Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ''ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:

https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 

email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Η ανά χείρας ερευνητική εργασία "κυοφορείτο" πνευματικώς επί 45 και πλέον έτη και "ετέχθη" μόλις συμπληρώθηκε το σύνολο των αναζητουμένων τμημάτων της. Όλες αυτές τις δεκαετίες συγκεντρώνοντο ένα προς ένα τα στοιχεία, τα οποία ήσαν κρυμμένα στον θησαυρό της Γνώσεως, ο οποίος υπήρχε μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα, ούτως ώστε αυτά να αποτελέσουν ένα σημαντικό αποδεικτικό υλικό της πρωτογενούς ελληνικότητος του Αλφαβήτου και της λανθασμένης μέχρι σήμερα ερμηνείας της καταγωγής αυτού.
Η συγκεκριμένη έρευνα είναι διά τούτο πρωτότυπη και πρωτογενής. Αποσπάσματά της είχαν ανακοινωθή κατά καιρούς σε διάφορα συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, μία δε πλέον εμπεριστατωμένη παρουσίασή της έγινε σε διάλεξή μου, την οποία οργάνωσε η ΕΜΑΕΜ (Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας), υπό τον Πρόεδρό της, καθηγητή Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, και η οποία έλαβε χώρα στο "Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών" τον Ιούνιο του 2017. Το θέμα της διαλέξεως ήταν: "Ελληνικό Αλφάβητο, Ιστορία και Δύναμη ενός Πνευματικού Υπερόπλου", ο δε διαδικτυακός τηλεοπτικός δίαυλος πολιτισμού "Φρυκτωρίες", ανέλαβε την μαγνητοσκόπησή της και έγινε χορηγός επικοινωνίας. [...]