Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2018

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!! ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΤΟΥ Ι.ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ Η ΣΠΑΝΙΑ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Δρος ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ  Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/
  facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Μάνος Ν. Χατζηδάκης

Πρόκειται γιά μία σπάνια αὐτοβιογραφική μαρτυρία του καθηγητή, Αναπληρωτή Υπουργού (1961 - 1963) και Υπουργού (1968 - 1971), Δρος Ιωάννου Χολέβα, πού ὁλοκληρώθηκε σέ βιβλίο ἔπειτα ἀπό μακρές ἀφηγηματικές συνεντεύξεις πρός τόν Μάνο Ν. Χατζηδάκη, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει ἄγνωστα, μέχρι σήμερα, ἱστορικά γεγονότα, φωτίζει ἀνεξερεύνητες πτυχές τῆς σύγχρονης Ἱστορίας μας καί παρουσιάζει μέ ἀντικειμενικότητα πρόσωπα καί πράγματα.
Τό ἔργο χωρίζεται σέ τρία μέρη:
Στό Α’ Μέρος «Ἡ (Αὐτό)βιογραφία του», ὑπάρχει ἡ βιογραφική ἀφήγηση τοῦ Ἰωάννου Χολέβα ἀπό τήν γέννησή του, μέχρι σήμερα.
Στό Β’ Μέρος «Τό Ἔργο στήν Ἐμπορική Ναυτιλία», γίνεται ἡ ἀναλυτική περιγραφή τοῦ ἔργου του ὡς Ὑπουργοῦ.
Στό Γ’ Μέρος «Τό Συγγραφικό Ἔργο», ὑπάρχει ὁλόκληρος ὁ κατάλογος τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου σέ κάθε τομέα.
Πρόκειται για μία μαρτυρία πού ἀποτελεῖ σημαίνουσα πρωτογενῆ πηγή, χρήσιμη γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος…
Από τον Πρόλογο του έργου:
Δρ Ἰωάννης Κ. Χολέβας, ὁ ἄνθρωπος, ὁ καθηγητής, ὁ ὑπουργός.
Ὁ Ἰωάννης Χολέβας ἔζησε μία ζωή πού συνταυτίζεται καί συμπορεύεται μέ τήν ἴδια τήν σύγχρονη ἑλληνική Ἱστορία.
Στέλεχος τῆς ΕΟΝ κατά τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ 1940 - 41, ἀγωνιστής τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως στήν Π.Α.Ο. τήν περίοδο 1941 - 1944, ἐθελοντής μαχητής κατά τήν περίοδο 1946 - 49, ἀνέπτυξε παράλληλα ἀνεξαντλητο ἐπιστημονικό ἔργο πού τό συνδύασε μέ μεγάλη πολιτική, ἐπιστημονική, πολιτιστική ἀλλά καί ἐπιχειρηματική δραστηριότητα.
Ἀφιέρωσε τήν ζωή του μέ ἀστείρευτο πάθος στήν Ἑλλάδα, μέ λατρεία στήν Μακεδονία, μέ ἀφοσίωση στήν Ἐπιστήμη του.
Ἀριστοῦχος Διδάκτωρ Οἰκονομικῶν καί Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν, εἶχε ὡς ἐπιστήμων ἐντυπωσιακή ἀκαδημαϊκή σταδιοδρομία: Ὑπῆρξε ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης καί τοῦ μαθήματος τῆς Ὀργανωτικῆς. Ἐξελίχθηκε τάχιστα σέ Τακτικό Καθηγητή καί Κοσμήτορα. Ἐνῶ ἀργότερα ὑπῆρξε καί ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς Ναυτιλιακῆς Οἰκονομίας καί Πολιτικῆς, ὡς Τακτικός Καθηγητής καί Πρύτανης στήν Ἀνωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιῶς (Πανεπιστήμιο Πειραιῶς).
Οἱ πνευματικοί ὁρίζοντες καί ἡ προσφορά του δέν περιορίσθηκαν ἐκεῖ. Παράλληλα ἀνέπτυξε ἕνα γιγάντιο συγγραφικό ἔργο ἄνω τῶν 110 βιβλίων πάνω σέ θέματα Οἰκονομίας, Ὀργανώσεως καί Διοικήσεως, Βιομηχανίας, Ναυτιλίας, Ε.Ο.Κ., Οἰκονομικῆς Ἱστορίας, Χρηματοοικονομικῆς, Οἰκονομικοῦ Δικαίου, Τεχνικῆς τῶν Συναλλαγῶν, Κοινωνιολογίας, Πολιτικῆς Ἐπιστήμης, Ἐκπαιδεύσεως καί φυσικά πάνω σέ Ἐθνικά καί Ἱστορικά θέματα. Ἐνῶ πλούσια εἶναι καί ἡ συμβολή του σέ Ἐγκυκλοπαίδειες, Διαλέξεις, Ἐργασίες κ.λπ.
Ὅμως ὁ Ἰωάννης Χολέβας δέν ὑπῆρξε μόνο ἄνθρωπος τοῦ Πνεύματος ἀλλά καί τῆς Δράσεως. Ἀπετέλεσε χαρακτηριστικό δεῖγμα τῆς ἐθνικῆς διανοήσεως πού ἐξέφρασε τό ἀνανεωτικό πνεῦμα τῆς γενεᾶς του καί τῆς συμμετοχῆς της στήν Ἐξουσία. Ὅταν οἱ ἐθνικές περιστάσεις τό ἀπαίτησαν, δέν δίστασε νά ἀναλάβει δημόσια ἀξιώματα μέ ὁδηγό του μόνο τήν ἀνιδιοτελῆ ἐργασία καί τήν προσφορά στήν Πατρίδα.
Ἔτσι ἔγινε Γενικός Γραμματεύς καί Ἀναπληρωτής τοῦ Ὑπουργείου Βορείου Ἑλλάδος τήν περίοδο 1961 - 1963 καί Ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας τήν περίοδο 1968 - 1971! Καί τίς δυό φορές, σέ συνθῆκες κρίσιμες, δύσκολες, μεστές σημαντικῶν γεγονότων. Καί τίς δυό φορές μέ προσφορά μεγάλη…
Ὁ Ἰωάννης Χολέβας δέν συνέγραψε ἁπλά ἱστορία. Ὑπῆρξε ἀναπόσπαστο μέρος της. Τό παρόν ἔργο λοιπόν, εἶναι ἡ προσωπική μαρτυρία τοῦ Ἰωάννη Χολέβα.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΡΑΙΧ (1871-1918) ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Λ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ "ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ" ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΑΝ ΤΗΝ "ΓΝΩΣΗ" ΜΑΣ.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ  Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/
  facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έληξε στις 11.00 π.μ., της 11ης ημέρας, του 11ου μηνός (Νοέμβριο), του 1918. Οι επιπτώσεις του για την παγκόσμια κοινωνία, δεν ήταν μόνον τα ερείπια, η οδύνη και το αίμα των εκατομμυρίων νεκρών, τραυματιών και αγνοουμένων. Ήταν η αναδιάταξις των κοινωνιών του Δυτικού Πολιτισμού με την εισαγωγή και αφομοίωση νέων πολιτικών αντιλήψεων και σχηματισμών, οι οποίες θα επέτρεπαν την διαχείριση του «Πλούτου των Εθνών» από τους εμπνευστές αυτής της νέας κοινωνικής διατάξεως. Οι κώδικες αξιών επί των οποίων είχε στηριχθεί ο Δυτικός Πολιτισμός, αντικατεστάθησαν.
Ο Ιστορικός Αλέξανδρος Λ. Παπαγεωργίου, στην καινοτόμο αυτή μελέτη και για πρώτη φορά, παραθέτει ένα πλέγμα καταγεγραμμένων δηλώσεων και εκτιμήσεων των σημαντικότερων προσωπικοτήτων της περιόδου. Η ισχύουσα τότε, κοινωνική διάταξις, επέβαλε όχι μόνον την ακρίβεια του λόγου και της πέννας, αλλά και τις απορρέουσες επιπτώσεις οιασδήποτε ανακρίβειας. Η έρευνα ανέσυρε τα στοιχεία από, αρχεία κοινοβουλίων, από δημοσιευμένες στον τύπο δηλώσεις, από σπάνια εκδοθέντα βιβλία της περιόδου, αλλά και προσωπικά αρχεία, όπου εκτίθενται οι θέσεις των σημαντικών αυτών προσωπικοτήτων των χωρών που ενεπλάκησαν.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : www.hellasbooks.gr

 

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΝΑΣ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ ''ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1904-1908) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Ένα μοναδικό βιβλίο δια χειρός
Αγγελικής Μαστέλλου Γιαννάκενας ..
από τις Εθνικές Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ

...Βιβλίο που πρέπει να διαβάσει η Ελληνική νεολαία
γιατί πρέπει να παραμείνει Ελληνική.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ : 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/
facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018

(ΒΙΝΤΕΟ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ''ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1904 1908
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα 
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 
www.hellasbooks.gr και 30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/ e-mail:acroceramo@hellasbooks.gr 
facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Τήν Δευτέρα 29 Ὀκτωβρίου 2018, 6.30 μ.μ., στό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν (Ε.Β.Ε.Α.) Ἀκαδημίας 7, 6ος ὄροφος) οἱ ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα παρουσίασαν το βιβλίο τῆς Ἐλίνας Μαστέλλου-Γιαννάκενα μέ τίτλο, Παῦλος Μελᾶς καί Μακεδονικός Ἀγώνας (1904-1908) 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 

Το βιβλίο παρουσίασαν 
η Δήμητρα Μυλωνά, δημοσιογράφος 
ο Γιώργος Δημακόγιαννης, ἐκδότης «Ἀδούλωτης Μάνης» 
ο Γιάννης Παναγιωτακόπουλος, δημοσιογράφος καί 
ἡ Ἐλίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα, συγγραφέας τοῦ βιβλίου 

 Την εκδήλωση συντόνίσε ὁ Παναγιώτης Σαββίδης, δημοσιογράφος.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Α. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ''ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 1904-1908'' ΤΗΣ ΕΛΙΝΑΣ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ-ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 430 ΣΕΛΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οἱ ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα σᾶς προσκαλοῦν στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου τῆς Ἐλίνας Μαστέλλου-Γιαννάκενα μέ τίτλο,
Παῦλος Μελᾶς καί Μακεδονικός Ἀγώνας (1904-1908)
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ


Τό βιβλίο παρουσιάζουν:
Δήμητρα Μυλωνά, δημοσιογράφος
Γιώργος Δημακόγιαννης, ἐκδότης «Ἀδούλωτης Μάνης»
Γιάννης Παναγιωτακόπουλος, δημοσιογράφος καί ἡ
Ἐλίνα Μαστέλλου-Γιαννάκενα, συγγραφέας τοῦ βιβλίου
Συντονίζει ὁ Παναγιώτης Σαββίδης, δημοσιογράφος.
Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ
τήν Δευτέρα 29 Ὀκτωβρίου 2018, 6.30 μ.μ., στό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν (Ε.Β.Ε.Α.) Ἀκαδημίας 7, 6ος ὄροφος).

Ἡ παρουσία σας θά εἶναι χαρά καί τιμή γιά ὅλους μας.
Εἴσοδος Ἐλεύθερη.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΟΥ ''ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΥΟ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Α. - ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΣΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΚΕΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ.
Ἤγγικεν ἡ ὥρα γιά τήν κεντρική ἀθηναϊκή παρουσίαση τοῦ βιβλίου μου. Θά μοῦ κάνουν τήν τιμή νά μιλήσουν γιά αὐτό οἱ Ζάχος Χατζηφωτίου, Failos Kranidiotis, Γιάννης Γιαννάκενας, Alexandre Kollatos, Δημήτρης Κολλάτος, Μανώλης Κοττάκης. Σᾶς περιμένω ὅλες καί ὅλους τήν Παρασκευή 12 Ὀκτωβρίου στό ΕΒΕΑ, Ἀκαδημίας 7. Ὥρα προσέλευσης 18:30.

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ''ΦΑΚΕΛΟΣ 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ'' - ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1967 ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


Το συγκλονιστικό έργο που έρχεται για να κλείση την σειρά "Φακελος 21η Απριλίου", προσφέροντας ακόμη περισσότερα στοιχεία που θα συναρπάσουν τον αναγνώστη, κυκλοφορεί ήδη από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ του Ιωάννου Γιαννάκενα.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε στην διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 14 (εντός της στοάς) Αθήνα. Τηλ. για παραγγελίες: 210 3628976 & 210 6440021
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ.

Τό βιβλίο αὐτό πραγματεύεται τήν ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν Ἐπανάσταση στό Γουδί (1908) μέχρι τήν Μικρασιατική Κατάστροφή (1922). Τή συγγραφή τοῦ βιβλίου τή συμπληρώνουν πηγές ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖες πιστεύω ὅτι στοιχειοθετοῦν τήν ἱστορική ἀλήθεια πού ὀφείλουμε νά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενεές, καθώς "ὀφείλουμε νὰ θεωροῦμε ἐθνικὸν ὅ,τι εἶναι ἀληθές".
Δυστυχῶς τό ἔργο τῆς ἐκμάθησης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας στούς μικρούς μαθητές ἀπό τό ἑλληνικό κράτος ἔχει ἀποτύχει, δεδομένου ὅτι οἱ πολιτικοί ταγοί δίνουν περισσότερη σημασία στίς διεθνεῖς ὁδηγίες, παρά στήν αἴσθηση τοῦ δικαίου καί τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Πρέπει μέ κάποιο τρόπο νά ξαναλειτουργήσουμε τό Κρυφό Σχολειό, γιά νά μήν ὑπάρξει ἡ ἀπώλεια ἐθνικῆς μνήμης, ἡ ὁποία μέ μαθηματική ἀκρίβεια ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας. Ἡ παράξενη ἐμμονή τῶν πολιτικῶν καί τῶν δημοσιογράφων νά ἐνστερνίζονται τήν τουρκική προσέγγιση τῆς ἱστορίας, ἀποτέλεσε τό βασικό κίνητρο στήν προσπάθειά μου νά ἀποτυπώσω τήν προσέγγιση τῆς ἱστορίας καί ἀπό ὅσους ἔζησαν ἐκείνη τήν ἐποχή. Ἡ ταύτιση πολλές φορές τῶν ἀπόψεων τῆς ἑλληνικῆς Ἀριστερᾶς μέ τήν τουρκική Ἀκροδεξιά καί ἡ ἀπαξίωση τῶν παππούδων μας μέ δηλώσεις τύπου ὅτι "ἔγιναν σφαγές ἀλλά δέν ὑπῆρξε γενοκτονία", "ἦταν συνωστισμός καί ὄχι καταστροφή", "ὅλοι τά ἴδια ἔκαναν", μέ ὤθησαν στή δημιουργία αὐτοῦ τοῦ ἔργου, στηριζόμενος πάντοτε σέ ἐπίσημες ἀναφορές, ἄρθρα ἐφημερίδων, ἀπομνημονεύματα καί μαρτυρίες ἀνθρώπων πού βίωσαν τά γεγονότα ἐκείνης τῆς περιόδου.
Ὁ περίεργος τίτλος τοῦ βιβλίου εἶναι ἐμπνευσμένος ἀπό τήν τουρκική ἄποψη γιά τά ὅσα διαδραματίστηκαν τόν Αὔγουστο τοῦ 1922 καί ἔτσι ἀναφέρεται στό μουσεῖο Σμύρνης, τό ὁποῖο μέ τόν δικό του τρόπο, περιγράφει τή Μικρασιατική Καταστροφή.

Περιεχόμενα
Πρόλογος 7
Ἐπανάστασις στό Γουδί 9
Ἄνοδος Βενιζέλου 13
Ἔκρηξις Α’ Βαλκανικοῦ Πολέμου 18
Ἀπελευθέρωσις Θεσσαλονίκης 41
Ἀπελευθέρωσις Ἰωαννίνων 54
Ὁ ναυτικός ἀγῶνας στό Αἰγαῖο 73
Β' Βαλκανικός Πόλεμος 91
Συνθήκη Βουκουρεστίου 113
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 123
Ἐθνικός Διχασμός 137
Συνέδριο Εἰρήνης τῶν Παρισίων 148
Σμύρνη ἀγαπημένη 170
Ἑλληνικός στρατός στή Σμύρνη 180
Πέργαμος - Ἀϊβαλί - Ἔφεσος - Ἀϊδίνι 199
Ὁ δρόμος πρός τό Ὄνειρο 218
Συνθήκη Σεβρῶν 245
Προέλασις πρός Ἀνατολάς 254
Τό ἀδιέξοδο 284
Ἡ καταστροφή 301
Ἀνεξάρτητος Μεραρχία 331
Θάνατος τῆς Σμύρνης 344
Γενοκτονία τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἐγγύς Ἀνατολῆς 391
Πόντος - Ἀμελέ Ταμπουροῦ 412
Πάρθεν ἡ Ρωμανία 430
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 473www.hellasbooks.gr

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ! ''ΤΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ'' ΤΟΥ Μ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΜΕ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΑΛΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ".


- Ἦταν ἡ 21η Ἀπριλίου ξενοκίνητη ἤ ἑλληνοκίνητη;
- Ποιά ἡ γεωπολιτική καί γεωστρατηγική τοῦ καθεστῶτος;
- Ποιά ἦταν ἡ ἐξωτερική πολιτική του καί πως χειρίσθηκε τά καίρια ἐθνικά θέματα;
- Πόσα καί ποιά ἦσαν τά “ΟΧΙ” τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου πρός κάθε ἐπικυρίαρχο;
- Τελικά ἐπρόκειτο γιά μία “ξενοκίνητη” δικτατορία” ἤ γιά ἔνα πραγματικά ἐθνικό καθεστώς;

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ "ΠΕΛΑΣΓΟΣ" ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΠΗ ΑΠΟ ΚΑΜΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ!
Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 14 (εντός της στοάς) Αθήνα
Τηλ. παραγγελιών: 210 3628976 & 210 6440021ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ''ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ'' του ΦΩΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ''ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ'' του ΦΩΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 στο Polis Art Café – Αἴθριο Ἀρσακείου Μεγάρου (Στοά Βιβλίου), Πεσματζόγλου 5.

Γιά τό βιβλίο μίλησαν: 
• Ἀθηνά Κρεμμύδα, δημοσιογράφος - Γραμ. Κίνησης Αναγεννήσεως Βορείου Ηπείρου, 
• Νίκος Κατσαλίδας, Ποιήτής 
• Ἐλίνα Μαστέλλου - Γιαννάκενα, Λογοτέχνης - Συγγραφέας, Ἐπιμελήτρια τοῦ βιβλίου 
• Χρηστάκης Πέκος, Μάρτυρας 
καί ὁ Συγγραφέας τοῦ βιβλίου Φώτος Παπαθανάσης 

Χαιρετισμό ἀπηύθυνε ὁ Ἐκδότης Ἰωάννης Γιαννάκενας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
(Κανάλι Αιώνιας Ελληνικής Πίστης)

Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ... «ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΜΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΗΣ». ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΝΑΡΠΑΣΕΙ...

Εντελώς επίκαιρο για τη σημερινή συγκυρία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ρήσος» του Γιάννη Γιαννάκενα, το μυθιστόρημα του συγγραφέα και δημοσιογράφου Βαγγέλη Παπαδόπουλου «Στα ίχνη μιας άγνωστης».
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό ερωτικό ιστορικό μυθιστόρημα και αναφέρεται σε μια ερωτική δραματική περιπέτεια που διαδραματίζεται στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα από το 1903 ως το 1913 που ο ναύαρχος Κουντουριώτης απελευθέρωσε την Καβάλα και γενικά την Ανατολική Μακε-δονία. Στις σελίδες του βιβλίου και ανάμεσα στην ερωτική περιπέτεια του πρωταγωνιστή του, περιγράφονται οι δραματικές συνθήκες του πληθυσμού, η εισβολή των κομιτατζήδων και οι βιαιοπραγίες εις βάρος των κατοίκων για τον εκβουλγαρισμό τους, η επανάσταση του Ίλιντεν, οι ηρωϊκοί αγώνες των Μακεδονομάχων, η θυσία του Παύλου Μελά, η δράση του Ίωνα Δραγούμη και του Λάμπρου Κορομηλά, η απελευθέρωση της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας.
Ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να βρεθεί με έναν θαυμάσιο τρόπο μυθοπλασίας στο περιβάλλον του Μακεδονικού Αγώνα και να ζήσει στιγμές ιστορικού μεγαλείου από την αυτοθυσία των Μακεδονομάχων. Και ενώ είναι συνεπαρμένος από την πλοκή της ερωτικής περιπέτειας, χωρίς να το καταλάβει γνωρίζει όλες τις πτυχές του μακεδονικού ζητήματος και μαθαίνει όλα τα ιστορικά γεγονότα χωρίς να κουραστεί… Πως ξεκίνησε το «μακεδονικό θέμα», ποιοι το δημιούργησαν εκ του μηδενός, ποια ήταν η στάση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, τι επιδίωκε η Βουλγαρία, ποιος ήταν ο ρόλος των εθελοντών αγωνιστών που πολέμησαν τους κομιτατζήδες και λευτέρωσαν την Μακεδονία.
Ο συγγραφέας, στηριζόμενος σε ιστορικές πηγές περιγράφει τις θηριωδίες των εισβολέων εις βάρος του ελληνικού στοιχείου, τους βιασμούς και τις καταστροφές, τις φυλακίσεις τα βασανιστήρια και την ομηρία των κατοίκων σε όλη την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής. Και με διερευνητικό τρόπο, εξιστορεί πως ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας της «μακεδονικής εθνότητας», ο αλυτρωτισμός και η προσπάθεια δημιουργίας της Μακεδονίας του Αιγαίου από το Κρούσοβο ως την Αδριανούπολη.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επανάσταση του ΄Ιλιντεν, που μέσα σε λίγους μήνες καταπνίγηκε από τον Οθωμανικό στρατό και έκτοτε εκείνο το γεγονός έγινε εφαλτήριο των Σλάβων, αρχικά των Βουλγάρων και μετά των Σκοπιανών, ως εθνικό τους ορόσημο, για τις αλυτρωτικές τους διαθέσεις. Και περιγράφονται οι συνθήκες εκείνης της εποχής μέσα στις οποίες ζούσε ο ελληνισμός με την προσδοκία της απελευθέρωσης του και της ενσωμάτωσης του στο νεαρό ελληνικό κρατίδιο που μόλις είχε ιδρυθεί και επεδίωκε την εθνική του ολοκλήρωση.
Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου, από τις εκδόσεις μας, ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας δήλωσε:
«Το μυθιστόρημα αυτό το έγραψα στα νεανικά μου χρόνια και δημοσιεύτηκε τότε σε δύο ημερήσιες εφημερίδες. Φέτος το έβγαλα από την ναφθαλίνη και το εμπιστεύτηκα στον Γιάννη Γιαννάκενα, γιατί διαπίστωσα ότι είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Συμπληρώνει το έργο της Πηνελόπης Δέλτα που με το βιβλίο της «Στα μυστικά του Βάλτου» κατέγραψε τον Μακεδονικό Αγώνα στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Το δικό μου βιβλίο είναι κάτι αντίστοιχο γιατί ιστορεί τους αγώνες στην Ανατολική Μακεδονία». 


https://www.politeianet.gr/…/9789607056658-papadopoulos-bag…


Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου Διαβαλκανικῶν Σχέσεων κ. Θαλῆ Μυλωνᾶ ''ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ''Οἱ Ἐκδόσεις «ΡΗΣΟΣ» καί ὁ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας είχαν τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσουν στήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου "ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ στά ΕΘΝΙΚΑ MAΣ ΘΕΜΑΤΑ" τοῦ Προέδρου τοῦ Ἰνστιτούτου Διαβαλκανικῶν Σχέσεων κ. Θαλῆ Μυλωνᾶ στίς 11 Ἰουνίου 2018, ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 7.00 μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Ἐμπορικοῦ καί Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου (ὁδός Ἀκαδημίας 7, 6ος ὄροφος) 

Συμμετείχαν: Βύρων Πολύδωρας, τ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων τ. Ὑπουργός, Βουλευτής Στέλιος Παπαθεμελῆς, Πρόεδρος τοῦ Κόμματος Δημοκρατικῆς Ἀναγέννησης τ. Ὑπουργός, Βουλευτής 
Γεώργιος Κασιμάτης, Ὁμότιμος καθηγητής Συνταγματολόγος Πολιτειολόγος 
Ἰωάννης Μάζης, Καθηγητής Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας καί Γεωπολιτικῆς Θεωρίας στό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν. 

Συντονιστής : Ὁ Πολίτης Παναγιώτης Παπαγαρυφάλλου, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπί τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων.ΚΑΝΑΛΙ ΑΙΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ : https://www.youtube.com/channel/UCJTLzMHWhkiBGv5lTB4JFRQ
Τρίτη 5 Ιουνίου 2018

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ κ ΘΑΛΗ ΜΥΛΩΝΑ ''ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ

ENA NEO BIBΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΥ ΘΑΛΗ ΜΥΛΩΝΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ.
ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Η ΕΙΜΑΡΜΕΝΗ ΖΕΙ : ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ...

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ,
ΞΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2018.... 565 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ... ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΤΥΠΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΧΑΡΑΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ...
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ...
ΕΜΕΙΣ ΕΤΣΙ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΝΗΜΗ.
... ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΦΛΟΓΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΤΡΟΜΗΤΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ, ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΕΙ!!!
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΟΙΚΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ.
ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ε.α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.ΔΕΔΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ''33 ΧΡΟΝΙΑ, 6 ΜΗΝΕΣ, 22 ΗΜΕΡΕΣ, ΦΥΛΑΤΤΟΝΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
Οἱ ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα πραγματοποίησαν τήν Δευτέρα 7 ΜΑΪΟΥ 2018 καί ὥρα 6.00 μ.μ., στό Polis Art Café – Αἴθριο Ἀρσακείου Μεγάρου (Στοά Βιβλίου), Πεσματζόγλου 5. τήν παρουσίαση τοῦ ἀναμνηστικοῦ ἀφηγήματος τοῦ Ἀντιπλοιάρχου ἐ.ἀ. Δημητρίου Γεωρ. Δέδη μέ τίτλο,

 "33 χρόνια, 6 μῆνες, 22 ἡμέρες, Φυλάττοντας θαλάσσιες Θερμοπῦλες" 

Γιά τό βιβλίο μίλησαν: 
ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ, Ὑποναύαρχος (ἐ.ἀ.) Ἀντιπρόεδρος Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου Ὑποβρυχίων, 
ΚΡΙΣΤΥ ΕΜΙΛΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ἐρευνήτρια Ναυτικῆς Ἱστορίας, συγγραφέας, 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ἀντιπλοίαρχος (ἐ.ἀ.) Μέλος Δ.Σ. Ἕνωσης Ἀποστράτων Ἀξ/κῶν Ναυτικοῦ. 

Την εκδήλωση συντόνισε ἡ ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ, Δικηγόρος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
 

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΡΑΦΕΑ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΝΑ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ!!! Ένα ανεπανάληπτο βιβλίο με το συνολικό κυβερνητικό έργο του Γεωργίου Παπαδοπούλου σε όλους τους τομείς! Μέσα από τα πλέον επίσημα στοιχεία και πηγές! Μέ πίνακες και έγχρωμο φωτογραφικό υλικό! Από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ του Ι. Γιαννάκενα. Προμήθεια: Χαριλάου Τρικούπη 14 (εντός της στοάς) Αθήνα. Παραγγελίες στα τηλ. 210 3628976 & 210 6440021. Πρόκειται για έργο που δεν πρέπει να λείπει από καμμιά ελληνική βιβλιοθήκη! (Διαβάστε τι περιλαμβάνει στο κείμενο του οπισθοφύλλου του)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Χ.ΤΣΙΟΛΑ ''ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ'' ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΕΧΘΕΣ ΣΤΟ POLIS ART

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία χθες το απόγευμα στη φιλόξενη αίθουσα του Polis Art Café η παρουσίαση της πολύ ενδιαφέρουσας ιστορικής έρευνας του Χρήστου Τσιόλα με τίτλο «Τα Πρόσωπα του Φόβου οι κατοχικές δυνάμεις στη Θεσσαλία και οι συνεργάτες τους» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πελασγός.
Άγνωστες πτυχές της ιστοριογραφίας της περιόδου της κατοχής στην Θεσσαλία ήρθαν στο φως με την επίπονη ερευνητική δουλειά του συγγραφέα στα γερμανικά αρχεία, στις προσωπικές συνεντεύξεις με πρόσωπα που έζησαν ή ενεπλάκησαν στα γεγονότα εκείνης της σκοτεινής περιόδου, αλλά και στον δυσεύρετο τύπο της εποχής. Για την όλη προσπάθεια του Χρήστου Τσιόλα μίλησαν ο Χαράλαμπος Κ. Αλεξάνδρου Ἱστορικός Ἐρευνητής, πρόεδρος Ἱστορικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου Κερασιᾶς Πηλίου, ὁ Παναγιώτης Λιάκος, Δημοσιογράφος (ἐφημερίδα «Δημοκρατία») και ὁ Ἀναστάσιος Δημητρακόπουλος, Δικηγόρος. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο συγγραφέας εξιστορώντας τα γεγονότα που ακολούθησαν την ιταλική και γερμανική κατοχή στην περιοχή της Θεσσαλίας και ειδικά τις συγκεκριμένες πτυχές με τις οποίες καταπιάστηκε η έρευνά του. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Ιωάννης Γιαννάκενας των εκδόσεων ΠΕΛΕΣΓΟΣ και τον όλο συντονισμό της παρουσίασης είχε ο γράφων.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη Χατζηιακώβου του Polis Art Café για την φιλοξενία και τα καλά του λόγια και στον συνοδοιπόρο μας Βασίλη Στυλιανέση του ιστολογίου «ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ» και της Επιτροπής Ενημερώσεως Εθνικών Θεμάτων για την βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ POLIS ART ΣΤΙΣ 6:00 μ.μ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Ι.ΜΠΟΥΓΑ ''ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΤΟΥ 1948-49 ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


Οἱ ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα σᾶς προσκαλοῦν στήν παρουσίαση τῆς νέας ἱστορικῆς ἔρευνας τοῦ καθηγητοῦ Ἰωάννη Κ. Μπουγᾶ μέ τίτλο,
Τό «Παιδομάζωμα» τοῦ Κ.Κ.Ε. & τά «Κάτεργα»τῆς Φρειδερίκης

Γιά τό βιβλίο θά μιλήσουν:
Ἰωάννης Β. Ἀθανασόπουλος, Ἱστορικός συγγραφέας,
καί ὁ Συγγραφέας τοῦ βιβλίου Ἰωάννης Κ. Μπουγᾶς
Χαιρετισμό θά ἀπευθύνει ὁ Ἐκδότης Ἰωάννης Γιαννάκενας

Τήν παρουσίαση συντονίζει ὁ Πολύδωρος Ἱππ. Δάκογλου, Διαχειριστής Ἱστοσελίδας akromolio.gr.

Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ τήν Παρασκευή

27 Ἀπριλίου 2018 καί ὥρα 6.00 μ.μ., στό Polis Art Café - Αἴθριο Ἀρσακείου Μεγάρου (Στοά Βιβλίου), Πεσματζόγλου 5.

Ἡ παρουσία σας θά εἶναι χαρά καί τιμή γιά ὅλους μας.
Εἴσοδος Ἐλεύθερη.

 

ΔΕΙΤΕ:
https://www.hellasbooks.gr/τό-«παιδομάζωμα»-τῶν-κομμουνιστῶν-τά-«κάτεργα»-τῆς-φρειδερίκης-p-2068.html?sess=purim0ra39dt67jr5b530g5ij1Τρίτη 17 Απριλίου 2018

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟ POLIS ART Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Χ.ΤΣΙΟΛΑ ''ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ'' ΟΙ ΚΑΤΟΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Οἱ ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» τοῦ Ἰωάννου Γιαννάκενα
σᾶς προσκαλοῦν στήν παρουσίαση τῆς ἱστορικῆς ἔρευνας
τοῦ Χρήστου Ναπ. Τσιόλα μέ τίτλο, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ, οἱ κατοχικές δυνάμεις στήν Θεσσαλία καί οἱ συνεργάτες τους
 

Γιά τό βιβλίο θά μιλήσουν:
ὁ Χαράλαμπος Κ. Ἀλεξάνδρου, Ἱστορικός Ἐρευνητής,
πρόεδρος Ἱστορικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου Κερασιᾶς Πηλίου
ὁ Παναγιώτης Λιάκος, Δημοσιογράφος (ἐφημερίδα «Δημοκρατία»)
ὁ Ἀναστάσιος Δημητρακόπουλος, Δικηγόρος
καί ὁ Συγγραφέας τοῦ βιβλίου Χρῆστος Ναπ. Τσιόλας
 

Χαιρετισμό θά ἀπευθύνει ὁ Ἐκδότης Ἰωάννης Γιαννάκενας
Τήν ἐκδήλωση θά συντονίσει ὁ Συγγραφέας καί Ἱστορικός Ἐρευνητής κ. Σπῦρος Δημητρίου.
 

Ἡ ἐκδήλωση θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τετάρτη 25 Απριλίου 2018, 6.00 μ.μ., στό Polis Art Café – Αἴθριο Ἀρσακείου Μεγάρου
(Στοά Βιβλίου), Πεσματζόγλου 5.ΔΕΙΤΕ: https://www.politeianet.gr/books/9789605225179-tsiolas-nap-christos-pelasgos-ta-prosopa-tou-fobou-279508

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.ΓΚΑΝΤΩΝΑ εκ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ


Μπορείτε να το προμηθευθείτε: Χαρ. Τρικούπη 14 Αθήνα (εντός της στοάς), είτε να σας αποσταλεί με αντικαταβολή, αν καλέσετε στο 210 3628976 ή 210 6440021

Του Μάνου Χατζηδάκη
 
Για πρώτη φορά τα Απομνημονεύματα του Νικολάου Γκαντώνα!Ενός εκ των κορυφαίων πρωτεργατών της 21ης Απριλίου βλέπει το φως της δημοσιότητος! Η επιμέλεια και ο πρόλογος έχουν γίνει από εμένα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κατά τήν πολυετῆ ἔρευνά μου γιά τήν καταγραφή τῆς πραγματικῆς ἱστορίας τῆς περιόδου 1967 - 1973, ἔλαβα ἀνέκδοτες μαρτυρίες, ἀπόρρητα ἀρχεῖα καί ἄγνωστα “ντοκουμέντα”, ἀπό τούς περισσοτέρους πρωτεργάτες καί πάνω ἀπό 20 στελέχη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.
Τόν Νικόλαο Γκαντώνα δυστυχῶς δέν πρόλαβα νά τόν γνωρίσω. Ἦλθα ὅμως σέ ἐπαφή μέ τήν οἰκογένειά του. Ἔτσι, ἔκπληκτος, ἀνακάλυψα ὅτι μέσα σέ ἕνα συρτάρι, ὑπῆρχε ἕνα χειρόγραφο πόνημα τοῦ ἰδίου: Ὁ Νικόλαος Γκαντώνας εἶχε γράψει τά ἀπομνημονεύματά του!
Μέσα στίς σελίδες του, ξετυλίγεται μέ κάθε λεπτομέρεια ὁλόκληρη ἡ ζωή καί ἡ πορεία ἑνός ἡρωϊκοῦ Ἀξιωματικοῦ καί ἑνός ἐθνικοῦ Ἐπαναστάτου! Μία πορεία πού ζυμώθηκε -διά πυρός καί σιδήρου- μέσα ἀπό συνεχεῖς ἀγῶνες ὑπέρ τοῦ Ἔθνους καί τοῦ Λαοῦ!
Τό ἔργο ἐκκινεῖ μέ πληροφορίες γιά τήν ἱστορία τοῦ χωριοῦ, τῆς καταγωγῆς, καί τῶν παιδικῶν χρόνων του. Μετά μᾶς ταξιδεύει στήν ἀτμόσφαιρα τοῦ Ἔπους τοῦ 1940 - 41! Στήν φοίτησί τους στήν Σ.Σ. Εὐελπίδων καί στήν ἡρωϊκή συμμετοχή του στήν Μάχη τῶν Ὀχυρῶν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ὅπου κέρδισε τό πρῶτο Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας του.
Ἀκολουθεῖ ἡ συμμετοχή του στήν ἐθνική ἀντιστασιακή ὀργάνωσι Π.Α.Ο. μέ λεπτομερεῖς περιγραφές μαχῶν ὅπως τῆς Σιατίστης καί τῶν Πηγαδουλίων, τήν προδοτική στάσι τοῦ ΕΛΑΣ, τήν ὁμηρεία του τό 1944, τά γεγονότα τῆς ἀπελευθερώσεως καί τῆς ἐαμοκρατίας στήν Θεσσαλονίκη κ.ἄ.
Ἡ δράσις τοῦ Ἀξιωματικοῦ μας συνεχίζεται μέ τήν ἔκρηξι τοῦ συμμοριτοπολέμου: Ἔκπληκτος ὁ ἀναγνώστης θά δεῖ περιγραφές τρομερῶν γεγονότων ὅπως ἡ σφαγή τοῦ Σκρᾶ, οἱ ἐπιχειρήσεις Θεσσαλίας, οἱ μάχες Καταφυγίου καί Βελβενδοῦ καί πῶς ὁ ἥρωάς μας ἔλαβε τό δεύτερο Χρυσό Ἀριστεῖο Ἀνδρείας του!
Ἡ πορεία «διά πυρός καί σιδήρου», συνεχίζεται μέσα ἀπό συνεχεῖς διακρίσεις κατά τήν μεταπολεμική περίοδο. Παράλληλα ἐξηγοῦνται τά αἴτια πού ὁδήγησαν στήν συμμετοχή του στήν 21η Ἀπριλίου 1967. Προσωπικές μαρτυρίες του γιά τήν πολυτάραχη περίοδο τοῦ “ἀνενδότου ἀγῶνος”, τόν Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α., τά “Ἰουλιανά” τοῦ 1965 κ.λπ.
Ξετυλίγεται “κινηματογραφικα” ὅλη ἡ προετοιμασία καί ὀργάνωσις τῆς 21ης Ἀπριλίου στήν Θεσσαλονίκη, στήν ἐπικράτησι τῆς ὁποίας ὑπῆρξε ἀπό τούς βασικότερους συντελεστές.
Ἀναλύονται τά γεγονότα τοῦ βασιλικοῦ κινήματος τῆς 13ης Δεκεμβρίου 1967, στήν καταστολή τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ἐπίσης ἀπό τούς κύριους συντελεστές.
Ἀποκαλύπτονται πληθώρα ἀγνώστων γεγονότων τῆς περιόδου 1967 - 1973.
Διηγεῖται τήν θητεία του ὡς Γ. Γ. τοῦ Ὑπ. Βορείου Ἑλλάδος καί κατόπιν ὡς Ὑφυπουργοῦ - Περιφερειακοῦ Διοικητοῦ Ἀνατολικῆς Μακεδονίας – Θράκης. Καί παραθέτει συνοπτικά τό ἐκπληκτικό ἔργο πού ἔγινε στήν Μακεδονία καί Θράκη τήν περίοδο ἐκείνη.
Ἐπίσης τήν θητεία του ὡς Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας & Θρησκευμάτων, παραθέτοντας τό συγκλονιστικό ἔργο πού ἔγινε στήν Παιδεία…
Δέν παραλεῖπει ὁ Νικ. Γκαντώνας νά κάνει μία γενική ἀξιολόγησι τῆς προσφορᾶς ἀλλά καί τῶν σφαλμάτων τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἐνῶ στό τέλος, διηγεῖται πῶς ἡ ἀνατροπή τοῦ Γ. Παπαδοπούλου, ὁδήγησε στό δράμα τῆς Ἑλλάδος.
Τό ἔργο συνοδεύεται ἀπό ἐπεξηγηματικές ὑποσημειώσεις μου -ὅπου χρειάζεται- γιά τήν κατανόησι τῶν διηγουμένων ἀπό τόν ἀναγνώστη, καθώς καί ἀπό τρία Παραρτήματα.
Πιστεύουμε ὅτι ἡ παροῦσα ἱστορική μαρτυρία, ἀποτελεῖ ἕνα ἀνεκτίμητο “ντοκουμέντο”, ἀλλά καί μία πολύτιμη πρωτογενῆ πηγή γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

«1821 - ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ Χρ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ του Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα το συγκλονιστικό έργο του Φωτίου Χρ. Σταυρίδη για την Εθνεγερσία του 1821.
Πέρασαν 197 χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας εξεγέρθηκαν για την αποτίναξι της τουρκικής σκλαβιάς 4 αιώνων. Και όμως! 197 χρόνια μετά, ζούμε σε μία χρεωκοπημένη Χώρα που βλέπει μετά μανίας τουρκικές σειρές, παρακολουθεί τουρκικές παραγωγές (όπως το Survivor).
Ξεχνάμε ότι, το 1821 δεν τελείωσε! Ακολούθησε το 1897, το 1912 - 13, το 1919 - 1922, το 1955, το 1964, το 1974 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με αμείωτη ένταση!
Η μισή Κύπρος είναι κατεχόμενη, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, ο Πόντος, η Ίμβρος και η Τένεδος αφελληνίσθηκαν συστηματικά. Η Θράκη και το Αιγαίο απειλούνται κάθε ημέρα!
Η Τουρκία δείχνει σήμερα πιο απειλητική από ποτέ! Το τουρκικό προξενείο της Θράκης λειτουργεί ως «κράτος εν κράτει» και την αφελληνίζει. Οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας είναι καθημερινές. Τα τουρκικά πολεμικά πλοία φτάνουν μέχρι την... Εύβοια! Αξιωματικοί και στρατιώτες μας συλλαμβάνονται στα σύνορα!!!
Ο ...νεοσουλτάνος της Άγκυρας μας προκαλεί καθημερινά, αποβλέπωντας στην ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Στέλνει κύματα μουσουλμάνων εποίκων για να εδραιώσουν την ισλαμική παρουσία στην Ελλάδα. Και τα όργανά του δηλώνουν ότι η «ένδοξη κόκκινη σημαία με την ημισέληνο θα κυματίσει και πάλι στην Αθήνα»!
Η Εθνική Παλιγγενεσία μας παρουσιάζεται ως... «ταξική» και κοινωνική εξέγερση και όχι ως Εθνική Επανάσταση! Η Τουρκοκρατία ωραιοποιείται! Σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, τα πανεπιστήμια, τα Μ.Μ.Ε., η Παιδεία μας, στρατεύεται στην προπαγάνδα της Ελληνοτουρκικής φιλίας και στην παραχάραξη της Ιστορίας μας!
Το έργο λοιπόν αυτό, σήμερα φαίνεται περισσότερο επίκαιρο και διδακτικό από ποτέ. Διότι αποκαλύπτει με συγκλονιστικά στοιχεία την Αλήθεια για το 1821! Και απαντά ακριβώς στην παραχάραξη της Ιστορίας, που επιχειρείται από αυτούς που προετοιμάζουν μία νέα... Τουρκοκρατία!
Γι΄αυτό και δεν πρέπει να λείψει από καμμία ελληνική Βιοβλιοθήκη!
 

Μπορείτε να το προμηθευθείτε από το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων ΠΕΛΑΣΓΟΣ, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 14 (εντός της στοάς), Αθήνα ή να το παραγγείλετε στο τηλ. 210 3628976 & 6440021

www.hellasbooks.gr.
https://www.politeianet.gr/books/9789605225308-stauridis-chr-fotios-pelasgos-1821-281194Κυριακή 18 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΥΠΝΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ ''Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Οἱ Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» καί ὁ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας είχαν τήν τιμή νά παρουσιάσουν τήν Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 6.00 μ.μ. στό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν (Ἀκαδημίας 7, 6ος ὄροφος) τό ΝΕΟ βιβλίο τοῦ Νομικοῦ - Διεθνολόγου, Δρος ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟY μέ τίτλο: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ. Γιά τό βιβλίο μίλσαν οἱ
• Χρῆστος Μπολώσης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Βασίλειος Παπαθανασίου, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα, δημοσιογράφος
καί ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Ἰωάννης Παπαφλωράτος
Τήν ἐκδήλωση συντόνισε ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. Μιλτιάδης Πιτούλης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΦΥΠΝΗΣΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 6:00 μμ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΟΥ ΤΟΥ Δρος ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ : Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

 Οἱ Ἐκδόσεις «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» καί ὁ Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας ἔχουν τήν τιμή νά σᾶς προσκαλέσουν τήν Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 καί ὥρα 6.00 μ.μ. στό Ἐμπορικό καί Βιομηχανικό Ἐπιμελητήριο Ἀθηνῶν (Ἀκαδημίας 7, 6ος ὄροφος) στήν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Νομικοῦ - Διεθνολόγου, Δρος ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟY μέ τίτλο: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
Γιά τό βιβλίο θά μιλήσουν οἱ
• Χρῆστος Μπολώσης, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Βασίλειος Παπαθανασίου, Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ.
• Ἀθηνᾶ Κρεμμύδα, δημοσιογράφος
καί ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου Ἰωάννης Παπαφλωράτος


Τήν ἐκδήλωση θά συντονίσει ὁ Ὑποστράτηγος ἐ.ἀ. Μιλτιάδης Πιτούλης
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : https://www.hellasbooks.gr/