Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΡΙΤΖΑΛΑ: "ΚΡΙΜΑΙΑ - Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και :https://allilegioitonfilonep85.blogspot.com/ email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ο πλανήτης έχει εισέλθει στην επονομαζόμενη ως «μεταδυτική εποχή». Η παγκόσμιος ισχύς και το αναπτυξιακό δυναμικό αποκεντρώνονται και μετακινούνται προς την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, γεγονός το οποίο συντείνει στην διάβρωση της παγκοσμίου οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας των παραδοσιακών δυτικών δυνάμεων, στην δημιουργία νέων κέντρων οικονομικής και πολιτικής εξουσίας και στην ανάδειξη ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο της αναθεωρήσεως των γεωπολιτικών ισορροπιών -ικανών να οδηγήσουν σε κοσμογονικές αλλαγές, εφάμιλλες μόνο με εκείνες που ακολούθησαν την κατάλυση της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως το 1453- η Ρωσική Ομοσπονδία επανακάμπτει δυναμικά στο διεθνές στερέωμα. Παράλληλα με την προσπάθεια που καταβάλλει «να αντιμετωπίσει την απειλή κατά της υπάρξεώς της μόνη, για ακόμα μία φορά, κατά την μακραίωνη ιστορία της», έχει αναλάβει την ιστορική ευθύνη να ηγηθεί των προσπαθειών ενδυναμώσεως της διεθνούς ειρήνης και εγκαθιδρύσεως ενός δίκαιου και δημοκρατικού παγκοσμίου συστήματος.
Η αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης, με την ενσωμάτωση της Κριμαίας και της Σεβαστουπόλεως στην Ρωσική Ομοσπονδία, παρέχει στην ρωσική ηγεσία μία πρώτης τάξεως ευκαιρία στρατηγικής αξιοποιήσεως της ταυρικής χερσονήσου, με σκοπό την κατασκευή ενός νέου δικτύου αγωγών εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς με ρωσικό φυσικό αέριο. Η δυνητική υλοποίηση της προτάσεως, η οποία εξετάζεται στην ανά χείρας μελέτη, θα συμβάλει:
-στην περαιτέρω ισχυροποίηση της ρωσικής θέσεως στο ευρωπαϊκό ενεργειακό γίγνεσθαι.
-στην ενίσχυση της ρωσικής ενεργειακής ασφαλείας.
-στην ανάσχεση της επιχειρούμενης στρατηγικής απομονώσεως της Ρωσίας από την ευρωατλαντική συμμαχία.
-στην αποτελεσματικώτερη αντιμετώπιση του φαινομένου της ισλαμιστικής τρομοκρατίας.
-στην προβολή του ρωσικού πολιτισμού και της ρωσικής στρατηγικής κουλτούρας.
-στην διαμόρφωση των συνθηκών εδραιώσεως μίας διεθνούς συνθήκης ισορροπίας που θα εγγυάται την διασφάλιση της ειρήνης, της ευημερίας και της σταθερότητας, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Περίληψη
[...]
Συντομογραφίες
Ενότητα 1η: Η Ενεργειακή Στρατηγική της Ρωσίας και η Βιομηχανία Φυσικού Αερίου
1. Η θέση της Ρωσίας στην παγκόσμιο αγορά ενεργείας
2. Η Ενεργειακή Πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας
α. Αντικειμενικός Σκοπός
β. Στρατηγικοί Στόχοι
γ. Επιμέρους Σκοποί
δ. Μέσα Επιτεύξεως (ανά σκοπό)
ε. Οι τρεις φάσεις της Ενεργειακής Στρατηγικής (2030)
3. Η Ρωσική Βιομηχανία Φυσικού Αερίου
α. Επίπεδο αποδεδειγμένων αποθεμάτων Φ.Α.
β. Επίπεδο εξαγωγών του Gazprom Group
Ενότητα 2η: Γεωπολιτικό Περιβάλλον και Ενέργεια
1. Γενικά δεδομένα παγκοσμίου και περιφερειακής κλίμακος
2. Ειδικά δεδομένα
3. Γενικές υποθέσεις σχετικά με το εγγύς γεωπολιτικό περιβάλλον
4. SWOT Ανάλυση
Ενότητα 3η: Στρατηγικό Δόγμα, Εσωτερική Πολιτική και Ασφάλεια
1. Γεωστρατηγικός Αντικειμενικός Σκοπός
2. Βασικές προτεραιότητες της Ρωσικής Στρατηγικής
3. Φυσιογνωμία Ηγεσίας και Εξωτερικής Πολιτικής
4. Θεμελιώδεις αρχές της ρωσικής στρατηγικής σκέψεως
Ενότητα 4η: Σχεδιασμός της οδού διελεύσεως του δικτύου Φ.Α. «Wide Stream»
1. α. Αρχική απεικόνιση του κύριου αγωγού
β. Θεμελιώδης γεωστρατηγική προϋπόθεση για την κατασκευή του κύριου αγωγού
γ. Πλεονεκτήματα του κύριου αγωγού
δ. Βασικό μειονέκτημα στην κατασκευή του κύριου αγωγού
2. α. Αρχική απεικόνιση των διακλαδώσεων
β. Θεμελιώδεις γεωστρατηγικές προϋποθέσεις για την κατασκευή των διακλαδώσεων
3. Συνολική απεικόνιση του δικτύου
Ενότητα 5η: Επίμετρο - Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική και Συνθήκες Ισορροπίας
Παράρτημα
Ι. Προβλέψεις εξαγωγών ρωσικού Φ.Α. (2017-2020)
ΙΙ. Στρατηγικό βάθος και νεο-οθωμανισμός
III. Ελλάδα-Ρωσία: Γέφυρα Πολιτισμού και Πνεύματος
IV. Περί Δικαιοσύνης υπόμνημα
Βιβλιογραφία
Αναφερόμενες δημοσιεύσεις - παρουσιάσεις του συγγραφέως
 
 
 

https://www.politeianet.gr/books/9789605225605-fritzalas-s-ioannis-pelasgos-krimaia-i-energeiaki-gefura-tis-europis-313000?fbclid=IwAR0qq2Jcew89awBZEz9O9z_

Politeianet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου