Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 1ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1973 - Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 : ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Γ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ και ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ  Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435 www.hellasbooks.gr και:

 https://ekdoseispelasgos85.blogspot.com/ 

email:acroceramo@hellasbooks.gr facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Το νέο βιβλίο που γράφτηκε από τον συγγραφέα Μάνο Χατζηδάκη και τον φοιτητή Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων Νίκο Ματθαίου και επιλογίζει ο τελευταίος εν ζωή Υπουργός των Κυβερνήσεων Γ. Παπαδοπούλου ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ. Διαβάστε παρακάτω:

Ὅλους μας ἔχουν μάθει ὅτι ἡ «Μεταπολίτευση» εἶναι ἕνα ἱστορικό γεγονός πού συνέβη στίς 24 Ἰουλίου 1974, ὅταν ἡ “χούντα” Ἰωαννίδη κατέρρεε καί παρέδιδε ἄνευ ὅρων τήν ἐξουσία στούς παλαιούς πολιτικούς. Εἶναι ὅμως ἔτσι τά πράγματα; Ὁ ἴδιος ὁ ὅρος «Μεταπολίτευση» τό διαψεύδει. Ὁ ὅρος εἶναι συνδεδεμένος μέ τήν ἀλλαγή, τήν πολιτική ἀνανέωση, τήν θεσμική, πολιτειακή καί πολιτική ἀνακαίνιση. Ὑπῆρξε τίποτε ἀπό αὐτά στίς 24 Ἰουλίου 1974, ὅταν ἁπλά ἐπέστρεφε ὁ ἴδιος, παλαιός πολιτικός κόσμος ποῦ κυβερνοῦσε κατά τήν προαπριλιανή περίοδο; Ἤ μήπως αὐτό ἀποκαλεῖται ἁπλῶς «Παλινδρόμηση»; Καί πότε ἄραγε πῆγε νά πραγματοποιηθεῖ μία ἀληθινή Μεταπολίτευση σέ αὐτόν τόν τόπο;
Ἡ παροῦσα ἐργασία ἔχει σκοπό νά ἀποκαλύψει ὅλο τό ἱστορικό, τήν οἰκοδόμηση καί τήν ἐξέλιξη τῆς ἄγνωστης σχεδόν σέ ὅλους Μεταπολιτεύσεως τῆς 1ης Ἰουνίου 1973.

Τό Α’ Μέρος ἔχει τίτλο: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Ἡ πορεία πρός τήν Πολιτικοποίηση 21/4/1967 - 31/5/1973».
Σέ αὐτό, ἀναλύεται ὁλόκληρο τό πολιτικό πρόγραμμα τῆς 6ετίας Παπαδοπούλου. Ὅλη ἡ ἄγνωστη πορεία τῆς πολιτικοποιήσεως τοῦ καθεστῶτος, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα, μέχρι τήν παραμονή τῆς Μεταπολιτεύσεως πού ὁ ἴδιος ἐμπνεύστηκε. Ὁ ἀναγνώστης θά μάθει ὅλα τά ἀπόρρητα σχέδια, τά χρονοδιαγράμματα, τά ἐξελικτικά μέτρα, τόν τρόπο συντάξεως καί τήν Πολιτεία πού ἐγκαθίδρυε τό Σύνταγμα τοῦ 1968, τό ὁποῖο ἀναλύεται σχεδόν ἄρθρο πρός ἄρθρο, τό Δημοψήφισμα τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1968, τό θεσμικό πλαίσιο, τίς ὑποδομές, τό πολιτικό παρασκήνιο, τούς ἀνανεωτικούς θεσμούς ὅπως ἡ Συμβουλευτική Ἐπιτροπή, τήν συγκρότηση τοῦ Ε.ΠΟ.Κ. ὡς κινήματος ἀναδείξεως τῶν νέων κομμάτων, τίς προσπάθειες γιά ἕναν νέο πολιτικό βίο καί πώς τελικά ὁδηγηθήκαμε στήν Μεταπολίτευση τῆς 1ης Ἰουνίου 1973.

Τό Β’ Μέρος ἔχει τίτλο: «1η ΙΟΥΝΙΟΥ 1973: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: Πώς θεμελιώθηκε ἡ Γ’ Ἑλληνική Δημοκρατία 1/6/1973 - 24/11/1973».
Σέ αὐτό, ἀναλύονται ἀρχικῶς οἱ σχέσεις τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου μέ τόν Βασιλέα Κωνσταντῖνο Β’ καθ’ ὅλη τήν προηγού-μενη 6ετία καί ἐξηγοῦνται οἱ λόγοι πού ὁδήγησαν τόν πρῶτο στήν Πολιτειακή Μεταβολή. Κατόπιν, ἀναλύεται ὁλόκληρη ἡ ἔκταση καί τό Χρονοδιάγραμμα τῆς εὐρείας αὐτῆς Μεταπολιτεύσεως. Ἀποκαλύπτεται ὁ τρόπος συντάξεως τοῦ νέου πολιτεύματος, ἀναλύονται ἄρθρο πρός ἄρθρο ὅλες οἱ καινοτομίες τῆς πρωτότυπης Προεδρικῆς Δημοκρατίας πού ἐγκαθίδρυε τό Ψήφισμα τῆς 15ης Ἰουνίου 1973 καί παρουσιάζονται ἡ ἐπικύρωσή του μέ τό Δημοψήφισμα τῆς 29ης Ἰουλίου 1973, ἡ ἐκλογή τοῦ Παπαδόπουλου ὡς πρώτου Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἡ Γενική Ἀμνηστία, τό πολιτικό πρόγραμμα, τά ἀπόρρητα σχέδια, τό πολιτικό παρασκήνιο, οἱ κινήσεις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἡ ὀργάνωση τῶν νέων πολιτικῶν κομμάτων, τό πώς ἐπελέγη ἡ πρωθυπουργία Μαρκεζίνη, ἡ ὁρκωμοσία πολιτικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὀργάνωση τοῦ νέου πολιτικοῦ βίου μέσα ἀπό τά ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς Προεδρίας, ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἡμερομηνία διεξαγωγῆς ἐκλογῶν καί τό πώς θά ἦταν ὁ νέος πολιτικός βίος μετά ἀπό αὐτές.

Τό Γ’ Μέρος ἔχει τίτλο: «24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974: Η ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: Πώς νοθεύτηκε ἡ Γ’ Ἑλληνική Δημοκρατία 25/11/1973 – 6/3/1986».
Σέ αὐτό, περιγράφεται πώς ἡ Ἀποστασία τῆς 25ης Νοεμβρίου 1973 ἀνέτρεψε τήν Μεταπολίτευση τῆς 1ης Ἰουνίου, γιατί τό καθεστώς Ἰωαννίδη ἀποτελεῖ ἄρνηση τῆς 21ης Ἀπριλίου καί πώς ἡ 24η Ἰουλίου 1974 ἀποτελεῖ νομική συνέχεια τοῦ Ἰωαννιδικοῦ καθεστῶτος. Κατόπιν ἀναλύεται γιατί ἡ “Μεταπολίτευση” τῆς 24ης Ἰουλίου ἀποτελεῖ στήν οὐσία Παλινδρόμηση στόν παλαοκομματισμό καί παρουσιάζονται τό διπλό συνταγματικό πραξικόπημα πού διαπράττει, τό νομικό καί δικαστικό πραξικόπημα μέ τό ὁποῖο ἐξουδετερώνει τούς ἀντιπάλους της, τό ἄσκοπο ἐπαναληπτικό Δημοψήφισμα, ὁ τρόπος συντάξεως τοῦ Συντάγματος 1975/86 καί ἡ σύγκρισή του μέ τό Σύνταγμα 1968/73 (διαφορές καί ὁμοιότητες), ἐνῶ γίνεται σύγκριση προγραμμάτων καί ἀναδεικνύεται ἡ πολιτική, θεσμική, ἀναπτυξιακή καί πολιτιστική ὀπισθοδρόμηση κ.ἄ.

Εὐελπιστούμε πώς τό παρόν ἔργο συμβάλλει ὄχι μόνο στήν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας γιά μία ἄγνωστη, ἀλλά ἄκρως ἐνδιαφέρουσα πτυχή τοῦ πολιτικοῦ μας βίου.
Ἐπιθυμούμε νά συμβάλλει καί ὡς πηγή ἐμπνεύσεως γιά τόν σύγχρονο Ἕλληνα. Ἡ ἀνάπλαση τοῦ πολιτικοῦ μας βίου, εἶναι σή-μερα πιό ἐπίκαιρη ἀπό ποτέ. Καί μέ ἔκπληξη θά ἀνακαλύψει ὁ ἀναγνώστης ἕνα ἀπίστευτα ἐπίκαιρο καί ἀνεξερεύνητο ἐθνικό πολιτικό/πολιτειακό σχέδιο, τό ὁποῖο θά μποροῦσε νά λειτουργήσει σήμερα μέ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ὡς πρότυπο, μέ τίς ἀπαραίτητες βεβαίως ἀναπροσαρμογές λόγω τῆς χρονικῆς ἀποστάσεως.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου