Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ...ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ

Γράφει ὁ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας
Δντής τῶν Ἐκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ


Ἡ δόξα τῆς Ἑλλάδος, ἔτσι θά μποροῦσε νά ὀνομασθεῖ ἡ συμβολή τοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Παγκόσμια Ἱστορία. Τῆς πορείας τοῦ ἑλληνισμοῦ πού γιά χιλιάδες χρόνια καταγράφεται ἀπό τήν θυσία καί τήν δημιουργικότητα τῶν Ἑλλήνων, σάν ραχοκοκαλιά καί συνείδηση τῆς λευκῆς φυλῆς. Στήν διαχρονική μας πορεία τό γένος τῶν Ἑλλήνων, φωτοδότης πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιστικῆς παιδείας, πορεύτηκε μαχόμενος πάντα ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν διαλέγοντας τίς περισσότερες φορές τόν δρόμο τῆς ἀρετῆς πού πηγάζει ἀπό τά θεμέλια πού ἔβαλαν οἱ πρόγονοί μας ὥστε νά ἀκολουθήσουμε.
Σέ κάθε ἐποχή, ἀνάλογα μέ τήν ἀκμή ἤ παρακμή τους, οἱ Ἕλληνες τιμοῦν τούς προγόνους τους, διότι πέραν τῆς ΤΙΜΗΣ, ἀπό ἐκείνους παρέχεται ἡ αὐτοεπιβεβαίωση τῆς δόξας καί τῆς αὐτοπεποίθησής των. Ἔτσι, χιλιάδες χρόνια τώρα, σέ ὅλες τίς ἑλληνικές Πατρίδες, ἐλεύθερες ἤ σκλάβες, κοσμοῦμε μέ ἀνδριά-ντες, προτομές καί ἄλλα παρόμοια μνημεῖα τούς δημόσιους χώρους μας τιμώντας τούς ἥρωές μας.
Ἑκατόν δέκα χρόνια μετά τόν θάνατό του, στόν κανόνα αὐτόν δέν ἐντάχθηκε ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος. Μπορεῖ νά φταίει ὅτι διάλεξε ἕναν «ἄδοξο θάνατο» πού ταυτιζόταν μέ τήν ΣΙΩΠΗ, ὅπως ἔκαναν καί ἄλλοι πνευματικοί ἥρωες, ὅπως ὁ Ἰωάννης Συκουτρῆς ἤ ἡ Πηνελόπη Δέλτα. Ἡ ἀξία ὅμως τῶν ἡρώων δέν μαρτυρεῖται μόνον ἀπό τά γλυπτά πρός τιμήν τους.
Ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος, ὅπως καί ὁ σύγχρονός του καί ἐπιστήθιος φίλος του Ἴων Δραγούμης, ὑπῆρξε στυλοβάτης τῆς διαχρονικῆς ἑλληνικῆς σκέψης σέ μία ἀντι-ηρωική ἐποχή ὅπου κυριαρχοῦσαν «κοινωνικά» οἱ φραγκοφορεμένοι.

«Ἑλληνική Φυλή εἶσαι ΑΝΗΘΙΚΟΣ: διότι θέλεις οἱ Φραγκικοί στρατοί καί στόλοι νά σοῦ φυλᾶν τ᾿ ἀμπέλια σου» ἔγραφε.
Ὁ Περικλῆς Γιαννόπουλος ὑπῆρξε ὁ μπουρλοτιέρης τῶν ψυχῶν καί τῶν συνειδήσεων ἔξω ἀπό τίς συμβατικότητες, τήν ἡττοπάθεια καί τῶν «δῆθεν» τῆς ἐποχῆς του. Ἡ δυναμική του πέννα καί ὁ φλογερός του λόγος, μπορεῖ νά φάνταζαν, γιά τήν «πολιτική ὀρθότητα» μερικές φορές ὑπερβολικά, ἀλλά αὐτά εἶναι καί τῶν Ἑλλήνων τά ζώπυρα πού κρατοῦν ἄσβεστη τήν φλόγα τῆς φυλῆς.
«Ντροπή σας νά συζητᾶτε μέ τόν Σκυλόφραγκο ἄν ἡ
Μακεδονική σας Γῆ εἶναι δική σας Γῆ».
«Ἑλληνική Φυλή τί φωνάζεις; Μπῆκαν κλέφτες στό μαντρί; Ἐάν σοῦ βαστᾶ ἔμπα διώχτους».

Τά κείμενά του καί ἡ σκέψη του παίζουν καθοριστικό ρόλο στό πατριωτικό κίνημα τῆς Πατρίδος μας. Εἶναι πάντα ἐπίκαιρος διότι τά ἐλαττώματα τῆς φυλῆς ἀκολουθοῦν πάντα ἀπό κοντά τήν μεγαλοσύνη της. Μερικές φορές μάλιστα τά ἐλαττώματα κυριαρχοῦν.
«Ἑλληνική Φυλή ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός σου εἶναι:
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΣΟΥ».
«Διά νά εἶναι ἡ Φυλή εἰς τό χάλι πού εἶναι, φανερόν ὅτι
οἱ τωρινοί Ἕλληνες εἶσθε οἱ χειρότεροι πού ὑπῆρξαν ποτέ».

Αὐτή εἶναι σήμερα ἡ ἀξία καί ἡ παρακαταθήκη τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου γιά ἐμᾶς τούς Νεοέλληνες. Νά κρατοῦμε σταθερές καί δυνατές τίς δημιουργικές ἀξίες τοῦ ἔθνους, πέρα ἀπό συμβατότητες καί στείρους ὀρθολογισμούς διότι ἡ μόνη λογική εἶναι αὐτή τοῦ ἐθνικά ὀρθοῦ.
«Ὁ προορισμός τοῦ Ἕλληνος εἰς τόν κόσμον αὐτόν ἦτο καί θά εἶναι εἰς κάθε ἐποχήν, σήμερα καί αὔριον:
Ο ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ».

Οἱ ἐκδόσεις «Πελασγός» προσέφεραν τό 2010, μέ τήν συμπλήρωση 100 ἐτῶν ἀπό τήν ἀπροσδόκητη ἔξοδό του, στούς σκεπτόμενους Ἕλληνες τό ἐκλεκτό καί κατατοπιστικό αὐτό ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ φίλου Νίκου Καρρᾶ γιά τόν Περικλή Γιαννόπουλο, μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση διότι ὡς ἐκδοτικός οἶκος συμβάλλουμε στήν μνήμη καί τήν διάδοση τῆς σκέψης τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου,.
Τέλος πιστεύω ὅτι ἡ ἐπιλογή μας τότε νά προλογίσει τό ἔργο ὁ ἀγωνιστής δημοσιογράφος καί φίλος Δημήτρης Παπαγεωργίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀντρίκεια καί ἑλληνοπρεπής στάση ἔναντι τῆς σημερινῆς ἰδεολογικῆς καί πολιτικῆς ἀνελευθερίας, ἁρμόζει στήν μνήμη τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου.

ΣΗΜΕΡΑ, 110 χρόνια μετά, ὁ Ἑλληνισμός βρίσκεται καί πάλι στό μάτι τοῦ κυκλώνα… Εἶναι ἀπαραίτητο οἱ Ἕλληνες νά ὀπλιστοῦν μέ τήν δύναμη τῶν ἰδεῶν τοῦ Περικλῆ Γιαννόπουλου καί μέ αὐτές νά βαδίσουν στήν ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ.
«Περικλῆ, μπῆκαν κλέφτες στό μαντρί! Εἶναι καί πολλοί. Μᾶς βαστᾶ ὅμως καί θά τούς διώξουμε.»


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ

Κυριακή 5 Απριλίου 2020

ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΗ 1955, ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ.

ΤΙΜΑΜΕ ΤΗΝ 1Η ΑΠΡΙΛΗ 1955, ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ.
Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΟΥ.
ΟΡΚΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ - ΕΝΩΣΙΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ.