Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1920 - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 
email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 
Η νεα προσφορά των εκδόσεων "Πελασγός" προς τους φίλους του καλού ιστορικού βιβλίου. Στην ουσία ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ δημοσιέυεται τέτοια έρευνα που περιέχει αποκαλυπτικές λεπτομέρειες και πτυχές των καθοριστικών εκείνων εκλογών πού έγιναν ενώ η ΕΛΛΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ.

Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Νεοελληνικοῦ κράτους, τά σημαντικά γεγονότα πού ἐπηρέασαν καθοριστικά τήν πορεία τῶν πραγμάτων στήν Πατρίδα μας ἔχουν προκύψει ἀπό τίς ἀποφάσεις πού λήφθηκαν ἀπό Ἕλληνες ἀλλά καί τόν ἐξωγενῆ παράγοντα, τόν ὁποῖο δέν πρέπει νά παραγνωρίζουμε. Τό βιβλίο αὐτό ἀναφέρεται στίς ἐκλογές πού ἔκανε ὁ Ἐ. Βενιζέλος τήν 1η Νοεμβρίου 1920, τίς ἀποφάσεις πού πῆραν οἱ Ἕλληνες σέ αὐτές τίς ἐκλογές, καθώς καί τίς ἀντιδράσεις ἐξωγενῶν παραγόντων. Σκοπός τοῦ βιβλίου αὐτοῦ εἶναι: • Νά περιγράψει καί νά ἀναλύσει τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν πού ἔγιναν τόν Νοέμβριο του 1920. Κατά τή γνώμη μου, οἱ ἐκλογές αὐτές εἶναι οἱ σπουδαιότερες, διότι τό ἀποτέλεσμα αὐτῶν διαμόρφωσε τήν σημερινή Ἑλλάδα τόσο γεωγραφικά ὅσο καί ἐθνολογικά. Ἀξίζει συνεπῶς τόν κόπο νά γίνει μία ἐπιστροφή στό παρελθόν γιά νά γνωρίσουμε τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες τοῦ 1920. • Νά διαλύσει πολλούς μύθους καί ἀνακρίβειες πού ὑπάρχουν γύρω ἀπό τίς ἐκλογές αὐτές ὅπως: Οἱ ψῆφοι πού πῆραν οἱ Φιλελεύθεροι ἦταν περισσότερες ἀπό αὐτές τῆς Ἡνωμένης Ἀντιπολίτευσης ἀλλά τό ἐκλογικό σύστημα ἀλλοίωσε τά ἀποτελέσματα, ἄποψη πού ἐκφράζει ὁ Ἀ. Παπαναστασίου. Ἡ δημοσιοποίηση τῆς ἀπόψεως τοῦ Ἐ. Βενιζέλου ἀλλά καί τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων γιά τό ποιός κέρδισε τίς ἐκλογές καί μέ ποιό ποσοστό. Ἡ Ἡνωμένη Ἀντιπολίτευση κατέβηκε στίς ἐκλογές μέ σύνθημα τήν ἀποστράτευση. Ὁ Ἐ. Βενιζέλος ἔκανε τίς ἐκλογές ἐνῶ γνώριζε ὅτι θά τίς χάσει. Ἡ συμμετοχή τῶν μουσουλμάνων καί τῶν Ἰσραηλιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἔκρινε τίς ἐκλογές. Τό ΣΕΚΕ (ἀριστερά) ψήφισε τήν Ἡνωμένη Ἀντιπολίτευση. Ἔτσι ἡ Ἡνωμένη Ἀντιπολίτευση καί μέ τίς ψήφους τῆς ἀριστερᾶς κέρδισε τίς ἐκλογές. Νά ἀποδείξει ὅτι ἡ μή ἀκύρωση τῶν ψήφων τῶν στρατευμένων στή Θράκη καί τή Μικρά Ἀσία δέν θά ἄλλαζε τό τελικό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν, ὅμως θά ἐκλέγονταν βουλευτής ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. 
 

Περιεχόμενα

Πρόλογος του συγγραφέα
Ορολογία
- Από τον Ιούνιο του 1914 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1920
- Το εκλογικό σύστημα εκλογών που έγιναν την 31η Μαΐου 1915 και την 1η Νοεμβρίου 1920
- Εκλογικές περιφέρειες - αριθμός βουλευτών
- Διαδικασία ψηφοφορίας και εκλογή βουλευτών
- Εκλογικοί κατάλογοι
- Οι Εκλογές της 31ης Μαΐου 1915
- Η κάμψη της πολεμικής αρετής των Ελλήνων
- Οι συνθήκες των Σεβρών
- Το κλίμα πριν τις εκλογές του 1920
- Ο τύπος στον εθνικό διχασμό και στις εκλογές του 1920
- Η Στρατηγική του Βενιζέλου στις εκλογές του 1920
- Η Στρατηγική της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης στις εκλογές του 1920
- Κόμματα και υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογές του 1920
- Υποψήφιοι κόμματος Φιλελευθέρων
- Υποψήφιοι Ηνωμένης Αντιπολίτευσης
- Υποψήφιοι ΣΕΚΕ
- Τοπικοί Συνδυασμοί
- Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι
- Προεκλογικά προγράμματα κομμάτων και τύπος
- Πρόγραμμα κόμματος Φιλελευθέρων
- Πρόγραμμα Ηνωμένης Αντιπολίτευσης
- Πρόγραμμα ΣΕΚΕ
- Ο τύπος την τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές
- Δηλώσεις του υφυπουργού εξωτερικών της Αγγλίας και των πρεσβευτών Αγγλίας και Γαλλίας στην Αθήνα, εναντίον της επανόδου του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα
Ο Θάνατος του βασιλέως Αλεξάνδρου (1893-1920)
- Αποτελέσματα των εκλογών του 1920
- Εκτίμηση του αποτελέσματος των εκλογών από το Κόμμα των Φιλελευθέρων και τον Ε. Βενιζέλο
- Ανάλυση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας των εκλογικών περιφερειών
- Τα αποτελέσματα των εκλογών του Νοεμβρίου 1920 κατά τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου
- Συμπεράσματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των εκλογών. - Εκτίμηση ποσοστών κομμάτων
- Ακύρωση της ψήφου στρατευμένων στη Θράκη και την Μικρά Ασία
- Δύναμη κομμάτων κατά την εκλογή προέδρου της Βουλής
- Αίτια ήττας του Ε. Βενιζέλου στις εκλογές του 1920
- Το δημοψήφισμα επαναφοράς του βασιλέως Κωνσταντίνου
- Διακοίνωση Μεγάλων Δυνάμεων
- Αντιδράσεις του τύπου για το δημοψήφισμα
- Δηλώσεις του βασιλέως Κωνσταντίνου αμέσως μετά το δημοψήφισμα
- Τα γεγονότα αμέσως μετά το δημοψήφισμα
- Σχόλια διεθνούς τύπου
- Τι πιθανόν να έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος αν είχε κερδίσει τις εκλογές του 1920
- Δημήτριος Γούναρης (1867-1922)
Συμπεράσματα
Σκέψεις - Επίλογος
Παράρτημα. (Διαδικασία υπολογισμού επιπλέον φιλελευθέρων βουλευτών αν λαμβάνονταν υπόψη οι ψήφοι των στρατευμένων)
Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου