Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣΒΟΛΗ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ, ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :
https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ

"Ουδείς στέργει άγγελον κακών επών", λέγει ο μάντης Τειρεσίας στον τύραννο Οιδίποδα. Εν τούτοις, κατά την ψύχραιμη, νηφάλια και ορθολογική εκτίμησιν του γράφοντος, ερειδομένη επί μακράς και προσεκτικής μελέτης του ζητήματος από του έτους 1991 και μετέπειτα, είναι απολύτως βέβαιον ότι, εντός διαστήματος μόλις μίας 25ετίας, μέχρι του έτους 2040, η Ελλάς δεν θα είναι πλέον η χώρα των Ελλήνων (φιλοξενούσα ίσως και ένα εύλογον και αφομοιώσιμον αριθμόν αλλοδαπών μεταναστών - εάν και εφ' όσον η ιδία το επιθυμεί, φυσικά!). Τουναντίον, η Πατρίδα μας θα έχει μεταλλαχθεί σε μίαν πλειονοψηφικώς αφροασιατικήν (κατά μέγα μέρος δε και μουσουλμανικήν) χώραν. Η Ελλάς του 2040 θα είναι μία πολυεθνική, πολυγλωσσική, πολυθρησκευτική, "πολυπολιτισμική" χώρα, ένα ουδετεροεθνές (οιονεί) κρατικόν μόρφωμα, κείμενον στην περιφέρειαν της Ευραβίας, κάπου στο βάθος ενός από τους ομόκεντρους κύκλους της (εν τω μεταξύ διαλυθησομένης) "Ε.Ε." - μεταξύ Μεγάλης Αλβανίας και Μεγάλης Τουρκίας. Η Μεγάλη Αντικατάστασις θα έχει περατωθεί... 


Περιεχόμενα

Η Εθνοπολιτική Αναδιάταξις ως Στρατηγική και Πολιτική Επιλογής της Υπερεθνικής Ελίτ των Βρυξελλών
Η συνενοχή του ελλαδικού ολιγαρχικού καθεστώτος
Η κατασκευή της "Ευραβίας"
Η Σύνοδος του Στρασβούργου
Η προαποφασισθείσα μετεμφύτευσις του Ισλάμ στην Ευρώπη
Το Σεμινάριον της Ενετίας. Η κατασκευή του ευρωϊσλαμικού παρελθόντος
Το Συμπόσιον του Αμβούργου. Ηθικός-ψυχολογικός αφοπλισμός της Ευρώπης
Αποδόμησις Συμβόλων: Γρανάδα
Οι Διασκέψεις Βαρκελώνης και Δαμασκού. Μάχη κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μη ανοχής
Η επίσημος ομολογία του 2003: Ο Ισλαμικός Εποικισμός απόλυτος προτεραιότης
Οργουελλική Καινογλώσσα. Εξαφάνισις της Ευρώπης και του Ευρωπαίου Ανθρώπου. Η επιμειξία ως εργαλείον πολιτικής. Δικαίωσις Bronstein (Trotzski) και Coudenhove-Kalergi
Η Εισβολή και ο Εποικισμός ως Ασύμμετρος Απειλή
Η Εθνοπολιτική Εξέγερσις στην Γαλλία. Η έκρηξις
Η εξαιρετική βιαιότης μιας μη πολιτικής εξεγέρσεως
Κοινωνιολογικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά της εξεγέρσεως
Στρατηγική και Αντικειμενικός Σκοπός. Πολιτισμική και Εδαφική Αυτονομία. Πολιτική ερμηνεία
Η Διασπορά Φόβου ως Στρατηγική της Ισλαμικής Επεκτάσεως
Ισλαμικός Εποικισμός και βίαιος Αντισημιτισμός
Η αποτυχία των πολυπολιτισμικών πειραμάτων και η Απειλή κατά της Εσωτερικής Ασφαλείας στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
Συγκάλυψις αποτυχίας
Τα όρια της εξαγοράς νομιμοφροσύνης
Η Τρομοκρατία κατά των γυναικών. Ο βιασμός ως όπλον
Το τίμημα της ανοχής: Οι Σκανδιναυϊκές Χώρες
Το τίμημα της ανοχής: Οι Κάτω Χώρες
Η περίπτωσις των ΗΠΑ
Χρονικόν ενός προαναγγελθέντος τέλους: Εξισλαμισμός της Ευρώπης
Το τέλος του Εθνικού Κράτους των Ελλήνων: Κοσσοβοποίησις, Βοσνιοποίησις, Λιβανοποίησις
Παράρτημα Χαρτών και Πινάκων
Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου