Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΤ. ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ ''ΜΕΓΑΛΑ ΔΡΑΜΑΤΑ ΔΙΧΟΝΟΙΑΣ και ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
 Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΣκοπός του πονήματος αυτού είναι να περιγράψει τα Μεγάλα Δράματα, που προκάλεσε ο "Σατανάς" της Διχόνοιας των Ελλήνων, καθώς επίσης και τα Μεγάλα Θαύματα που δημιούργησε η εθνική ενότητα και η ομοψυχία των Ελλήνων καθόλη τη διαδρομή της Ιστορίας μας.
Ειδικότερα μετά την επεξήγηση των εννοιών διχόνοιας και ομόνοιας για το χαρακτήρα των Ελλήνων, περιγράφονται συνοπτικά τα ακόλουθα:
- Το Μεγάλο θαύμα των νικών των ενωμένων Ελλήνων κατά τούς Περσικούς Πολέμους, που οδήγησε στη συνέχεια στον "Χρυσό Αιώνα", καθώς επίσης η Μεγάλη τραγωδία του Πελοποννησιακού Πολέμου, που κατέστρεψε την Ελλάδα.
- Ο Μακεδονικός Ελληνισμός, που με το Μέγα Αλέξανδρο οδήγησε τους Έλληνες στην ολοκληρωτική καταστροφή της Περσικής αυτοκρατορίας, διαδίδοντας τον Ελληνικό πολιτισμό στην Οικουμένη, τη διαίρεση στη συνέχεια της αυτοκρατορίας του Αλεξάνδρου στους επιγόνους, οι οποίοι με τις εμφύλιες συγκρούσεις τους την κατέστησαν βορά στην Ρωμαϊκή κυριαρχία.
- Η παρακμή και η πτώση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας που οδήγησε στην Τουρκοκρατία και το Μεγάλο θαύμα, μετά από 400 περίπου χρόνια, της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που ανέβασε και πάλι την Ελλάδα στη σκηνή της Ιστορίας.
- Η Εποποιία των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13 με το διπλασιασμό της Ελλάδας, ο Εθνικός Διχασμός 1914-17 που μαράζωσε την Ελλάδα και η Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 που επέφερε μέγιστα δεινά στον Ελληνισμό.
- Το Έπος του 1940 που προκάλεσε τον θαυμασμό όλων σε Ανατολή και Δύση, καθώς και η καθολική Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων (1941-45) εναντίον των δυνάμεων της τριπλής κατοχής (Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων).
- Το Μεγάλο δράμα του Ένοπλου Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου (1946-49) που προκάλεσε τη μέγιστη καταστροφή στη Χώρα μας κατά τον 20ό αιώνα.
- Η Κυπριακή τραγωδία, όπου η πολιτική του "διαίρει και βασίλευε" των Άγγλων και τα δικά μας λάθη (Ελλαδιτών και Ελληνοκυπρίων) κατέστησαν την Κύπρο όμηρο της Τουρκίας με το 38% κατοχής του εδάφους της και 35.000 κατοχικά στρατεύματα σ' αυτήν.
- Ως Επίλογος τονίζεται η τηρητέα στάση που πρέπει να ακολουθήσουμε ως Έλληνες, για τη διατήρηση της Πατρίδας μας στο υψηλότατο βάθρο που της αξίζει.Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ (21.04.1967-24.11.1973) : ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ! ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ἡ παροῦσα μελέτη ἀποτελεῖ τό πρῶτο πλῆρες ὀνομαστικό & βιογραφικό πανόραμα, τό Who is Who τῆς ἱστορικῆς περιόδου ἀπό 21 Ἀπριλίου 1967 μέχρι 24 Νοεμβρίου 1973. Συγκεκριμένα στόν παρόν ἔργο παρατίθενται:
- Ἡ Πολιτειακή καί Πολιτική Ἡγεσία:
Ἀνώτατοι Ἄρχοντες, Ἀντιβασιλεῖς, Πρωθυπουργοί καί Ἀντιπρόεδροι Κυβερνήσεων.
- Τά Κυβερνητικά Στελέχη:
Πλῆρες βιογραφικό καί φωτογραφία γιά τούς Ὑπουργούς, Ὑφυπουργούς καί Εἰδικούς Συμβούλους Πρωθυπουργοῦ.
- Γενικοί Γραμματεῖς Ὑπουργείων - Διοικήσεις Τραπεζῶν καί Ὀργανισμῶν:
Βιογραφικά στοιχεῖα ὅλων ὅσων διετέλεσαν Γενικοί Γραμματεῖς Ὑπουργείων, Διοικητές καί Ὑποδιοικητές Τραπεζῶν καθώς καί κυριότερων Ὀργανισμῶν, ὅπως τοῦ Ε.Ο.Τ. τῆς Δ.Ε.Η. τοῦ Ο.Τ.Ε., τῶν ΕΛ.ΤΑ, τοῦ Ι.Κ.Α., τοῦ Ο.Σ.Ε., τοῦ Ε.Ι.Ρ.Τ., τῆς Υ.ΕΝ.Ε.Δ., τοῦ Ο.Α.Ε.Δ., τῆς Γ.Σ.Ε.Ε., τοῦ Ο.Λ.Π. καί ἄλλων.
- Νομάρχες & Δήμαρχοι:
Κατάλογος τῶν διατελέσαντων Νομαρχῶν καί βιογραφικά στοιχεῖα τῶν Δημάρχων Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Θεσσαλονίκης καθώς καί σέ μερικούς ἀπό τούς κυριότερους Δήμους τῆς Ἑλλάδος.
- Ἐπιτροπές συντάξεως Συντάγματος, ἀναπτυξιακῶν Προ-γραμμάτων & Κωδίκων:
Τά μέλη τῶν ἐπιτροπῶν συντάξεως τοῦ Συντάγματος 1968/73, τῆς Κεντρικῆς Νομοπαρασκευαστικῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ 5ετούς Προγράμματος Οἰκονομικῆς Ἀναπτύξεως 1968 – 1972, τῆς συντάξεως τῶν Κωδίκων Κοινωνικῆς Ἀσφαλείας καί Ἐργασίας κ.ο.κ.
- Συμβουλευτική Ἐπιτροπή & Περιφερειακά Συμβούλια:
Μέ βιογραφικά στοιχεῖα, ὅλοι οἱ ὑποψήφιοι ἀνά Νομό καί ὅλοι οἱ ἐκλεγέντες, τά μέλη καί οἱ ἀριστίνδην ἐπιλεγέντες.
- Τά ἱδρυτικά μέλη τοῦ Ε.ΠΟ.Κ.:
Κατάλογος τοῦ προσωρινοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου του καί ὅλων τῶν Ἱδρυτικῶν Μελῶν του ἀνά Νομό.
- Στρατιωτική - Ἐκκλησιαστική & Δικαστική Ἐξουσία:
Βιογραφικό τῶν Ἀρχηγῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καί Κλάδων, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος καί κατάλογος τῶν Μητροπολιτῶν καί τῶν Πατριαρχῶν, τά μέλη τοῦ Ἀρείου Πάγου, τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου μέ βιογραφικά στοιχεῖα.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, του Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα. Δ/νσις: Χαρ. Τρικούπη 14 Αθήναι, τηλ. 2106440021
www.hellasbooks.gr KAI acroceramo@hellasbooks.gr