Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.ΓΚΑΝΤΩΝΑ εκ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


Μπορείτε να το προμηθευθείτε: Χαρ. Τρικούπη 14 Αθήνα (εντός της στοάς), είτε να σας αποσταλεί με αντικαταβολή, αν καλέσετε στο 210 3628976 ή 210 6440021

Του Μάνου Χατζηδάκη
 
Για πρώτη φορά τα Απομνημονεύματα του Νικολάου Γκαντώνα!Ενός εκ των κορυφαίων πρωτεργατών της 21ης Απριλίου βλέπει το φως της δημοσιότητος! Η επιμέλεια και ο πρόλογος έχουν γίνει από εμένα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κατά τήν πολυετῆ ἔρευνά μου γιά τήν καταγραφή τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τῆς περιόδου 1967 - 1973, ἔλαβα ἀνέκδοτες μαρτυρίες, ἀπόρρητα ἀρχεῖα καί ἄγνωστα “ντοκουμέντα”, ἀπό τούς περισσοτέρους πρωτεργάτες καί πάνω ἀπό 20 στελέχη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Τόν Νικόλαο Γκαντώνα δυστυχῶς δέν πρόλαβα νά τόν γνωρίσω. Ἦλθα ὅμως σέ ἐπαφή μέ τήν οἰκογένειά του. Ἔτσι, ἔκπληκτος, ἀνακάλυψα ὅτι μέσα σέ ἕνα συρτάρι, ὑπῆρχε ἕνα χειρόγραφο πόνημα τοῦ ἰδίου: Ὁ Νικόλαος Γκαντώνας εἶχε γράψει τά ἀπομνημονεύματά του!
Μέσα στίς σελίδες του, ξετυλίγεται μέ κάθε λεπτομέρεια ὁλόκληρη ἡ ζωή καί ἡ πορεία ἑνός ἡρωϊκοῦ Ἀξιωματικοῦ καί ἑνός ἐθνικοῦ Ἐπαναστάτου! Μία πορεία πού ζυμώθηκε -διά πυρός καί σιδήρου- μέσα ἀπό συνεχεῖς ἀγῶνες ὑπέρ τοῦ Ἔθνους καί τοῦ Λαοῦ!
Τό ἔργο ἐκκινεῖ μέ πληροφορίες γιά τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ, τῆς καταγωγῆς, καί τῶν παιδικῶν χρόνων του. Μετά μᾶς ταξιδεύει στήν ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἔπους τοῦ 1940 - 41! Στήν φοίτησί τους στήν Σ.Σ. Εὐελπίδων καί στήν ἡρωϊκή συμμετοχή του στήν Μάχη τῶν Ὀχυρῶν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ὅπου κέρδισε τό πρῶτο Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας του.
Ἀκολουθεῖ ἡ συμμετοχή του στήν ἐθνική ἀντιστασιακή ὀργάνωσι Π.Α.Ο. μέ λεπτομερεῖς περιγραφές μαχῶν ὅπως τῆς Σιατίστης καί τῶν Πηγαδουλίων, τήν προδοτική στάσι τοῦ ΕΛΑΣ, τήν ὁμηρεία του τό 1944, τά γεγονότα τῆς ἀπελευθερώσεως καί τῆς ἐαμοκρατίας στήν Θεσσαλονίκη κ.ἄ.
Ἡ δράσις τοῦ Ἀξιωματικοῦ μας συνεχίζεται μέ τήν ἔκρηξι τοῦ συμμοριτοπολέμου: Ἔκπληκτος ὁ ἀναγνώστης θά δεῖ περιγραφές τρομερῶν γεγονότων ὅπως ἡ σφαγή τοῦ Σκρᾶ, οἱ ἐπιχειρήσεις Θεσσαλίας, οἱ μάχες Καταφυγίου καί Βελβενδοῦ καί πῶς ὁ ἥρωάς μας ἔλαβε τό δεύτερο Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας του!
Ἡ πορεία «διά πυρός καί σιδήρου», συνεχίζεται μέσα ἀπό συνεχεῖς διακρίσεις κατά τήν μεταπολεμική περίοδο. Παράλληλα ἐξηγοῦνται τά αἴτια πού ὁδήγησαν στήν συμμετοχή του στήν 21η Ἀπριλίου 1967. Προσωπικές μαρτυρίες του γιά τήν πολυτάραχη περίοδο τοῦ “ἀνενδότου ἀγῶνος”, τόν Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α., τά “Ἰουλιανά” τοῦ 1965 κ.λπ.
Ξετυλίγεται “κινηματογραφικα” ὅλη ἡ προετοιμασία καί ὀργάνωσις τῆς 21ης Ἀπριλίου στήν Θεσσαλονίκη, στήν ἐπικράτησι τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἀπό τούς βασικότερους συντελεστές.
Ἀναλύονται τά γεγονότα τοῦ βασιλικοῦ κινήματος τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967, στήν καταστολή τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἐπίσης ἀπό τούς κύριους συντελεστές.
Ἀποκαλύπτονται πληθώρα ἀγνώστων γεγονότων τῆς περιόδου 1967 - 1973.
Διηγεῖται τήν θητεία του ὡς Γ. Γ. τοῦ Ὑπ. Βορείου Ἑλλάδος καί κατόπιν ὡς Ὑφυπουργοῦ - Περιφερειακοῦ Διοικητοῦ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης. Καί παραθέτει συνοπτικά τό ἐκπληκτικό ἔργο πού ἔγινε στήν Μακεδονία καί Θράκη τήν περίοδο ἐκείνη.
Ἐπίσης τήν θητεία του ὡς Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας & Θρησκευμάτων, παραθέτοντας τό συγκλονιστικό ἔργο πού ἔγινε στήν Παιδεία…
Δέν παραλεῖπει ὁ Νικ. Γκαντώνας νά κάνει μία γενική ἀξιολόγησι τῆς προσφορᾶς ἀλλά καί τῶν σφαλμάτων τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐνῶ στό τέλος, διηγεῖται πῶς ἡ ἀνατροπή τοῦ Γ. Παπαδοπούλου, ὁδήγησε στό δράμα τῆς Ἑλλάδος.
Τό ἔργο συνοδεύεται ἀπό ἐπεξηγηματικές ὑποσημειώσεις μου -ὅπου χρειάζεται- γιά τήν κατανόησι τῶν διηγουμένων ἀπό τόν ἀναγνώστη, καθώς καί ἀπό τρία Παραρτήματα.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ παροῦσα ἱστορική μαρτυρία, ἀποτελεῖ ἕνα ἀνεκτίμητο “ντοκουμέντο”, ἀλλά καί μία πολύτιμη πρωτογενῆ πηγή γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

«1821 - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Χρ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ του Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα το συγκλονιστικό έργο του Φωτίου Χρ. Σταυρίδη για την Εθνεγερσία του 1821.
Πέρασαν 197 χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας εξεγέρθηκαν για την αποτίναξι της τουρκικής σκλαβιάς 4 αιώνων. Και όμως! 197 χρόνια μετά, ζούμε σε μία χρεωκοπημένη Χώρα που βλέπει μετά μανίας τουρκικές σειρές, παρακολουθεί τουρκικές παραγωγές (όπως το Survivor).
Ξεχνάμε ότι, το 1821 δεν τελείωσε! Ακολούθησε το 1897, το 1912 - 13, το 1919 - 1922, το 1955, το 1964, το 1974 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αμείωτη ένταση!
Η μισή Κύπρος είναι κατεχόμενη, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, ο Πόντος, η Ίμβρος και η Τένεδος αφελληνίσθηκαν συστηματικά. Η Θράκη και το Αιγαίο απειλούνται κάθε ημέρα!
Η Τουρκία δείχνει σήμερα πιο απειλητική από ποτέ! Το τουρκικό προξενείο της Θράκης λειτουργεί ως «κράτος εν κράτει» και την αφελληνίζει. Οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας είναι καθημερινές. Τα τουρκικά πολεμικά πλοία φτάνουν μέχρι την... Εύβοια! Αξιωματικοί και στρατιώτες μας συλλαμβάνονται στα σύνορα!!!
Ο ...νεοσουλτάνος της Άγκυρας μας προκαλεί καθημερινά, αποβλέπωντας στην ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Στέλνει κύματα μουσουλμάνων εποίκων για να εδραιώσουν την ισλαμική παρουσία στην Ελλάδα. Και τα όργανά του δηλώνουν ότι η «ένδοξη κόκκινη σημαία με την ημισέληνο θα κυματίσει και πάλι στην Αθήνα»!
Η Εθνική Παλιγγενεσία μας παρουσιάζεται ως... «ταξική» και κοινωνική εξέγερση και όχι ως Εθνική Επανάσταση! Η Τουρκοκρατία ωραιοποιείται! Σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, τα πανεπιστήμια, τα Μ.Μ.Ε., η Παιδεία μας, στρατεύεται στην προπαγάνδα της Ελληνοτουρκικής φιλίας και στην παραχάραξη της Ιστορίας μας!
Το έργο λοιπόν αυτό, σήμερα φαίνεται περισσότερο επίκαιρο και διδακτικό από ποτέ. Διότι αποκαλύπτει με συγκλονιστικά στοιχεία την Αλήθεια για το 1821! Και απαντά ακριβώς στην παραχάραξη της Ιστορίας, που επιχειρείται από αυτούς που προετοιμάζουν μία νέα... Τουρκοκρατία!
Γι΄αυτό και δεν πρέπει να λείψει από καμμία ελληνική Βιοβλιοθήκη!
 

Μπορείτε να το προμηθευθείτε από το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 14 (εντός της στοάς), Αθήνα ή να το παραγγείλετε στο τηλ. 210 3628976 & 6440021

www.hellasbooks.gr.
https://www.politeianet.gr/books/9789605225308-stauridis-chr-fotios-pelasgos-1821-281194Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΥΠΝΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ''Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Οἱ Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» καί ὁ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας είχαν τήν τιμή νά παρουσιάσουν τήν Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 6.00 μ.μ. στό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν (Ἀκαδημίας 7, 6ος ὄροφος) τό ΝΕΟ βιβλίο τοῦ Νομικοῦ - Διεθνολόγου, Δρος ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟY μέ τίτλο: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. Γιά τό βιβλίο μίλσαν οἱ
• Χρῆστος Μπολώσης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Βασίλειος Παπαθανασίου, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα, δημοσιογράφος
καί ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Ἰωάννης Παπαφλωράτος
Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. Μιλτιάδης Πιτούλης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΥΠΝΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 6:00 μμ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΟΥ ΤΟΥ Δρος ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ : Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

 Οἱ Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» καί ὁ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας ἔχουν τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσουν τήν Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 6.00 μ.μ. στό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν (Ἀκαδημίας 7, 6ος ὄροφος) στήν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Νομικοῦ - Διεθνολόγου, Δρος ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟY μέ τίτλο: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Γιά τό βιβλίο θά μιλήσουν οἱ
• Χρῆστος Μπολώσης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Βασίλειος Παπαθανασίου, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα, δημοσιογράφος
καί ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Ἰωάννης Παπαφλωράτος


Τήν ἐκδήλωση θά συντονίσει ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. Μιλτιάδης Πιτούλης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : https://www.hellasbooks.gr/

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ''ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΑΓΓΑΡΙΟ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΟἱ Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» καί ὁ Ἰωάννης Γιαννάκενας παρουσίασαν τήν Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 6.30μ.μ. στό Polis Art Café – Αἴθριο τῆς Στοᾶς Βιβλίου (Πεσματζόγλου 5) το νέο βιβλίο τοῦ Συγγραφέα - Ἱστορικοῦ Ἐρευνητή Κωνσταντίνου Ἀλεξ. Δημητριάδη μέ τίτλο: «ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΑΓΓΑΡΙΟ» 

Τό βιβλίο εἶναι ἕνα Ἱστορικό Μυθιστόρημα, μέ θέμα τήν Ἔνδοξη Μικρασιατική Ἐκστρατεία καί τήν ταπεινωτική Καταστροφή πού πραγματοποιήθηκε τήν περίοδο ἀπό τόν Μάϊο τοῦ 1919 μέχρι καί τά τελευταῖα θλιβερά γεγονότα στήν Ἑλλάδα στά τέλη τοῦ 1922. 

Γιά τό βιβλίο μίλησαν οἱ 
κ. Ἰωάννης Κακολύρης, Συγγραφέας καί Ἱστορ. Ἐρευνητής, τ. Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν. 
ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου κ. Κωνσταντῖνος Δημητριάδης 

Χαιρετισμό ἀπεύθύνε ὁ Ἐκδότης κ. Ἰωάννης Γιαννάκενας 

Τήν ἐκδήλωση θά συντόνισε ὁ Συγγραφέας καί Ἱστορ. Ἐρευνητής κ. Μάνος Χατζηδάκης