Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΥΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΥΨΩΜΑΤΟΣ 73Ι


ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ  Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
34 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://ekdoseispelasgos.blogspot.gr/
  facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ


Κατά τον χρόνον ενάρξεως των πολέμων πιστεύεται, ως επί το πλείστον, ότι ούτοι θα είναι βραχείς. Συνήθως όμως προκαλούνται αντιδράσεις και υπεισέρχονται αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι επιμηκύνουν τούτους πολύ πέραν των προβλέψεων.
Ιδιαιτέρως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έλαβε κατά τα αρχικά του στάδια κεραυνοβόλον μορφήν και εδημιούργησε την εντύπωσιν εις τας δυνάμεις του Άξονος, ότι η Γερμανία του Χίτλερ συντόμως θα επεβάλλετο εις τον ευρωπαϊκόν χώρον. Από της 13ης Μαρτίου 1938, κατά την οποίαν επραγματοποιήθη πραξικοπηματικώς η ένωσις της Αυστρίας μετά της Γερμανίας, μέχρι του έαρος 1940, η Γερμανία είχε θέσει υπό την κυριαρχίαν της την Τσεχοσλοβακίαν, την Πολωνίαν, την Δανίαν, το Δάντσιχ, την Νορβηγίαν, το Βέλγιον και την Ολλανδίαν και τον Ιούνιον του 1940 την Γαλλίαν. Παραλλήλως προς τας κατακτήσεις η Γερμανία συνέστησε τον τριμερή Άξονα Βερολίνου-Ρώμης -Τόκυο και εξησφάλισε την σύμπραξιν άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ως της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, και της Ρουμανίας, δια της προσχωρήσεώς των εις τον Άξονα, και της ΕΣΣΔ διά της συνάψεως μετ' αυτής Συμφώνου μη Επιθέσεως2 (Μολότωφ-Ρίμπεντροπ, 23.8.1939)

Περιεχόμενα

Οδ. Ελύτη (στίχοι)
Προλογικόν Σημείωμα Προέδρου ΕΜΕΙΣ
Σχεδιαγράμματα 1, 2, 3, 9 - Φωτογραφίαι Αώου-Κλεισούρας
Ευχαριστίαι
Προλεγόμενα
Εισαγωγή
Ο Αρχιστράτηγος Αλεξ. Παπάγος
Η ιστορική Τριανδρία, Γεώργιος Β', Μεταξάς Ι., Χρύσανθος ο από Τραπεζούντος
Τοπογραφικός προσδιορισμός - Στρατιωτική αξία
Ιστορικόν πλαίσιον
Η εαρινή ιταλική επίθεσις. Αι μάχαι επί του Υψώματος 731
Αι θυσίαι
Οι πρωταγωνισταί της αποκρούσεως της εαρινής επιθέσεως των Ιταλών τον Μάρτιον 1941
Συμπερασματικαί παρατηρήσεις
Το νόημα του αγώνος της Ελλάδος κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον
Επίμετρον
Βιβλιογραφία περί του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941 και περί των μαχών επί του υψώματος 731 κατά Μάρτιον-Απρίλιον 1941
Υπόμνημα όρων και συνθηματικών παραστάσεων
Πίναξ εικόνων και σχεδιαγραμμάτων
Ευρετήριον προσώπων και τοπωνυμίων
Λίγα λόγια για την επανέκδοση
Σειρά φωτογραφιών από Ιταλικές πηγές
Λίγες κριτικές για την πρώτη έκδοση


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου