαιώματα δεν είχον. Εθεωρούντο ζώα (ραγιάδες) και ωνομάζοντο άπιστοι (γκιαούρηδες). Με την παραμικράν αφορμήν έπρεπε να θανατώνονται οι πρόκριτοι και οι αρχιερείς των, δια να μένουν ακέφαλοι."

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ισλαμικό καθεστώς
Βενετοτουρκικοί πόλεμοι
Κατακτήσεις του Σουλεϊμάν Α'
Κατάκτησις της Κύπρου
Ναυμαχία της Ναυπάκτου
Εξεγέρσεις σε Στερεά και Πελοπόννησο
Επανάστασις Διονυσίου Φιλοσόφου
Κατάκτησις της Κρήτης
Οι Βενετοί στον Μοριά
Ο Μοροζίνι στην Αθήνα
Επάνοδος των Τούρκων στον Μοριά
Η Επανάσταση του 1770
Εκδίωξις των Αλβανών από τον Μοριά
Λάμπρος Κατσώνης
Ζαχαριάς
Ρήγας Φεραίος Βελεστινλής - Θούριος
Αλή πασσάς και Σούλι
Αλή πασσάς εναντίον κλεφταρματωλών
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

"Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21/4/1967 ΕΩΣ 24/11/1973 - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ & ΑΜΥΝΑ ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ" ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
 
"Μία ἀπό τίς πλέον ἀνεξερεύνητες πτυχές τοῦ καθεστῶτος ἐκείνου εἶναι οἱ ἐξωτερικές σχέσεις καί ἡ ἐξωτερική πολιτική του. Εἶναι πράγματι ἐλάχιστες μέχρι σήμερα οἱ μελέτες πού ἔχουν ἀσχοληθῆ μέ αὐτό τό καίριο θέμα. Καί ὅσες ἔχουν γίνει, εἶναι ἀποσπασματικές, διότι ἐξετάζουν μόνον ἐπί μέρους θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί ὄχι τό σύνολό της.
Στήν παρούσα μελέτη λοιπόν, θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν συνολική Ἐξωτερική Πολιτική τῆς περιόδου 1967 - 1973. Μέ τήν καθολική γεωστρατηγική θεώρηση τοῦ καθεστῶτος. Μέ τήν διπλωματική καί ἀμυντική πολιτική του. Συγκεκριμένα ἀναλύονται:
- Οἱ σχέσεις μέ τίς Η.Π.Α.: Κατ’ ἀρχήν ἀπαντᾶται μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τό ἐρώτημα ἐάν ἡ 21η Ἀπριλίου ὑπῆρξε ὑποκινούμενη ἤ ὄχι. Καί κατόπιν ἀναλύεται ἡ περίπλοκη καί περιπετειώδης πορεία τῶν σχέσεων Ἑλλάδος - Η.Π.Α. καθ’ ὅλη τήν 6ετία 1967 - 1973 μέ ἐντελῶς ἄγνωστες πτυχές καί παρασκήνιο πού δημοσιεύ-εται γιά πρώτη φορά, ὅπως π.χ. τό embargo, ἡ παραίτηση ἀπό τήν δωρεάν βοήθεια, τό ζήτημα τῶν βάσεων, ἡ ἐπίσκεψη Agnew, ἡ σταση στόν πόλεμο τοῦ Yom Kippur κ.λπ.
- Οἱ σχέσεις μέ τήν Δυτική Εὐρώπη: Ἀναλύεται τό ζήτημα τῆς λεγόμενης “Μάχης τοῦ Στρασβούργου” καί τῆς ἀποχωρήσεως τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Ἐξετάζεται τό “πάγωμα” ἀλλά καί ἡ πρόοδος τῆς ἐνταξιακῆς πορείας τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Ε.Ο.Κ. Τέλος ἐξετάζονται ξεχωριστά οἱ διπλωματικές καί ἐμπορικές σχέσεις τῆς Ἑλλάδος μέ τίς σημαντικότερες χῶρες τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Δυτική Γερμανία, ἡ Βρεταννία, ἡ Ἰταλία καί ἡ Ἱσπανία.
- Οἱ σχέσεις μέ τό Ἀνατολικό “μπλόκ”: Ἐξετάζεται τό ὄντως ἐντυπωσιακό “ἄνοιγμα” τοῦ καθεστῶτος πρός τά κομμουνιστικά κράτη. Οἱ προτάσεις του γιά μία Πολυμερή Βαλκανική Συνεργα-σία καθώς καί οἱ ἐπί μερους διμερεῖς σχέσεις του μέ τήν Σοβιετική Ἕνωση (Ε.Σ.Σ.Δ.), τήν Γιουγκοσλαυϊα, τήν Βουλγαρία, τήν Ρουμανία, τήν Ἀλβανία, τήν Ἀνατολική Γερμανία, τήν Πολωνία, τήν Τσεχοσλοβακία, τήν Οὑγγαρία.
- Ὁ χειρισμός “Μακεδονικοῦ” & Βορειοηπειρωτικοῦ ζητήματος: Παράλληλα, γίνεται μία συνολική ἀνάλυση καί ἀποτίμηση τοῦ χειρισμοῦ τῶν καίριων ἐθνικῶν ζητημάτων τοῦ λεγομένου “μακεδονικοῦ” θέματος καί τῆς διεκδικήσεως τῆς Βορείου Ἠπεί-ρου, θέματα πού συναρτώνται ἄμεσα μέ τίς σχέσεις μέ τήν Γιου-γκοσλαυία, τήν Βουλγαρία καί τήν Ἀλβανία καί πού ἀποκαλύπτο-νται γιά πρώτη φορά.
- Οἱ σχέσεις μέ Λαϊκή Κίνα καί “ἀδέσμευτο κόσμο”: Ἐξετάζεται τό “ἄνοιγμα” καί οἱ συμφωνίες πού ὑπογράφηκαν μέ τήν Λαϊκή Κίνα τοῦ Μάο Τσέ Τούνγκ, ἡ ἀπόπειρα ἀνοίγματος πρός τήν Ἱαπωνία, ἡ πορεία τῆς Ἑλλάδος πρός τά νεότευκτα κράτη τῆς Ἀφρικῆς, οἱ σχέσεις μέ τά Ἀραβικά κράτη καί τό Ἰσραήλ κ.λπ.
- Οἱ Ἑλληνοτουρκικές σχέσεις & τό Κυπριακό: Τελευταῖο καί σημαντικότερο θέμα εἶναι ἡ ἀνάλυση τῶν σχέσεων Ἑλλάδος - Τουρκίας. Ἐξετάζεται ὅλη ἡ πορεία τους ἀπό τίς ἑλληνοτουρκικές συνομιλίες καί τήν κρίση τοῦ 1967 μέχρι τόν Νοέμβριο τοῦ 1973. Ἡ στροφή τοῦ καθεστῶτος πρός τόν ἐξ’ ἀνατολῶν κίνδυνο, τό νέο ἀμυντικό δόγμα του, οἱ ἑλληνοτουρκικές προσεγγίσεις, ἡ πολιτική στό Αἰγαῖο, τήν ὑφαλοκρηπίδα, οἱ ἕρευνες γιά πετρέλαιο, ἡ πολιτική καί ἀμυντική θωράκιση σέ Θράκη, Ἕβρο καί νήσους τοῦ Ἀνατ. Αἰγαίου, καί κυρίως, ὁ χειρισμός τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος μέ ἐντελῶς ἄγνωστες πτυχές, πού βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιότητος πρώτη φορά.
Ἡ ἔρευνα γιά τό κάθε θέμα ἔγινε μέσα ἀπό ἀποχαρακτηρισμένα ἔγγραφα καί ἀρχεῖα ὅπως τά «USA Foreign Relations 1964 - 1968 Volume XVI», «Foreign Relations of the United States 1969 - 1972 Volume XXIX» και «Foreign Relations of the United States Volume XXX 1973 - 1976».
Ἐπίσης ἀπό ἐπιστημονικές μελέτες καί διατριβές πού ἀπεκάλυψαν πρωτογενῆ ἀρχεῖα καί ἔγγραφα ἀπό μελέτες τῶν ἀρχείων τῶν Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν τῶν ἐπί μέρους χωρῶν ἤ συνασπισμῶν πού ἐξετάζονται (π.χ. τῆς Βρεταννίας, τῆς Γερμανίας, τῶν σοβιετικῶν ἀρχείων, “ἀνατολικοῦ” κόσμου κ.ο.κ.).
Σημαντικότατη πηγή ἀπετέλεσαν ἀρχεῖα πού ἀντλήθηκαν ἀπό τό Ι.Α.Υ.Ε. (Ἱστορικό Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν).
Ἡ ἐξαντλητική ἔρευνα, συνεχίσθηκε μέσα ἀπό ἀπόρρητα ἔγγραφα καί ἐκθέσεις τῆς ΚΥΠ καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού παραχωρήθηκαν στόν συγγραφέα ἀπό στελέχη τοῦ καθεστῶτος καί βρίσκονται στό ἀρχεῖο του.
Τέλος, μελετήθηκε μέ προσοχή ὅλη ἡ σχετική βιβλιογραφία πού ἀφορᾶ τίς διεθνεῖς σχέσεις ἤ ἀναφέρεται στήν ἐξωτερική πολιτική τῆς ἱστορουμένης περιόδου..."


Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΙΤΖΑΛΑ: "ΚΡΙΜΑΙΑ - Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ο πλανήτης έχει εισέλθει στην επονομαζόμενη ως «μεταδυτική εποχή». Η παγκόσμιος ισχύς και το αναπτυξιακό δυναμικό αποκεντρώνονται και μετακινούνται προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, γεγονός το οποίο συντείνει στην διάβρωση της παγκοσμίου οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας των παραδοσιακών δυτικών δυνάμεων, στην δημιουργία νέων κέντρων οικονομικής και πολιτικής εξουσίας και στην ανάδειξη ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο της αναθεωρήσεως των γεωπολιτικών ισορροπιών -ικανών να οδηγήσουν σε κοσμογονικές αλλαγές, εφάμιλλες μόνο με εκείνες που ακολούθησαν την κατάλυση της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως το 1453- η Ρωσική Ομοσπονδία επανακάμπτει δυναμικά στο διεθνές στερέωμα. Παράλληλα με την προσπάθεια που καταβάλλει «να αντιμετωπίσει την απειλή κατά της υπάρξεώς της μόνη, για ακόμα μία φορά, κατά την μακραίωνη ιστορία της», έχει αναλάβει την ιστορική ευθύνη να ηγηθεί των προσπαθειών ενδυναμώσεως της διεθνούς ειρήνης και εγκαθιδρύσεως ενός δίκαιου και δημοκρατικού παγκοσμίου συστήματος.
Η αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης, με την ενσωμάτωση της Κριμαίας και της Σεβαστουπόλεως στην Ρωσική Ομοσπονδία, παρέχει στην ρωσική ηγεσία μία πρώτης τάξεως ευκαιρία στρατηγικής αξιοποιήσεως της ταυρικής χερσονήσου, με σκοπό την κατασκευή ενός νέου δικτύου αγωγών εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς με ρωσικό φυσικό αέριο. Η δυνητική υλοποίηση της προτάσεως, η οποία εξετάζεται στην ανά χείρας μελέτη, θα συμβάλει:
-στην περαιτέρω ισχυροποίηση της ρωσικής θέσεως στο ευρωπαϊκό ενεργειακό γίγνεσθαι.
-στην ενίσχυση της ρωσικής ενεργειακής ασφαλείας.
-στην ανάσχεση της επιχειρούμενης στρατηγικής απομονώσεως της Ρωσίας από την ευρωατλαντική συμμαχία.
-στην αποτελεσματικώτερη αντιμετώπιση του φαινομένου της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.
-στην προβολή του ρωσικού πολιτισμού και της ρωσικής στρατηγικής κουλτούρας.
-στην διαμόρφωση των συνθηκών εδραιώσεως μίας διεθνούς συνθήκης ισορροπίας που θα εγγυάται την διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Περίληψη
[...]
Συντομογραφίες
Ενότητα 1η: Η Ενεργειακή Στρατηγική της Ρωσίας και η Βιομηχανία Φυσικού Αερίου
1. Η θέση της Ρωσίας στην παγκόσμιο αγορά ενεργείας
2. Η Ενεργειακή Πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας
α. Αντικειμενικός Σκοπός
β. Στρατηγικοί Στόχοι
γ. Επιμέρους Σκοποί
δ. Μέσα Επιτεύξεως (ανά σκοπό)
ε. Οι τρεις φάσεις της Ενεργειακής Στρατηγικής (2030)
3. Η Ρωσική Βιομηχανία Φυσικού Αερίου
α. Επίπεδο αποδεδειγμένων αποθεμάτων Φ.Α.
β. Επίπεδο εξαγωγών του Gazprom Group
Ενότητα 2η: Γεωπολιτικό Περιβάλλον και Ενέργεια
1. Γενικά δεδομένα παγκοσμίου και περιφερειακής κλίμακος
2. Ειδικά δεδομένα
3. Γενικές υποθέσεις σχετικά με το εγγύς γεωπολιτικό περιβάλλον
4. SWOT Ανάλυση
Ενότητα 3η: Στρατηγικό Δόγμα, Εσωτερική Πολιτική και Ασφάλεια
1. Γεωστρατηγικός Αντικειμενικός Σκοπός
2. Βασικές προτεραιότητες της Ρωσικής Στρατηγικής
3. Φυσιογνωμία Ηγεσίας και Εξωτερικής Πολιτικής
4. Θεμελιώδεις αρχές της ρωσικής στρατηγικής σκέψεως
Ενότητα 4η: Σχεδιασμός της οδού διελεύσεως του δικτύου Φ.Α. «Wide Stream»
1. α. Αρχική απεικόνιση του κύριου αγωγού
β. Θεμελιώδης γεωστρατηγική προϋπόθεση για την κατασκευή του κύριου αγωγού
γ. Πλεονεκτήματα του κύριου αγωγού
δ. Βασικό μειονέκτημα στην κατασκευή του κύριου αγωγού
2. α. Αρχική απεικόνιση των διακλαδώσεων
β. Θεμελιώδεις γεωστρατηγικές προϋποθέσεις για την κατασκευή των διακλαδώσεων
3. Συνολική απεικόνιση του δικτύου
Ενότητα 5η: Επίμετρο - Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική και Συνθήκες Ισορροπίας
Παράρτημα
Ι. Προβλέψεις εξαγωγών ρωσικού Φ.Α. (2017-2020)
ΙΙ. Στρατηγικό βάθος και νεο-οθωμανισμός
III. Ελλάδα-Ρωσία: Γέφυρα Πολιτισμού και Πνεύματος
IV. Περί Δικαιοσύνης υπόμνημα
Βιβλιογραφία
Αναφερόμενες δημοσιεύσεις - παρουσιάσεις του συγγραφέως
 
 
 

https://www.politeianet.gr/books/9789605225605-fritzalas-s-ioannis-pelasgos-krimaia-i-energeiaki-gefura-tis-europis-313000?fbclid=IwAR0qq2Jcew89awBZEz9O9z_

Politeianet.gr

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ "ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ", ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΩΣ ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΗΝ "ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" ΤΟ 2017.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


  
Ὁ τορπιλισμός τῆς «Ἕλλης» ἀπό ἰταλικό ὑποβρύχιο τόν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 1940 στήν Τῆνο, ἀπετέλεσε τό ἐναρκτήριο σάλπισμα γιά μία τραγική δεκαετία πού τραυμάτισε μέ τόν πλέον ὀδυνηρό τρόπο τήν Ἑλληνική κοινωνία. Τό ἀποφασιστικό ΟΧΙ τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ στόν Ἰταλό πρέσβη Ἐμμανουέλε Γκράτσι τίς πρῶτες πρωινές ὧρες τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, πού ἐνσαρκώθηκε μέ τήν μοναδική σέ ἡρωισμό μαχητικότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἔδειξε πώς οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἀποφασισμένοι νά πολεμήσουν μέχρι τέλους. Οἱ νίκες στά βορειοηπειρωτικά βουνά ἀλλά καί ἡ ἡρωική ἀντίσταση στήν Γραμμή Μεταξᾶ (Ὀχυρά Ροῦπελ, Ἰστίμπεη, Νυμφαία, Κελκαγιά, Ἐχίνου κ.τ.λ.) ἀπέσπασαν τόν θαυμασμό ὁλόκληρής της ἀνθρωπότητας.
Ἡ ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων στούς κατακτητές καταγράφεται ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα, καθώς στίς 27 Ἀπριλίου 1941 εἰσέρχονται οἱ Γερμανοί στήν Ἀθήνα καί ἀνεβαίνουν στήν Ἀκρόπολη νά ὑψώσουν τήν σημαία τους. Ὁ Ἕλληνας φρουρός τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας Κώστας Κουκίδης, μή ἀντέχοντας τήν προσβολή, διπλώνεται μέ τήν ὑποσταλμένη σημαία μας καί πέφτει στό κενό, δίνοντας τήν ζωή του γιά τήν τιμή τοῦ Ἐθνικοῦ μας Συμβόλου.
Τούς ἑπόμενους μῆνες δημιουργοῦνται καί ἀναπτύσσονται ἀντιστασιακές ὀργανώσεις γιά νά ἀντιμετωπίσουν τούς κατάκτητές, μέ κυριότερες τίς ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ (Ναπολέων Ζέρβας), ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (κεκαλυμμένο ΚΚΕ), ΕΚΚΑ (Δημήτριος Ψαρρός), «Χ» (Γεώργιος Γρίβας), ΠΑΟ (στρατιωτικοί Βορείου Ἑλλάδος), «Μπουμπουλίνα» (Λέλα Καραγιάννη) κ.ἄ. Ἡ εἰσροή λαοῦ στίς ὀργανώσεις αὐτές εἶναι ἄμεση. Χιλιάδες ἁγνοί Ἕλληνες πατριῶτες ἀνεβαίνουν στά βουνά γιά νά κάνουν τό χρέος τους στήν Πατρίδα.
Οἱ περισσότεροι βρίσκουν μπροστά τους τό ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καί ἐντάσσονται σέ αὐτό. Δέν εἶχε φανεῖ ἀκόμα τό κομμουνιστικό πρόσωπο τῆς ὀργανώσεως. Οἱ περισσότεροι μαχητές πέφτουν θύματα τῆς προπαγάνδας τῶν κομισάριων τοῦ ΚΚΕ πού κινοῦνται ἔξυπνα καί μόνοι στήν διαμόρφωση τῶν συνθηκῶν πού θά ἐπιτρέψουν στό ΚΚΕ νά ἐπικρατήσει τήν ἑπόμενη ἡμέρα τῆς Κατοχῆς.
Ἡ τακτική αὐτή τοῦ ΚΚΕ νά καπηλευτεῖ τό ἀντιστασιακό κίνημα τῆς χώρας γιά νά τό στρέψει ἐναντίον τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων (δηλαδή ὅλων τῶν ἄλλων) ἐπέφερε καταστρεπτικές συνέπειες γιά τήν κοινωνική συνοχή δημιουργώντας τραύματα ἀξεπέραστα σέ πολλούς Ἕλληνες, ἀκόμα καί στούς ὀπαδούς του. Πρῶτο ὅμως θύμα ἦταν τό ἴδιο τό ἀντιστασιακό κίνημα πού ἀντί νά εἶναι προσανατολισμένο ἀπέναντι στούς Γερμανούς, Ἰταλούς, Τσάμηδες καί Βούλγαρους, βρέθηκε νά ἀλληλοσπαράσσεται. Ἦταν ἕνα ἀπροσδόκητο δῶρο στούς κατακτητές.
Αὐτήν τήν τραγική περίοδο 1943-᾽44, ἡ ὁποία καταγράφεται ὡς ἡ περίοδος τοῦ «κατοχικοῦ ἐμφυλίου» καί ἡ ὁποία λήγει μέ τήν ἀποχώρηση τῶν Γερμανῶν, διαπραγματεύεται ὁ συγγραφέας Ἰωάννης Ἀθανασόπουλος στό παρόν ἀποκλυπτικό ἔργο του.
Οἱ συνέπειες γιά τόν Ἑλληνισμό, αὐτῶν τῶν γεγονότων πού προκάλεσε ἡ διχαστική τακτική τῆς ἡγεσίας τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ὑπήρξαν ὁλέθριοι καθώς ὁ Ἑλληνικός λαός βρέθηκε νά δολοφονεῖται ὡς τό 1950, ἀντί νά ἔχει τελειώσει τό 1944 καί ὁ Ἑλληνικός Στρατός νά εἰσέρχεται στό Βερολίνο μέ τούς νικητές διεκδικώντας τά ἐθνικά του δίκαια καί τήν ἀποζημείωση τῆς θυσίας του ἀπ᾽τήν προσφορά του πρός τούς «Συμμάχους».
Ἡ ἀναζήτηση καί καταγραφή τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας ἔχει τήν ἀξία της στό νά βγάζουμε συμπεράσματα καί νά μᾶς διδάσκει ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ἐμεῖς οἱ ἀπόγονοι…
Ἡ παροῦσα ἔκδοση ἀποτελεῖ σημαντική συνεισφορά σέ αὐτή τήν κατεύθυνση καί εὐχαριστῶ ἰδιαίτερα τόν συγγραφέα Ἰωάννη Ἀθανασόπουλο πού ἔδωσε στίς ἐκδόσεις Πελασγός τήν εὐκαιρία νά εἶναι χρήσιμες.

Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας, Ἐκδότης
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

ΠΕΝΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ.
ΠΕΝΤΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΚΑ ΣΑΣ: 210 6440021
Ή acroceramo@hellasbooks.gr


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

ΝΕΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΒΕΖΑΝΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ''ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΒΕΖΑΝΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.
ΑΠΟ 13,76 ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΝΟ 10 Ε.
ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΛΤΑ 15 Ε. ΤΗΛ. 210 64440021


Ο τακτικός καθηγητής Γενικής Πολιτειολογίας και Συνταγματικού Δικαίου στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών Δημήτριος Σ. Βεζανής (1904-1968) έχει μία εξέχουσα θέση μεταξύ των διανοητών του Ελληνικού Εθνικισμού.
Στο παρόν βιβλίο συγκεντρώνονται και παρατίθενται κάποια δυσεύρετα κείμενά του τα οποία εκδόθηκαν από τον "Εθνικιστικό Σύνδεσμο", μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του οποίου υπήρξε ο Δημήτριος Βεζανής.
Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:
- το κείμενο "Αι Εθνικαί μας Διεκδικήσεις"
- η ομιλία με τίτλο "Εθνικισμός"
- η ανάλυση με τίτλο "Το δράμα των Δυτικών"
- ο πρόλογος στο βιβλίο του Δ. Σ. Σούτσου "Ίων Δραγούμης: ένας προφήτης του Ελληνικού Εθνικισμού"
- η ομιλία του με τίτλο "Περικλής Γιαννόπουλος: ένας προφήτης του Ελληνισμού"
Το βιβλίο αυτό συμβάλλει στην περαιτέρω ανάδειξη της κοσμοθεωρίας και της διορατικής σκέψεως του καθηγητή Δημητρίου Βεζανή και φωτίζει περισσότερο την κοσμοθεωρία του Ελληνικού Εθνικισμού. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αι εθνικαί μας διεκδικήσεις
Εθνικισμός
Το δράμα των Δυτικών
Ίων Δραγούμης
Περικλής Γιαννόπουλος: ένας προφήτης του Ελληνισμού
Ιωάννης Συκουτρής: ένας αποχαιρετισμός
Κατάλογος εκδόσεων Εθνικιστικού ΣυνδέσμουΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 


https://www.politeianet.gr/books/9789605225919-bezanis-dimitris-pelasgos-epilegmena-keimena-apo-ton-ethnikistiko-sundesmo-310952

https://www.hellasbooks.gr/

Σάββατο 30 Μαΐου 2020

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ στίς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (1891 - 1957). - Η ΠΡΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑ.

27 Ἀπριλίου 1941. Οἱ πρῶτοι Γερμανοί στρατιῶτες ὑποστέλλουν τήν Ἑλληνική σημαία ἀπό τόν Ἱερό Βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καί ἀνεβάζουν τήν δική τους σημαίνοντας ἔτσι τήν ἀρχή τῆς κατοχῆς στήν Ἑλλάδα. Τήν ἴδια στιγμή ὁ Κώστας Κουκίδης, φρουρός τῆς σημαίας, ἀγκαλιασμένος μέ τό ἐθνικό μας σύμβολο, πέφτει στό κενό πρός τήν ἀθανασία, μήν ἀντέχοντας τήν προσβολή.
Ὁ πρῶτος ἀντιστασιακός, ἀπό χρόνο μηδέν, πράττοντας τό αὐτονόητο γιά τούς Ἕλληνες: ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ. Τήν ἑπομένη ἡμέρα, ἡ ἑλληνική σημαία θά βρίσκεται πάλι στόν ἱστό της… Λίγο καιρό ἀργότερα, οἱ ταπεινωμένοι τοῦ 1940-᾽41, οἱ Ἰταλοί θά ἀπαιτήσουν ἀπό τούς Γερμανούς νά ἔχουν καί αὐτοί τήν σημαία τους στόν Ἱερό βράχο.
Ὁ Ἑλληνικός λαός, ὁ ὁποῖος θά περάση 3½ χρόνια μία μεγάλη δοκιμασία, στάθηκε στήν πλειοψηφία του ἀπροσκύνητος καθ᾽ ὅλη τήν διάρκεια τῆς κατοχῆς. Μέσα ἀπό τούς νεκρούς τῶν μαχῶν, τίς ἐκατόμβες τῶν ἐκτελεσθέντων στά σκοπευτήρια καί τίς χαράδρες, τά κολαστήρια τῆς ὁδοῦ Μέρλιν, τῶν φυλακῶν Χαϊδαρίου στήν Ἀττική καί τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως ὅπως τοῦ Παύλου Μελᾶ στήν Θεσσαλονίκη, ἀλλά καί σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα∙ μέσα ἀπό τ᾽ ἀμέτρητα θύματα τῆς πείνας καί τῶν κακουχιῶν ἤντλησε δύναμη γιά νά γράψη μιά ἀκόμη συγκλονιστικότερη ἐποποιΐα: Τήν Ἐθνική μας Ἀντίσταση.
Ἀπό τούς πρώτους ἤδη μῆνες δημιουργοῦνται καί ἀναπτύσσο-νται ἀντιστασιακές ὀργανώσεις, σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα, γιά νά διατρανώσουν στούς κατακτητές τό ἐλεύθερο πνεῦμα τους κατά τό γνωστό: «τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος ζυγό δέν ὑπομένει» καί νά ἀντιμετωπίσουν τήν βαναυσότητα καί τήν βαρβαρότητά τους. Κυριότερες ὀργανώσεις εἶναι οἱ: ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ (Ναπολέων Ζέρβας), ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (κεκαλυμμένο ΚΚΕ), ΕΚΚΑ (5/42 Δημήτριος Ψαρρός), «Χ» (Γεώργιος Γρίβας), ΠΑΟ (στρατιωτικοί Βορείου Ἑλλάδος), «Μπουμπουλίνα» (Λέλα Καραγιάννη), «Μίδας 614», «Προμηθεύς Ι & ΙΙ», «Ὑβόννη», «Κόδρος», «ΕΣΑΣ», «Ἀπόλλων», «Ρ.Α.Ν.», «Π.Ε.Α.Ν.», «Ἀγωνιζομένη Ἑλλάς», «Ἱερά Ταξιαρχία», «Ἐθνικό Κομιτάτο Ἑλλήνων Πατριωτῶν», «Ἀλίκη», «Φιλική Ἐταιρεία», «Ε.Σ. (Ἑλληνικός Στρατός)» κ.ἄ. Ἡ εἰσροή λαοῦ στίς ὀργανώσεις αὐτές εἶναι ἄμεση. Χιλιάδες ἁγνοί Ἕλληνες πατριῶτες ἐντάσσονται στίς πόλεις ἤ ἀνεβαίνουν στά βουνά γιά νά κάνουν τό χρέος τους στήν Πατρίδα.
Γιά πάνω ἀπό ἑβδομήντα χρόνια αὐτή ἡ ἱερή πράξη ἀπετέλεσε (καί δυστυχῶς ἀκόμη ἀποτελεῖ) ἀντικείμενο στυγνῆς καπηλείας.
Ὁ στόχος: Νά ἀποδοθῆ σέ μιά μόνο (μικρή μάλιστα) μερίδα -τήν Κομμουνιστική Ἀριστερά- ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση, ὁ ἀγώνας ἑνός ὁλόκληρου λαοῦ!
Νά μείνουν ἐκτός ἀναγνωρίσεως καί ἀποδόσεως τιμῆς ἀγωνιστές ὅλων τῶν παρατάξεων καί τῶν τάξεων, διανοούμενοι, ἐργάτες, ἱερωμένοι, ἀγρότες, φοιτητές, ἀξιωματικοί τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἄνδρες τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, παιδιά 16 καί 17 ἐτῶν τότε..., πού σήκωσαν ψηλά τό λάβαρο τοῦ ἀνυποχώρητου ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος.
Ἀποτελεῖ ἠθικό καί ἐθνικο χρέος, γιά τίς ἐκδόσεις Πελασγός, στήν μνήμη αὐτῶν πού πραγματικά ἀντιστάθηκαν, ἡ δίκαιη ἱστορική καταγραφή τῆς προσφορᾶς των...
Ὅπως πολύ εὔστοχα γράφει γιά τόν Ναπολέοντα Ζέρβα, στόν πρόλογο τοῦ παρόντος ἔργου, ὁ ἐκλεκτός ἱστορικός Δρ Ἰωάννης Παπαφλωράτος, «ἕως σήμερα, δέν ἔχει γραφεῖ μία πλήρης καί εὐρέως ἀποδεκτή βιογραφία τῆς σημαίνουσας αὐτῆς προσωπικότητος, ἡ ὁποία ἀντιμετωπίζεται συχνά μέ μονομέρεια ἀπό πολλούς συγγραφεῖς».
Τό σημαντικό αὐτό κενό ἔρχεται νά καλύψει ὁ συγγραφεύς καί μελετητής κ. Ἰωάννης Ἀθανασόπουλος μέ τό παρόν πόνημά του, στό ὁποῖο μᾶς παρουσιάζει τόν κυριότερο πολέμαρχο αὐτῆς τῆς ἐποποιΐας, τόν Ναπολέοντα Ζέρβα καί τόν Ε.Δ.Ε.Σ. Ἡ παρούσα ἐμπλουτισμενη β΄εκδοση (κατά 338 σελίδες), τῆς βιογραφίας τοῦ Ναπ. Ζέρβα, ἀποτελεῖ ἀπό τόν συγγραφέα, σημαντική ἱστορική κατάθεση καί ὁδηγό μελέτης γιά ὅσους ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια γιά τά δύσκολα ἀλλά καί ἡρωικά ἐκεῖνα χρόνια.

Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας

σελ. 568, ἀπό 31,80 Ε, δίνετε 24 Ε (μέ ΕΛΤΑ 29 Ε)
τηλ. 210 6440021

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

https://www.hellasbooks.gr/

Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ» ΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΟΠΟΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ''Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ''

Ὁ Ἑλληνισμός βρίσκεται τά χρόνια αὐτά στόν ἀστερισμό τῶν «ἑορτασμῶν» γιά τήν συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τοῦ 1821. Μίας Ἀνάτασης τοῦ σκλαβωμένου γένους πού κατά τά 400 χρόνια σκλαβιᾶς του ἐξεγέρθηκε γιά τήν ἐθνική καί θρησκευτική του ἀπελευθέρωση. Πάνω ἀπό 120 Ἐπαναστάσεις πού πνίγηκαν στό αἷμα ἀπό τούς Ὀθωμανούς τύραννους ἀλλά δέν μπόρεσαν νά κάμψουν τήν θέληση τοῦ Ἔθνους νά Ἐλευθερωθεῖ.
Τό ὅραμα τοῦ Γένους γιά Ἐθνική Ὁλοκλήρωση δέν ἱκανοποιήθηκε μέ τήν ἐθνεγερσία καί ἔτσι συνέχισε ὁ Ἀγώνας γιά ἕναν ἀκόμα αἰώνα… Ἐλευθερώθηκαν μερικῶς ἡ Μακεδονία, ἡ Ἤπειρος, ἡ Θράκη καί τό Αἰγαῖο, φθάνοντας στήν Μικρασιατική καταστροφή καί τόν ξεριζωμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς… βαριά ἡ ταφόπλακα πού ἔπεσε, ἀλλά ἦρθε ὁ Πόλεμος τοῦ 1940 ὅπου τό ἱστορικό «ΟΧΙ» τοῦ Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Μεταξᾶ, τήν 28η Ὀκτωβρίου, δημιούργησε μέ τόν ὑπερήφανο καί ἑνωμένο Ἑλληνικό Λαό τήν ἀπελευθερωτική ἐποποιία στά ὑπόδουλα ἀδέλφια μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Δυστυχῶς ἡ ἐξέλιξη δέν ἦταν ἡ ἀναμενόμενη.
Ἡ προδοσία τῶν «Συμμάχων» μας καί ἡ ἐθνοκτόνα κομμουνιστική ἀνταρσία δέν ἄφησε περιθώρια ἡ Μητέρα Ἑλλάδα νά σταθεῖ δίπλα στά ὑπόδουλα παιδιά της τῆς Ἡπειρωτικῆς γῆς, μέ ἀποτέλεσμα αὐτά νά παραμείνουν κάτω ἀπό τήν ἀλβανική τυραννία ἀκόμα 45 ὁλόκληρα χρόνια, χωρίς τά βασικά ἐθνικά καί κοινωνικά ἀνθρώπινα δικαιώματα, τά ὁποῖα παραβιάστηκαν κατάφορα.
Φυλακές, ἐκτελέσεις, βασανιστήρια, ἐξορίες καί ἐκτοπισμοί μαρτυροῦν τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου πού σήκωσαν τά ἀδέλφια μας οἱ Βορειοηπειρῶτες. Τό ἀλβανικό καθεστώς βίας τοῦ Ἐνβέρ Χότζα ἀπεδείχθει τό πιό ρατσιστικό καθεστώς στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο.
Ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ ὑπό διωγμό, δεκάδες χιλιάδες οἱ φυλακισμένοι, χιλιάδες οἱ δολοφονημένοι… Αὐτή εἶναι ἡ αἱματοβαμμενη ἱστορία τῶν ἀδελφῶν μας τῆς κατεχόμενης ἡπειρωτικῆς γῆς… Στρατιές Μαρτύρων καθαγιάζονται στά χώματα πού εὐλόγησε ὁ Πατρο-Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μέ τήν δική του Μαρτυρία. Δεκαετίες ὁλόκληρες μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πό-λεμο ἡ μόνη οὐσιαστική συμπαράσταση στούς ἀδελφούς μας καί καταγγελία τῆς Ἀλβανικῆς Τυρρανίας ὑπῆρξε ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρό Σεβαστιανό, πυρπολητή τῶν ψυχῶν μας καί τόν Ἄξιο διάδοχό του κ.κ. Ἀνδρέα.

Ὁ συγγραφέας τοῦ παρόντος βιβλίου, Κώστας Κυριακοῦ, φυλακισμένος - πολιτικός κρατούμενος ἀπό τήν Δρόπολη, ἀποτελεῖ σύμβολο ἀντίστασης τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ελληνισμοῦ. Ἡ πολυετής μελέτη, καταγραφή καί ἀνάδειξη, σέ ὀκτώ ἤδη βιβλία, τῶν βασάνων τοῦ λαοῦ καί τῶν πεπραγμένων τῶν κυβερνήσεων τόσο τῆς Ἀλβανίας ὅσο καί τῆς μητέρας Ἑλλάδος ἀποτελοῦν ἔργο μοναδικό, ντοκουμέντο ἱστορικό γιά τόν κάθε σύγχρονο ἐνδιαφερόμενο, ἀλλά καί γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος, ἀλλά πιότερο κραυγή ἐλευθερίας τοῦ Ἀνθρώπου.
Τά βιβλία αὐτά τά ἐξέδιδε ὁ ἀγαπητός φίλος, συναγωνιστής καί συνάδελφός μου Ἰωάννης Σχοινᾶς ἀπό τίς Ἐκδόσεις Νέα Θέσις μέχρι τό 2016 πού ἀπεβίωσε. Εἶναι πολύ μεγάλη τιμή γιά τίς Ἐκδόσεις Πελασγός νά παίρνω πλέον τήν σκυτάλη καί νά εὑρίσκομαι στήν θέση τοῦ ἐκδότη αὐτοῦ τοῦ πονήματος, τοῦ σεμνοῦ καί ἀξιοπρεποῦς ἀγωνιστοῦ, ἀλλά καί διανοούμενου Κώστα Κυριακοῦ, τόν ὁποῖον γνωρίζω καί θαυμάζω πολλά χρόνια τώρα γιά τούς ἀγῶνες του, τήν συνεχῆ ἀγωνιστικότητά του ἀλλά κυρίως γιά τό ἦθος του. Τόν εὐχαριστῶ βαθύτατα γιά τό δικαίωμα αὐτό.
Πιστεύω ὅτι ἡ παροῦσα κατάθεση ψυχῆς καί ἀποκαλυπτική - ἐρευνητική ἐργασία, ἀποτελεῖ πρωτοποριακή προσέγγιση σέ πτυχές παρασκηνίου γιά τίς Ἑλληνο-αλβανικές σχέσεις πού θά ἐκπλήξουν καί ἀπογοητεύσουν. Ξεσκεπάζονται «ἐχθροί» καί «φίλοι». Ἀλλά οἱ ἀλήθειες πρέπει νά εἰπωθοῦν διότι μόνον ἔτσι μποροῦμε νά ἐλπίζουμε στό «ποθούμενο» τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς σκλάβας Ἠπείρου καί τήν Ἐθνική μας Ὁλοκλήρωση μέ στόχο τήν Ἑνιαία Ἤπειρο.
Ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ἀδελφέ Ἕλληνα, τό βιβλίο αὐτό νά τό διαβάσεις μέ σεβασμό καί προσοχή, σάν ἕναν φόρο τιμῆς σέ ὅλους αὐτούς τούς Γνωστούς καί Ἄγνώστους μάρτυρες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ πού πλήρωσαν μέ τήν ζωή τους ἤ μέ τήν ἐλευθερία τους, τήν ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ τους καί τήν ΠΙΣΤΗ τους.
Ἡ δικαίωσή τους ἀποτελεῖ γιά ἐμᾶς ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ πού δέν δικαιούμεθα νά τό ἀμελήσουμε. 


Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας
Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ

  
Σελιδεσ 340 (40 εγχρωμες), σχήμα 17 χ 24 εκ.
Τιμή 26,50 - προσφορά 20 Ε
μέ ΕΛΤΑ ἀντικαταβολή 25 Ε
τηλ. 210 6440021 - 210 3628976

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Τετάρτη 13 Μαΐου 2020

ΔΥΟ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ 1821-1830 ΚΑΙ 1940-1944, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΤΩΝΑΚΟ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.ΣΠΙΝΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ 19,08 Ε ΕΚΑΣΤΟ... ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ 30 Ε ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 25 Ε), ΑΛΛΙΩΣ 19 Ε ΕΚΑΣΤΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΛ.ΤΑ (ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 14 Ε).
ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ, 
acroceramo@hellasbooks.gr

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ...ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

Γράφει ὁ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας
Δντής τῶν Ἐκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ


Ἡ δόξα τῆς Ἑλλάδος, ἔτσι θά μποροῦσε νά ὀνομασθεῖ ἡ συμβολή τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Παγκόσμια Ἱστορία. Τῆς πορείας τοῦ ἑλληνισμοῦ πού γιά χιλιάδες χρόνια καταγράφεται ἀπό τήν θυσία καί τήν δημιουργικότητα τῶν Ἑλλήνων, σάν ραχοκοκαλιά καί συνείδηση τῆς λευκῆς φυλῆς. Στήν διαχρονική μας πορεία τό γένος τῶν Ἑλλήνων, φωτοδότης πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, πορεύτηκε μαχόμενος πάντα ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν διαλέγοντας τίς περισσότερες φορές τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς πού πηγάζει ἀπό τά θεμέλια πού ἔβαλαν οἱ πρόγονοί μας ὥστε νά ἀκολουθήσουμε.
Σέ κάθε ἐποχή, ἀνάλογα μέ τήν ἀκμή ἤ παρακμή τους, οἱ Ἕλληνες τιμοῦν τούς προγόνους τους, διότι πέραν τῆς ΤΙΜΗΣ, ἀπό ἐκείνους παρέχεται ἡ αὐτοεπιβεβαίωση τῆς δόξας καί τῆς αὐτοπεποίθησής των. Ἔτσι, χιλιάδες χρόνια τώρα, σέ ὅλες τίς ἑλληνικές Πατρίδες, ἐλεύθερες ἤ σκλάβες, κοσμοῦμε μέ ἀνδριά-ντες, προτομές καί ἄλλα παρόμοια μνημεῖα τούς δημόσιους χώρους μας τιμώντας τούς ἥρωές μας.
Ἑκατόν δέκα χρόνια μετά τόν θάνατό του, στόν κανόνα αὐτόν δέν ἐντάχθηκε ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος. Μπορεῖ νά φταίει ὅτι διάλεξε ἕναν «ἄδοξο θάνατο» πού ταυτιζόταν μέ τήν ΣΙΩΠΗ, ὅπως ἔκαναν καί ἄλλοι πνευματικοί ἥρωες, ὅπως ὁ Ἰωάννης Συκουτρῆς ἤ ἡ Πηνελόπη Δέλτα. Ἡ ἀξία ὅμως τῶν ἡρώων δέν μαρτυρεῖται μόνον ἀπό τά γλυπτά πρός τιμήν τους.
Ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος, ὅπως καί ὁ σύγχρονός του καί ἐπιστήθιος φίλος του Ἴων Δραγούμης, ὑπῆρξε στυλοβάτης τῆς διαχρονικῆς ἑλληνικῆς σκέψης σέ μία ἀντι-ηρωική ἐποχή ὅπου κυριαρχοῦσαν «κοινωνικά» οἱ φραγκοφορεμένοι.

«Ἑλληνική Φυλή εἶσαι ΑΝΗΘΙΚΟΣ: διότι θέλεις οἱ Φραγκικοί στρατοί καί στόλοι νά σοῦ φυλᾶν τ᾿ ἀμπέλια σου» ἔγραφε.
Ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος ὑπῆρξε ὁ μπουρλοτιέρης τῶν ψυχῶν καί τῶν συνειδήσεων ἔξω ἀπό τίς συμβατικότητες, τήν ἡττοπάθεια καί τῶν «δῆθεν» τῆς ἐποχῆς του. Ἡ δυναμική του πέννα καί ὁ φλογερός του λόγος, μπορεῖ νά φάνταζαν, γιά τήν «πολιτική ὀρθότητα» μερικές φορές ὑπερβολικά, ἀλλά αὐτά εἶναι καί τῶν Ἑλλήνων τά ζώπυρα πού κρατοῦν ἄσβεστη τήν φλόγα τῆς φυλῆς.
«Ντροπή σας νά συζητᾶτε μέ τόν Σκυλόφραγκο ἄν ἡ
Μακεδονική σας Γῆ εἶναι δική σας Γῆ».
«Ἑλληνική Φυλή τί φωνάζεις; Μπῆκαν κλέφτες στό μαντρί; Ἐάν σοῦ βαστᾶ ἔμπα διώχτους».

Τά κείμενά του καί ἡ σκέψη του παίζουν καθοριστικό ρόλο στό πατριωτικό κίνημα τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι πάντα ἐπίκαιρος διότι τά ἐλαττώματα τῆς φυλῆς ἀκολουθοῦν πάντα ἀπό κοντά τήν μεγαλοσύνη της. Μερικές φορές μάλιστα τά ἐλαττώματα κυριαρχοῦν.
«Ἑλληνική Φυλή ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός σου εἶναι:
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ».
«Διά νά εἶναι ἡ Φυλή εἰς τό χάλι πού εἶναι, φανερόν ὅτι
οἱ τωρινοί Ἕλληνες εἶσθε οἱ χειρότεροι πού ὑπῆρξαν ποτέ».

Αὐτή εἶναι σήμερα ἡ ἀξία καί ἡ παρακαταθήκη τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου γιά ἐμᾶς τούς Νεοέλληνες. Νά κρατοῦμε σταθερές καί δυνατές τίς δημιουργικές ἀξίες τοῦ ἔθνους, πέρα ἀπό συμβατότητες καί στείρους ὀρθολογισμούς διότι ἡ μόνη λογική εἶναι αὐτή τοῦ ἐθνικά ὀρθοῦ.
«Ὁ προορισμός τοῦ Ἕλληνος εἰς τόν κόσμον αὐτόν ἦτο καί θά εἶναι εἰς κάθε ἐποχήν, σήμερα καί αὔριον:
Ο ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ».

Οἱ ἐκδόσεις «Πελασγός» προσέφεραν τό 2010, μέ τήν συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τήν ἀπροσδόκητη ἔξοδό του, στούς σκεπτόμενους Ἕλληνες τό ἐκλεκτό καί κατατοπιστικό αὐτό ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου Νίκου Καρρᾶ γιά τόν Περικλή Γιαννόπουλο, μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση διότι ὡς ἐκδοτικός οἶκος συμβάλλουμε στήν μνήμη καί τήν διάδοση τῆς σκέψης τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου,.
Τέλος πιστεύω ὅτι ἡ ἐπιλογή μας τότε νά προλογίσει τό ἔργο ὁ ἀγωνιστής δημοσιογράφος καί φίλος Δημήτρης Παπαγεωργίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντρίκεια καί ἑλληνοπρεπής στάση ἔναντι τῆς σημερινῆς ἰδεολογικῆς καί πολιτικῆς ἀνελευθερίας, ἁρμόζει στήν μνήμη τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου.

ΣΗΜΕΡΑ, 110 χρόνια μετά, ὁ Ἑλληνισμός βρίσκεται καί πάλι στό μάτι τοῦ κυκλώνα… Εἶναι ἀπαραίτητο οἱ Ἕλληνες νά ὀπλιστοῦν μέ τήν δύναμη τῶν ἰδεῶν τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου καί μέ αὐτές νά βαδίσουν στήν ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ.
«Περικλῆ, μπῆκαν κλέφτες στό μαντρί! Εἶναι καί πολλοί. Μᾶς βαστᾶ ὅμως καί θά τούς διώξουμε.»


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ